Livet i Finland

Städer

Päihdeongelmat
theme icon

Missbruksproblem

Om du har problem med alkohol eller droger ska du kontakta närmaste hälsostation (terveysasema) eller A-klinik (A-klinikka). A-klinikerna är vårdenheter där människor med missbruks- och beroendeproblem samt deras anhöriga får stöd och hjälp. På A-klinikstiftelsens webbplats hittar du kontaktuppgifter till A-kliniker runtom i Finland. För A-kliniken behövs ingen remiss, utan du kan boka tid själv. Flera kliniker har även en jourtid, under vilken man kan besöka kliniken utan tidsbokning. Tjänsterna vid A-kliniken i den egna hemkommunen är avgiftsfria för människor som är stadigvarande bosatta i Finland. Vården på A-kliniken är konfidentiell.

A-klinikstiftelsens webbtjänst Droglänken (Päihdelinkki) ger information om rusmedelsbruk och -beroende. På webbtjänsten kan du också rådfråga experter. Du kan ställa dina frågor på finska och svenska. En del av Droglänkens tjänster finns tillgängliga även på svenska, engelska, ryska och teckenspråk.

Anonyma Alkoholister (Anonyymit Alkoholistit) är en gemenskap för män och kvinnor där man delar sina erfarenheter av alkoholism med varandra och försöker hjälpa varandra att tillfriskna från alkoholism. AA-grupper finns på många orter. AA har även hjälpande telefoner runtom i Finland.

Om en närstående till dig dricker och du oroar dig över situationen, kan du ta kontakt med Al-Anon (Al-Anon) som erbjuder stöd till anhöriga och vänner till alkoholister.

Personer under 25 år kan också kontakta A-klinikernas ungdomsstation (nuorisoasema). Ungdomsstationer finns i Esbo, Tammerfors och Åbo. Om det inte finns någon ungdomsstation på din hemort, tar A-kliniken också emot ungdomar.

linkkiA-klinikstiftelsen:
Hjälp med rusmedelsberoendefinska | svenska | engelska

linkkiDroglänken:
Information och hjälp för rusmedelsberoendefinska | svenska | engelska | ryska

linkkiA-klinikstiftelsen:
Kontaktuppgifter till ungdomsstationerfinska

linkkiAnonyma alkoholister, AA:
Stöd för alkoholisterfinska | svenska | engelska

linkkiAl-Anon:
Stöd för närstående till rusmedelsberoende personerfinska | svenska

Hjälp med drogproblem

Om du behöver hjälp med drogproblem, kan du ringa närmaste A-klinik. Du kan också ta kontakt med din hälsostation eller socialbyrån (sosiaalitoimisto)

I Finland finns även hälsorådgivningsställen (terveysneuvontapiste) som sprutnarkomaner kan besöka anonymt utan tidsbokning. Hälsorådgivningsställena ger information, stöd och hälsovård och där kan man byta sina använda sprutor mot rena. Kontaktuppgifterna till hälsorådgivningsställena hittar du via A-klinikerna.

Fri från narkotika rf (Irti huumeista ry) ger stöd åt drogmissbrukare och deras närstående. Hjälpande telefon på finska: 010 80 4550.

Anonyma narkomaner NA (Nimettömät narkomaanit) erbjuder stöd och information samt gruppmöten. Du kan bli medlem om du vill sluta använda droger. Information om möten finns på webbplatsen på finska, engelska och svenska.

På webbplatsen Säg nej till droger (Sano huumeille ei) finns information om droger och risker som anknyter till dem särskilt för unga på finska, arabiska, albanska, kurdiska och somaliska.

linkkiFri från narkotika rf:
Stöd och information till drogberoende och deras anhörigafinska

linkkiSäg nej till droger -projektet:
Information om droger och faror som anknyter till dem särskilt för ungafinska | somaliska | arabiska | kurdiska | albanska

linkkiAnonyma Narkomaner:
Hjälp vid drogproblemfinska | svenska | engelska

Att sluta röka

Om du vill sluta röka kan du få hjälp till exempel vid hälsostationen (terveysasema) i ditt område eller vid företagshälsovården på din arbetsplats. Skolbarn får hjälp av skolans hälsovårdare och studerande från studerandehälsovården. Om du är gravid ska du fråga råd vid mödrarådgivningen.

Preparat för nikotinersättningsvård kan vara tuggummi, plåster, inhalator eller sugtabletter. Du kan köpa dessa produkter på apoteket. En läkare kan också ordinera effektiva läkemedel för behandling av ditt beroende.

linkkiStumppi.fi:
Stöd för att sluta rökafinska | svenska

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Att sluta röka förbättrar din hälsafinska | svenska