Livet i Finland

Städer

Varhaiskasvatus
theme icon

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik är avsedd för barn under skolåldern. I Finland tillhandahåller kommunerna kommunal småbarnspedagogik bland annat i daghem. Dessutom finns det privata daghem.

Småbarnspedagogik är fostran, undervisning och omsorg som är pedagogiskt planerad och som har noga genomtänkta mål. Inom småbarnspedagogiken arbetar utbildade lärare i småbarnspedagogik och barnskötare.

Vanligen vårdar någondera av föräldrarna barnet hemma åtminstone under föräldraledigheten (vanhempainvapaa), det vill säga tills barnet är ungefär 9 månader gammalt. Om du vårdar ditt barn hemma även efter detta har du rätt att vara ledig från ditt arbete för vård av barn tills barnet fyller tre år. Mer information om ledigheterna får du på InfoFinlands sida Familjeledighet. Du kan ansöka från Kela om ekonomiskt stöd för hemvård av barn. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd för vård av barn i hemmet.

Kommunal småbarnspedagogik

Om du har din hemkommun i Finland, kan du ansöka om en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken för barnet efter föräldraledigheten. Då är barnet ca nio månader gammalt. Om du inte har en hemkommun i Finland, räknas du som invånare i den kommun där du vistas.

Om båda föräldrarna arbetar, har barnet rätt till småbarnspedagogik på heltid.

Om den ena föräldern är hemma, beror rätten till småbarnspedagogik på hemkommunen.

 • I vissa kommuner har barnet rätt till småbarnspedagogik på heltid även då den ena föräldern är hemma.
 • I vissa kommuner har barnet rätt till 20 timmar småbarnspedagogik per vecka om den ena föräldern är hemma. Familjen kan ändå söka rätt till småbarnspedagogik på heltid om barnet behöver särskilt stöd till exempel i att lära sig det finska språket eller på grund av att familjen befinner sig i en svår situation.

Du kan ansöka om en plats

 • på ett daghem (päiväkoti)
 • inom gruppfamiljedagvård (ryhmäperhepäivähoito)
 • inom familjedagvård (perhepäivähoito)

På daghemmet är barnen i större gruppen är i gruppfamiljedagvården.

Familjedagvård innebär att skötaren vårdar barnen i sitt eget hem. Vissa familjedagvårdare vårdar barnen hemma hos de barn som ingår i gruppen.

Ansök om en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken från din egen kommun senast fyra månader innan du behöver den. Man kan få en plats inom två veckor, om föräldrarna får ett arbete eller en studieplats.

Avgiften för småbarnspedagogik (varhaiskasvatusmaksu) beror på

 • familjens inkomster
 • familjens storlek och
 • på hur många timmar per vecka barnet deltar i småbarnspedagogik.

Man får syskonrabatt. Om familjen inkomster är mycket låga, kan småbarnspedagogiken vara kostnadsfri för familjen. Fråga mer i din kommuns rådgivningstjänster.

Privat småbarnspedagogik

En plats inom den privata småbarnspedagogiken kan finnas

 • i ett privat daghem eller i ett gruppfamiljedaghem
 • i familjedagvård eller
 • hemma, då familjen anställer en skötare i hemmet

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken direkt från det privata daghemmet eller gruppfamiljedaghemmet.

Du kan också leta upp en privat familjedagvårdare som vårdar barnen hemma hos sig, eller anställa en skötare i ditt eget hem. Om du anställer en skötare i ditt hem blir du en arbetsgivare, och du måste uppfylla en arbetsgivares skyldigheter. Läs mera på InfoFinlands sida Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. Familjen kan anställa en skötare i sitt hem även tillsammans med en annan familj.

Kommunen övervakar den privata småbarnspedagogiken.

Priserna för den privata småbarnspedagogiken varierar. Du kan ändå få stöd för den från FPA. Då är den inte nödvändigtvis mycket dyrare än den kommunala småbarnspedagogiken.

Stöd för privat dagvård

Om barnet har en hemkommun i Finland, kan du ansöka om Fpa-stöd för privat vård. Dagvårdsproducenten måste ha kommunens godkännande.

Du kan ansöka om privatvårdsstöd (yksityisen hoidon tuki), om

 • ditt barn som är under skolåldern är i privat dagvård; eller
 • barnet har någon annan privat skötare.

Du kan inte ansöka om privatvårdsstöd om skötaren är en medlem i barnets familj eller om barnet och skötaren bor i samma hushåll. Du kan inte heller ansöka om privatvårdsstöd för den kommunala småbarnspedagogiken.

Stödets storlek beror bland annat på familjens inkomster och kommunen som familjen bor i.

Kela betalar stödet direkt till skötaren eller dagvårdsproducenten. Man måste betala skatt för privatvårdsstödet. Stödet betalas inte till utlandet.

Läs mera om privatvårdsstöd på Fpa:s sidor.

Fpa har en telefontjänst för barnfamiljer.

 • på finska tfn +358 (0)20 692 206
 • på svenska och engelska tfn +358 (0)20 692 226

På Fpas byråer får du betjäning även på andra språk med hjälp av en tolk.

linkkiFPA:
Stöd för privat vårdfinska | svenska | engelska

Vad händer i småbarnspedagogiken?

Till småbarnspedagogiken hör mångsidig verksamhet, till exempel lekar, motion, utevistelse, musik, pyssel och utfärder. I dagen ingår också en vilostund. Målsättningen med verksamheten är att främja barnets utveckling och lärande. Barnet lär sig även sociala färdigheter. Barnet får stöd i att lära sig det finska eller svenska språket, om hans/hennes modersmål är ett annat språk. Om barnet behöver, kan hen även få specialundervisning.

Daghemmet är ändå inte en skola. Barnen studerar inte skolämnen och har inte lektioner.

Barnen äter tre måltider under dagen: frukost, lunch och mellanmål. Om ditt barn har en specialdiet ska du berätta om det för lärarna i småbarnspedagogiken.

I småbarnspedagogiken beaktas familjens religion eller livsåskådning.

På vissa orter finns det daghem, som fungerar på andra språk än finska eller svenska.

Vanligen börjar daghemsdagen på morgonen och tar slut på eftermiddagen. Vissa daghem och familjedagvårdare har öppet dygnet runt med anledning av föräldrarnas arbete eller studier.

linkkiFinlands Flyktinghjälp:
Daghemsordlistasomaliska | persiska | arabiska | kurdiska

Klubbar

Kommunerna, föreningar och församlingar ordnar dagklubbar för barn. Klubbarna räcker vanligen ett par timmar.

I klubbarna ordnas handledda lekar, sång, pyssel och annat program.

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Information om småbarnspedagogikfinska | svenska | engelska