Ammatillinen koulutus
theme icon

Yrkesutbildning

Du kan ansöka till yrkesutbildning i Finland när du har avlagt grundskolans lärokurs. Yrkesutbildning ger den studerande behörighet i ett visst yrke. Utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Även vuxna kan studera till ett nytt yrke eller komplettera sitt kunnande.

Din grundutbildning avgör till hurudan yrkesutbildning du kan söka och på vilket sätt ansökan sker.

 • Om du har avlagt grundskolans lärokurs kan du ansöka till grundskolebaserad yrkesutbildning (peruskoulupohjainen ammatillinen koulutus).
 • Om du har avlagt gymnasiet kan du ansöka till gymnasiebaserad yrkesutbildning (lukiopohjainen ammatillinen koulutus).
 • Om du vill avlägga examen vid sidan av arbetet kan du ansöka till yrkesutbildning för vuxna (ammatillinen aikuiskoulutus).

Läs mer på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

När du har avlagt yrkesinriktad grundexamen kan du söka dig till fortsatta studier antingen inom yrkesinriktad tilläggsutbildning, vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet.

linkkiStudieinfo.fi:
Grundläggande information om yrkesutbildningfinska | svenska | engelska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Ytterligare information om yrkesutbildningfinska | svenska | engelska

linkkiStudieinfo.fi:
Ansökan till yrkesutbildning i den gemensamma ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiStudieinfo.fi:
Antagning enligt prövningfinska | svenska

linkkiStudieinfo.fi:
Utbildningsområden i yrkesutbildningenfinska | svenska | engelska

Utbildning som handleder för yrkesutbildning

VALMA är utbildning som handleder för yrkesutbildning. Inom VALMA-utbildningen kan du stärka sådana färdigheter och kunskaper som du behöver i yrkesutbildningen.

Under VALMA-utbildningen kan du utveckla dina språkkunskaper och förbättra ditt betyg från grundskolan. VALMA-utbildningen varar ett läsår. Under året kan du bekanta dig med olika branscher och fundera på vad du vill studera.

Du får ett betyg för VALMA-utbildningen. Du får även tilläggspoäng när du söker till en yrkesutbildning i den gemensamma ansökan. VALMA-utbildningen kostar vanligtvis ingenting för den studerande.

Du kan söka till VALMA-utbildningen om du har slutfört grundskolan eller en utbildning som motsvarar grundskolan. Om läroinrättningen är av den åsikten att du kan klara av studierna kan du antas som studerande även utan slutbetyg från grundskolan.

Sök till VALMA-utbildningen i ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning. Ansökningstiderna och ansökningsblanketten för VALMA-utbildningen finns i tjänsten Studieinfo.fi.

linkkiStudieinfo.fi:
Information om VALMA-utbildningarfinska | svenska | engelska

linkkiStudieinfo.fi:
Ansökan till VALMA-utbildningfinska | svenska | engelska

Yrkesinriktad grundexamen

En yrkesinriktad grundexamen ger dig den grundläggande kompetensen i ett visst yrke. En grundskolebaserad utbildning varar i cirka tre år. Du kan också studera vid en yrkesläroanstalt och ett gymnasium samtidigt. Då kan du avlägga en dubbelexamen (kaksoistutkinto).

Vid yrkesskolorna finns många olika områden som du kan studera.

 • pedagogiska områden
 • humanistiska och konstnärliga områden
 • samhälleliga områden
 • handel och förvaltning
 • naturvetenskaper
 • databehandling och datakommunikation
 • tekniska områden
 • jord- och skogsbruksområden
 • hälso- och välbefinnandeområden
 • servicebranscher

Personlig utvecklingsplan för kunnandet

För varje studerande upprättas en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen nedtecknas vilket kunnande du har förvärvat tidigare och fastställs vilka studier du ska avlägga. Du kan avlägga studierna i egen takt och påvisa vad du kan i praktiska uppgifter på arbetsplatser.

Utbildningsavtal

Utbildningsavtalet är inlärning i arbetet. Om du vill skaffa dig praktiska kunskaper på en arbetsplats, är ett utbildningsavtal ett bra alternativ för ett läroavtal. För utbildningstiden betalas ingen lön. Utbildningsavtalet kan även kombineras med läroavtal.

Yrkesutbildning efter gymnasiet

Om du har avlagt gymnasiet eller studentexamen, kan du söka till en gymnasiebaserad utbildning. Då kan du inte söka till en grundskolebaserad yrkesutbildning. Läs mer på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

Yrkesutbildning för vuxna

Om du arbetar kan du avlägga en yrkesexamen flexibelt vid sidan om arbetet. Yrkesutbildning för vuxna omfattar

 • yrkesinriktade grundexamina
 • yrkesexamina
 • specialyrkesexamina.

I utbildningen beaktas din tidigare utbildning och den kunskap som du inhämtat som arbetstagare eller företagare.

Du hittar närmare information om hur du kan söka till en yrkesinriktad vuxenutbildning på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

Examen vid sidan av arbetet med läroavtal

Läroavtal (oppisopimus) innebär inlärning i arbetet. Du arbetar på en arbetsplats inom din egen bransch och avlägger examen vid sidan av arbetet.

Genom läroavtalsutbildning kan du avlägga samma examen som vid yrkesläroanstalter.

 • Yrkesinriktad grundexamen (ammatillinen perustutkinto)
 • Yrkesexamen (ammattitutkinto)
 • Specialyrkesexamen (erityisammattitutkinto)

För att kunna studera genom läroavtal måste du ha en arbetsplats. Du måste hitta en arbetsgivare som vill anställa dig. Du kan inte inleda din läroavtalsutbildning om du inte har en arbetsplats. Arbets- och näringsbyrån (TE-toimisto) kan hjälpa dig att hitta ett jobb. Läroavtalsplatsen kan också vara din nuvarande arbetsplats.

När du har en arbetsplats ska du kontakta läroavtalsbyrån (oppisopimustoimisto) i din region. Du kan också kontakta en läroanstalt som tillhandahåller läroavtalsutbildning. Läroavtalsutbildning ges till exempel vid många vuxenutbildningscentra (aikuiskoulutuskeskus).

Under läroavtalsutbildningen betalar arbetsgivaren dig en lön som motsvarar minst en praktikantlön. Om din arbetsgivare inte betalar dig lön för den tid som du använder för teoretiska studier har du möjligtvis rätt att ansöka om dagpenning, reseersättning och familjebidrag om du omfattas av Den sociala tryggheten i Finland. Fråga mer vid din läroanstalt.

linkkiStudieinfo.fi:
Information om läroavtalsutbildningfinska | svenska

linkkiOppisopimus.fi:
Information om läroavtalsutbildningfinska | svenska | engelska

linkkiOppisopimus.fi:
Kontaktuppgifter till läroavtalsbyråerfinska | svenska | engelska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Information om läroavtalsutbildningfinska | svenska

Intyg om yrkeskunskap med ett fristående yrkesprov

Du kan påvisa dina yrkeskunskaper med ett fristående yrkesprov. Då utför du praktiska arbetsuppgifter i verkliga situationer på en arbetsplats. Utbildningsanordnaren utser två bedömare som bedömer ditt kunnande.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Information om fristående yrkesprovfinska | svenska

Yrkesutbildning som anordnas av arbetsgivaren

En del arbetsgivare utbildar människor till arbeten hos dem. Dessa arbetsgivare ger garanti om en arbetsplats. Det betyder att den som avlägger utbildningen får en arbetsplats hos arbetsgivaren. Du får alltså både yrkesutbildning och en arbetsplats. Till exempel många trafikföretag och VR utbildar de personer som de anställer.