Gå till innehållet
Jos Suomessa oleskelusi syy muuttuu

Om orsaken för din vistelse i Finland ändras

Publicerad08.09.2023
Om orsaken till din vistelse ändras och du vill stanna i Finland ska du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd. Du behöver ett nytt uppehållstillstånd till exempel om du utexamineras från universitetet och börjar arbeta i Finland eller om du gifter dig.

Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd (A- eller B-tillstånd) och orsaken för din vistelse i Finland ändras måste du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på den nya grunden. Om du har ett permanent uppehållstillstånd (P) i Finland behöver du inte ändra grunden för ditt uppehållstillstånd även om orsaken till din vistelse ändras.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på något av följande grunder:

  • arbete
  • studier
  • familjeband
  • företagsverksamhet
  • återflyttning
  • finländsk härkomst
  • internationellt skydd
  • annan orsak

Det är bra att komma ihåg att grunden för uppehållstillståndet kan påverka vilka rättigheter du har i Finland. Till exempel ger ett uppehållstillstånd på grund av familjeband mer omfattande rätt att arbeta än ett tillstånd som beviljats på grund av studier.

Tillräckliga inkomster

Ofta förutsätter beviljandet av uppehållstillstånd att din försörjning är tryggad. Att försörjningen är tryggad innebär att du har tillräckliga medel för din försörjning i Finland.

Hur får jag ett tillfälligt uppehållstillstånd ändrat till ett kontinuerligt tillstånd?

Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd (B-tillstånd) kan du ansöka om ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) om grunden för vistelsen i Finland har ändrats från tillfällig till kontinuerlig.

Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av familjeband kan du ansöka om ett kontinuerligt uppehållstillstånd när en familjemedlem till dig ansöker om ett kontinuerligt uppehållstillstånd. Du kan ansöka om ett kontinuerligt uppehållstillstånd också på någon annan grund om grunden är kontinuerlig.

Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av studier kan du få ett kontinuerligt tillstånd endast i det fall att grunden för din vistelse i Finland ändras. Du kan inte få ett kontinuerligt tillstånd på basis av studier. Grunden för din vistelse kan ändras till exempel om du får en arbetsplats i Finland eller gifter dig med en finsk medborgare eller en person som har kontinuerligt eller fortsatt tillstånd i Finland.

Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd för arbete eller näringsidkande kan du ansöka om ett kontinuerligt uppehållstillstånd när du har vistats i Finland två år utan avbrott.

Hur söker jag ett uppehållstillstånd på nya grunder?

Välj ansökningsblankett utifrån grunden för din ansökan om nytt tillstånd. Lämna in din ansökan på internet i tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets tjänsteställe. Mer information om ansökningsproceduren hittar du på InfoFinlands sida Fortsatt uppehållstillstånd.

Från studerande till anställd

Om du har avlagt en examen i Finland kan du få ett uppehållstillstånd för att söka arbete. När du är klar med dina studier och ditt uppehållstillstånd för studerande går ut, kan du ansöka om fortsatt tillstånd (jatkolupa) för att söka arbete. Tillståndet är i kraft ett år. Detta tillstånd kan endast fås en gång och det kan inte förnyas. När du får en arbetsplats kan du få uppehållstillstånd på grund av arbete.

Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?

Tänk på att ändringar i din livssituation kan påverka ditt uppehållstillstånd. Ett tidsbundet uppehållstillstånd kan dras in om grunderna som tillståndet baserades på inte längre existerar. Läs mer på InfoFinlands sida: Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?