Taloudellista tukea vammaisille
theme icon

Ekonomiskt stöd för handikappade

Invalidpension

Om du på grund av skada eller sjukdom inte kan arbeta kan du få invalidpension (työkyvyttömyyseläke). Om du är blind eller rörelsehindrad kan du få invalidpension även om du skulle kunna arbeta. Invalidpension betalas till 16–64-åringar. Huruvida du får pensionen beror på hur länge du har bott i Finland. Vanligtvis kan du få invalidpension när du har bott tre år i Finland.

Du kan söka invalidpension hos FPA.

linkkiFpa:
Sjukpensionfinska | svenska | engelska

Handikappbidrag för vuxna

Om du har ett handikapp eller en sjukdom som försämrar din funktionsförmåga sammanhängande under minst ett år kan du få handikappbidrag (vammaistuki). Du måste ha ett läkarintyg för att få handikappbidrag. Handikappbidrag för vuxna betalas till 16–64-åringar. Huruvida du får bidraget beror på hur länge du har bott i Finland. Vanligtvis kan du få handikappbidrag när du har bott tre år i Finland. Handikappbidragets storlek beror på hur svårt ditt handikapp är.

Du kan söka handikappbidrag hos FPA.

linkkiFPA:
Handikappbidrag för vuxnafinska | svenska | engelska

linkkiFpa:
Hälsa och rehabiliteringfinska | svenska | ryska | estniska

Stöd för vård av en handikappad anhörig

Om du vårdar en handikappad närstående i hemmet kan du få stöd för närståendevård (omaishoidontuki) från din hemkommun. För att få stöd måste du göra ett avtal om närståendevård med din kommun. Du kan ansöka om stödet vid socialbyrån i din egen kommun.

linkkiNärståendevårdare och Vänner -Förbundet rf:
Serviceguide för närståendevårdare(pdf, 4,87 Mt)finska

Handikappbidrag för barn och specialvårdpenning

Läs mer om handikappbidrag för barn och specialvårdpenning på InfoFinlands sida Ett handikappat barn.

Vårdbidrag för pensionstagare

En pensionär vars funktionsförmåga försämrats under sammanlagt minst ett år på grund av sjukdom eller skada kan få vårdbidrag för pensionstagare (eläkettä saavan hoitotuki). Du kan få stöd om du på grund av ditt handikapp eller din sjukdom behöver kontinuerligt hjälp. Hur stort stöd du får beror på hur mycket hjälp du behöver. Vårdbidrag för pensionstagare kan sökas hos FPA.

linkkiFPA:
Vårdbidrag för pensionstagarefinska | svenska | engelska

Bidrag för kläder och mat

Om ditt handikapp eller din sjukdom orsakar dig extra kostnader för mat eller kläder kan du ansöka om bidrag för kläder och mat (vaatetus- ja ravitsemustuki). Du kan ansöka om bidraget vid socialbyrån i din hemkommun.

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Extra kostnader för kläder och matfinska | svenska