Mielenterveys
theme icon

Mental hälsa

När ska jag söka hjälp?

Vem som helst kan behöva hjälp om livssituationen är påfrestande. Livet kan vara svårt till exempel när man flyttar från ett land till ett annat, har problem på arbetsplatsen, förlorar sin arbetsplats, har problem i familjen, går igenom skilsmässa, förlorar en anhörig, blir sjuk eller när livet förändras på andra sätt. Också positiva saker, t.ex. att man får barn, kan ändra livet så mycket att man behöver stöd i den nya situationen. Ibland kan man må dåligt först i efterhand när man redan har lagt den svåra erfarenheten bakom sig och situationen har lugnat ner sig.

Det lönar sig att söka hjälp, om du har något av följande symptom:

 • sömnlöshet
 • ingen aptit
 • vardagen känns tung
 • du orkar inte arbeta eller träffa människor
 • fysiska symptom, utan att medicinska orsaker hittas för dessa
 • ökad alkohol- eller droganvändning

Det är inte ovanligt att söka hjälp för att få stöd med den mentala hälsan. I Finland lider 20 % av befolkningen av depression i något skede av livet.

linkkiTammerfors stad:
Depression(pdf, 110,37 kt)finska | engelska | ryska | franska | somaliska | turkiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | vietnamesiska | burmesiska | bosniska | serbiska | swahili

Var får jag hjälp?

Ofta hjälper det redan att tala om dessa saker med familjen eller vänner. Ibland behövs det även annan hjälp. Det kan hjälpa att tala med en hälsovårdare (terveydenhoitaja), läkare (lääkäri) eller en psykoterapeut (psykoterapeutti). Tillsammans kan ni fundera på vilken sorts stöd som skulle passa just dig.

Ofta hjälper terapi, medicinering eller en kombination av båda. Ibland behövs sjukhusvård. Sjukhusvården räcker vanligen några veckor. Målsättningen är att patienten kan återvända hem så fort som möjligt. Därefter fortsätter vården som öppenvård.r.

Om du har hemkommun i Finland ska du först kontakta din egen hälsostation (terveysasema). Hälsostationerna har vanligen öppet från måndag till fredag, ungefär kl. 8–16. Ring hälsostationen genast på morgonen för att boka tid. Om du behöver hjälp genast ska du tala om det när du ringer. Läkaren skriver vid behov en remiss till psykiatriska polikliniken (psykiatrian poliklinikka) eller en annan vårdenhet för psykisk hälsa. Du kan inte gå till polikliniken utan en läkarremiss.

Med läkaren eller psykologen kan du samtala konfidentiellt. De har tystnadsplikt. De berättar inte om dina saker för andra myndigheter. Om någon annan hälsovårdsenhet behöver dina uppgifter, ombeds du ge ditt medgivande för överlåtelse av dessa.

På din egen hälsostation får du mer information om hur mentalvårdstjänsterna är ordnade i din hemkommun.

Om du är orolig för en närstående person och tror att han eller hon kan vara i behov av hjälp, kan du rådfråga till exempel hälsovårdaren eller läkaren vid hälsocentralen.

Mer information om olika problematiska situationer får du på InfoFinlands sida Problematiska situationer.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Mentalvårdstjänsterfinska | svenska | engelska | ryska

Privata mentalvårdstjänster

Du kan också boka tid hos en psykiater eller en psykolog vid en privat läkarstation. Där får man ibland fortare en tid, men besöket kostar avsevärt mer för kunden.

FPA (Kela) ersätter en del av kostnaderna för besök hos privatläkare om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen. Fråga mer hos FPA.

FPA:s ersättning kan ibland dras av direkt på det belopp som du betalar vid kassan. Ta med ett intyg över att du omfattas av den finländska sjukförsäkringen. Du kan också söka ersättning från FPA även i efterhand.

Läs mer om vem som omfattas av den finländska sjukförsäkringen på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

linkkiFPA:
Sjukvårdsersättningarfinska | svenska | engelska

linkkiTherapion Consulting:
Privat psykoterapitjänst på Internetfinska | svenska | engelska | ryska | franska | spanska | turkiska | kinesiska | tyska | portugisiska | norska | holländska | japanska | italienska | danska

linkkiMehiläinen:
Privat läkarstationfinska | svenska | engelska

linkkiTerveystalo:
Privat läkarstationfinska | svenska | engelska

När hjälpbehovet är brådskande

Om du känner att du behöver hjälp omedelbart kan du kontakta den närmaste jourhavande hälsovårdscentralen eller sjukhusjouren. Brådskande psykiatrisk sjukvård ges på jourenheter vid psykiatriska sjukhus.

