Lukio
theme icon

Gymnasium

I Finland kan du söka till gymnasiet när du har avlagt grundskolan. Gymnasiestudierna är allmänbildande och siktar på studentexamen. Gymnasiet förbereder för studier vid till exempel yrkeshögskola och universitet.

Efter grundskolan kan du även söka till en yrkesläroanstalt. Läs mer om yrkesläroanstalter på InfoFinlands sida Yrkesutbildning.

Gymnasiestudierna är mer teoretiskt inriktade än yrkesutbildning. På gymnasiet läser man till exempel modersmål, andra språk, matematik, naturvetenskapliga ämnen och samhällsorienterade ämnen. I vissa gymnasier ges även mycket undervisning i konstämnen.

Vissa gymnasier är specialgymnasier. De är inriktade på till exempel musik, idrott eller naturvetenskaper. Specialgymnasierna är mycket populära. Det kan vara svårt att komma in dit.

Både ungdomar och vuxna kan studera vid gymnasiet. Ungdomar studerar vid daggymnasiet eller distansgymnasiet och vuxna studerar ofta vid vuxengymnasiet.

linkkiStudieinfo.fi:
Information om gymnasiestudierfinska | svenska | engelska

linkkiFörbund för gymnasieelever:
Förbund för gymnasieeleverfinska | svenska | engelska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Information om gymnasiestudierfinska | svenska | engelska

Att söka till gymnasiet

Sök till gymnasiet i den gemensamma ansökan till andra stadiet. Om du vill studera vid ett vuxengymnasium ska du ta kontakt direkt med läroanstalten. Läs mer på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

linkkiStudieinfo.fi:
Gemensam ansökan till gymnasier och yrkesläroanstalterfinska | svenska | engelska

Att studera vid gymnasiet

Gymnasiestudierna pågår vanligen tre år. Gymnasiet kan också avläggas på två eller fyra år.

I gymnasiestudierna har du många valmöjligheter. Utöver de obligatoriska kurserna kan du välja många kurser som passar dig. I gymnasiet påverkar du själv innehållet i dina studier och din studietakt.

I gymnasiet tas inga terminsavgifter ut. Utbildningen kostar alltså inget. Du måste dock själv skaffa gymnasieböckerna. Böckerna är ofta dyra. Man kan även köpa gymnasieböckerna begagnade. Du måste även skaffa dig en bärbar dator.

Om du till exempel har en krävande hobby eller är sjuk en lång tid kan du avlägga gymnasiet som distansstudier. Fråga mer om distansstudier vid ditt eget gymnasium.

Studentexamen

Gymnasiestudierna siktar till studentexamen (ylioppilastutkinto). Studentexamen består av prov i olika läroämnen. Studentskrivningarna (ylioppilaskokeet) skrivs oftast i slutet av studierna.

Modersmålsprovet är ett obligatoriskt prov i studentexamen. Modersmålsprovet kan skrivas i finska, svenska eller samiska. Om du inte har finska, svenska eller samiska som modersmål kan du skriva ett prov i finska eller svenska som andra språk.

Utöver modersmålsprovet måste du skriva prov i minst tre andra ämnen. Om du vill kan du även skriva fler ämnen.

Utöver modersmålsprovet kan du skriva prov i följande andra ämnen:

  • Det andra inhemska språket (finska eller svenska)
  • Ett främmande språk: engelska, tyska, ryska, franska, spanska, portugisiska, latin
  • Matematik
  • Realämnen (reaali), d.v.s. historia, religion, fysik, kemi, biologi, psykologi, filosofi

Studentskrivningarna ordnas på våren och på hösten. Om du vill kan du skriva några ämnen på hösten och resten på våren. Du måste skriva alla prov på högst tre efter varandra följande examenstillfällen.

linkkiStudieinfo.fi:
Info om studentexamenfinska | svenska | engelska

linkkiStudentexamensnämnden:
Information om studentexamenfinska | svenska | engelska | franska | tyska

Vuxengymnasium

Vuxengymnasiet är i huvudsak avsett för personer som har fyllt 18 år.

Vid vuxengymnasiet är studierna flexibla. Du kan avlägga hela studentexamen eller bara studera ett ämne. Du studerar i den takt som passar dig. Undervisningen sker oftast kvällstid.

Många vuxengymnasier erbjuder finskakurser för invandrare. Fråga om kurserna direkt vid vuxengymnasiet.

linkkiStudieinfo.fi:
Information om vuxengymnasietfinska | svenska