Livet i Finland

Städer

Seksuaaliterveys
theme icon

Sexuell hälsa

Om du känner att du behöver information eller hjälp i ärenden som rör den sexuella hälsan kan du kontakta din egen hälsostation (terveysasema). Du kan fråga råd av hälsovårdaren (terveydenhoitaja) eller boka tid hos läkaren (lääkäri). Till exempel för p-piller behöver du ett recept som endast kan skrivas av en läkare. Du har rätt att utnyttja tjänsterna vid hälsostationen om du har hemkommun i Finland.

linkkiVäestöliitto:
Ungas sexualitetfinska | engelska

linkkiVäestöliitto:
Vuxnas sexualitetfinska | svenska | engelska

Sexuell hälsa hos kvinnor

En del läkare inom den offentliga hälsovården gör gynekologiska undersökningar. Du har rätt att utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna om du har hemkommun i Finland. Fråga mer vid din egen hälsostation. Du kan be om att få tid hos en kvinnlig läkare om du vill. Du kan också boka tid hos en privat gynekolog. Privatläkares tjänster är avsevärt dyrare för kunden.

I Finland ordnas screeningundersökningar (seulontatutkimus) för kvinnor där man försöker hitta bröstcancer och livmoderhalscancer i ett tidigt skede. Bröstcancerundersökningen görs för kvinnor i åldern 50–69 år ungefär vartannat år och undersökningen för livmoderhalscancer för kvinnor i åldern 30–60 år med fem års mellanrum. Om du har hemkommun i Finland.har du rätt att få dessa undersökningar gjorda.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Screeningsundersökningarfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Information om bröstcancerscreeningfinska | svenska

linkkiTunne rintasi:
Anvisning för identifiering av bröstcancer(pdf, 440kt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | kinesiska | thai | rumänska | samiska

linkkiCancerorganisationer:
Information om cancerscreeningfinska | svenska | engelska

Sexuell hälsa hos män

Om du har hemkommun i Finland kan du boka tid för en urologisk undersökning på din egen hälsostation. Du kan be om att få tid hos en manlig läkare om du vill. Du kan också boka tid hos en privat urolog. Privatläkares tjänster är avsevärt dyrare för kunden. Läkaren kan vid behov skriva en remiss till en specialist på urologiska polikliniken.

Graviditetsprevention

Preventivmedel säljs på apoteket. Kondomer säljs också till exempel i mataffärer. För hormonella preventivmedel behöver du ett läkarrecept, som du får till exempel från hälsostationen eller av en privat gynekolog. Du kan också boka tid för preventivrådgivning (ehkäisyneuvonta).

Du får mer information på InfoFinlands sida Prevention.

På Väestöliittos webbplats hittar du information om olika preventivmedel.

Om abort hittar du mer information på InfoFinlands sida Abort.

linkkiVäestöliitto:
Graviditetspreventionfinska

Hjälp med att få barn

Om en graviditet inte börjar inom ett år efter att man slutat använda preventivmedel kan saken undersökas. Ofta kan man få hjälp med att få barn. Du kan boka tid för en undersökning på din egen hälsostation (terveysasema), hos en gynekolog eller på en privat barnlöshetsklinik (lapsettomuusklinikka). Det är bra att ni går till kliniken tillsammans. I undersökningarna utreds orsaken till barnlösheten.

Könssjukdomar

Om du misstänker att du smittats med en könssjukdom kan du boka tid hos läkaren antingen på hälsostationen eller på en privat läkarstation. I stora städer kan könssjukdomar vårdas på polikliniker för könssjukdomar (sukupuolitautien poliklinikka). Fråga mer vid din egen hälsostation.

Klamydia och gonorré behandlas med antibiotika. Virussjukdomar, såsom herpes och kondylom, kan inte botas med läkemedel, men symtomen kan lindras.

Framskridandet av en HIV-infektion kan bromsas med läkemedel. Det är bra att inleda medicineringen så tidigt som möjligt.

Kondom skyddar mot de flesta könssjukdomarna.

linkkiHivpoint:
Broschyren Information om sexuellt överförda sjukdomar(pdf, 1500kt)finska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

linkkiHivpoint:
Info om HIVfinska | engelska | ryska

linkkiHivpoint:
Broschyren Ett gott liv med HIVfinska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | thai

linkkiHivpoint:
Broschyren HIV i familjen(pdf, 881 kb)finska | engelska | ryska

Omskärelse av pojkar

Omskärelse (ympärileikkaus) är alltid ett oåterkalleligt ingrepp. Om det görs av icke-medicinska orsaker, inkräktar man på en pojkes fysiska integritet. Omskärelse får endast göras av en legitimerad läkare. För omskärelse behövs ett skriftligt samtycke av pojkens vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare, behövs varderas samtycke, i annat fall kan ingreppet inte göras. Pojken har rätt att vägra att gå med på operationen. Omskärelse får inte göras utan smärtlindring som ges av läkare, och det ska göras i en steril miljö. Icke-medicinsk omskärelse omfattas inte av den offentligt finansierade hälsovården, och kan därför inte göras på en offentlig hälsostation, och man måste själv betala det.

Fråga mer om omskärelse på rådgivningen, av läkaren på hälsostationen, skolhälsovårdaren eller skolläkaren.

Omskärelse av flickor

Omskärelse (ympärileikkaus) av flickor är ett brott i Finland. Man kan få ett flera års fängelsestraff för det. Det är också ett brott att föra en flicka till ett annat land, för att låta henne genomgå omskärelse där.

Om du har omskurits innan du kom till Finland och planerar graviditet, kan du låta operera dig för att få slidmynningen öppnad (avausleikkaus). Det är lättast om operationen görs innan graviditeten har börjat, men den kan också göras i mitten av graviditeten. Öppningsoperationen gör förlossningen och undersökningarna under graviditeten lättare. Operationen görs på sjukhus och återhämtningen tar vanligtvis 1–2 dagar.

linkkiAfrican Care:
Omskärelse av kvinnor och flickorfinska | engelska | somaliska | arabiska