Om din närstående utgör en fara för sig själv eller för andra och inte går med på att träffa en läkare kan du ringa hälstocentralen eller sjukhuset. Om det behövs hjälp snabbt ska du berätta det vid samtalet. Nämn också om du är rädd för att din närstående kommer att skada sig själv.

Om din närstående är i mycket dåligt skick och behöver akut psykiatrisk sjukhusvård kan han eller hon intas för vård mot sin vilja. För detta behövs läkarens remiss för tvångsvård (pakkohoitolähete). Om någon är i omedelbar livsfara kan du ringa nödnumret 112. Ring inte nödnumret om situationen inte är akut.

Hjälp telefonledes

Kristelefon på finska: 09 2525 0111

Kristelefon för arabisktalande: 09 2525 0113. Du kan även ringa och prata på engelska.

MIELI rf:s kristelefon erbjuder omedelbar samtalshjälp för människor i kris och deras närstående. Samtalen besvaras av krisarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. På kristelefonen kan du prata om en oväntad händelse eller en svår livssituation i en tillåtande och stödande atmosfär.

linkkiMIELI Psykisk Hälsa Finland rf:
Riksomfattande kristelefonfinska | svenska | engelska | arabiska

Barn och unga

Om ditt barn är i en psykiskt påfrestande situation kan du kontakta familjerådgivningen (perheneuvola) i din hemkommun. På familjerådgivningen kartläggs barnets situation så att barnet får den hjälp som det behöver. Du kan också boka tid hos barnrådgivningens (lastenneuvola) psykolog eller en läkare på din egen hälsostation. Om barnet är i skolåldern kan du kontakta skolpsykologen eller skolläkaren. Mer information om hjälp för barn i problematiska situationer får du på InfoFinlands sida Var hittar jag hjälp när barn eller unga har problem?

Om du är ung kan du berätta om det som bekymrar dig till exempel för skolhälsovårdaren, skolpsykologen eller skolkuratorn. Du kan också kontakta din egen hälsostation. Läkaren kan vid behov skriva en remiss till ungdomspsykiatriska polikliniken (nuorisopsykiatrian poliklinikka). Mer information om hjälp för unga i problematiska situationer får du på InfoFinlands sida Var hittar jag hjälp när barn eller unga har problem?

linkkiMannerheims barnskyddsförbund:
Nätstöd för ungdomar, Nuortennettifinska

linkkiMannerheims Barnskyddsförbund rf:
Stöd för föräldrarfinska | svenska

Studerande

I hälsovårdstjänsterna vid läroanstalter ordnas också mentalvårdstjänster för studerande.

Företagshälsovårdens tjänster

Om du har en anställning kan du tala med företagshälsovårdens läkare om sådant som rör den mentala hälsan. Du kan även ha möjlighet att träffa en psykolog vid företagshälsovården.

Traumatiska upplevelser

Människor som blivit utsatta för traumatiska situationer löper risk att insjukna i posttraumatiskt stressyndrom (traumaperäinen stressihäiriö).

Upplevelser som kan orsaka ett trauma är exempelvis:

 • förföljelse och diskriminering
 • fängelse och tortyr
 • misshandel och våldtäkt
 • att bevittna våldsamma situationer
 • krigserfarenheter.

Vid posttraumatiskt stressyndrom väcker olika situationer minnesbilderna från den traumatiska situationen, vilket orsakar kraftig ångest. I en sådan situation är det viktigt att man skaffar sig hjälp. Posttraumatiskt stressyndrom påverkar inte bara den som insjuknat utan även dennes närstående. De flesta som har insjuknat i posttraumatiskt stressyndrom återhämtar sig med rätt behandling.

Rehabiliteringscentret för tortyroffer (Kidutettujen kuntoutuskeskus) hjälper de flyktingar och asylsökande som har blivit utsatta för tortyr i sitt hemland. Du kan kontakta centret vardagar kl. 8.30–13.30 Telefonnumret är (09) 7750 4584.

linkkiHelsingfors Diakonissanstalt:
Rehabiliteringscentret för tortyrofferfinska | engelska

linkkiTammerfors stad:
Information om posttraumatiskt stressyndromfinska | engelska | ryska | franska | somaliska | turkiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | vietnamesiska | burmesiska | bosniska | serbiska | swahili

Information på olika språk om mental hälsa på webben

På webbplatsen för MIELI Psykisk Hälsa Finland rf (MIELI Suomen Mielenterveys ry) hittar du information om

 • svåra livssituationer
 • problem med den mentala hälsan
 • kriser
 • om hur du kan söka hjälp
 • om hur du kan återhämta dig.

linkkiMIELI Psykisk Hälsa Finland rf:
Information om mental hälsafinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska | kurdiska