Hammashoito
theme icon

Tandvård

I Finland får vuxna och barn förmånlig tandvård vid hälsostationer och tandkliniker. Du kan också boka tid hos en privat tandläkare.

Även om du inte har värk eller andra symptom, lönar det sig att regelbundet låta undersöka dina tänder. Tandsjukdomar behandlas på bästa sätt då de upptäcks innan symptom uppkommer. Mun- och tandhälsan påverkar hälsan i hela din kropps hälsa.

Om du har hemkommun (kotikunta) i Finland kan du utnyttja de offentliga tandvårdstjänsterna. Mer information finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland .

I nödfall får du behandling även om du inte har en hemkommun i eller uppehållstillstånd till Finland. Det är möjligt att vårdutgifterna tas ut av dig i efterskott.

Hälso- och sjukvårdstjänster lämnas på finska och svenska i Finland. Ofta klarar du dig också på engelska. Om du inte kan något av dessa språk, ska du fråga om det är möjligt att anlita tolk när du bokar tid till tandvården. Läs mer på InfoFinlands sida Behöver du en tolk?

När du har bokat tid till tandvård, är det viktigt att komma i tid. Om du har bokat tid, men inte kan komma, är det väldigt viktigt att du avbokar besöket i tid, vanligen senast dagen innan. Om du inte kommer och inte har avbokat tiden, måste du betala en ersättning.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Munhälsafinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

Den offentliga tandvården

Kommunerna tillhandahåller tandvård vid hälsostationer (terveysasema) och tandkliniker (hammashoitola).

När du vill boka tid i tandvården ska du ringa tandvårdens tidsbeställning i din hemkommun. Vårdbehovet bedöms ofta på telefon. Om du inte behöver brådskande vård kan du tvingas vänta flera månader på en tid. Intagning för vård måste ske inom sex månader.

När du vill boka tid för akut tandvård ska du ringa tandvårdens jourtidsbeställning (päivystysajanvaraus) i din hemkommun. Kraftig värk, svullnad eller en olycka är orsaker för att få akut vård. Brådskande fall sköts så fort som möjligt.

Kvällar och veckoslut är jourmottagningen centraliserad till större vårdenheter. Om du bor på en liten ort kan du bli tvungen att åka till jourmottagningen i en närliggande stad.

Om du behöver mer krävande vårdåtgärder, som till exempel tandkirurgi, ska du först boka tid hos en tandläkare. Vid behov skriver tandläkaren en remiss till specialtandvården.

Privata tandvårdstjänster

Privat tandvård är dyrare än offentlig tandvård. Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland ersätter FPA en del av kostnaderna. FPA ersätter dock inte till exempel sådan vård som enbart har en kosmetisk effekt. Mer information hittar du på FPA:s webbplats.

På InfoFinlands sida den sociala tryggheten i Finland får du mer information om vem som omfattas den finländska sjukförsäkringen.

linkkiFPA:
Privat tandvård och ersättningarfinska | svenska | engelska

linkkiLääkärihinta.fi:
Jämför läkarpriserfinska | engelska

Barn

Kommunen ordnar regelbundna tandläkarkontroller för barn. För barn under skolåldern görs en tandläkarkontroll med ett par års mellanrum. I en del städer kallas barnet till tandläkarkontrollen med ett brev som skickas hem. Om tiden inte passar ska du ringa tidsbokningen och boka om tiden. I en del städer måste man själv boka tid för kontrollen.

Barn i skolåldern går på tandläkarkontroll under skoldagen vid tandkliniken i området. Kontroller görs i åk 1, 5 och 8. Det är bra om föräldrarna är med på kontrollen åtminstone i åk 1.

Tandvården vid hälsovårdscentralen är kostnadsfri för barn under 18 år.

linkkiHelsingfors stad:
Munhälsa hos små barnfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Munhälsa hos barn i skolåldernfinska | svenska | engelska