Lasten ja nuorten harrastukset
theme icon

Hobbyer för barn och unga

I Finland finns ett rikt hobbyutbud för barn och unga. Barn och ungdomar kan till exempel ha idrott, dans, musik, bildkonst eller teater som hobby. En del fritidsaktiviteter är avgiftsbelagda men det finns också tillgång till gratis aktiviteter. Också kommunerna ordnar aktiviteter för barn och unga.

Barn och motion

Små barn behöver inte nödvändigtvis ledd motion, utan det räcker med vanlig lekverksamhet och utevistelser i olika miljöer.

Det skulle ändå vara bra att se till att små barn får så mångsidig motion som möjligt, eftersom motion utvecklar barnets motoriska färdigheter och är bra för hälsan. Daghemmet står ofta för en del av motionen eftersom man där ordnar rörelselekar. Dessutom ordnar även idrottsklubbar motion för små barn.

Daghem och skolor gör sitt för att ordna motion men detta är inte deras huvudsakliga uppgift. Barn får inte tillräckligt med motion bara genom att delta i gymnastiklektionerna.. Därför skulle det vara bra att barnen hade möjlighet att röra på sig tillräckligt också utanför daghemmet eller skoltiden.

Sport och motion

Sport kan idkas i ett lag, en klubb eller på egen hand. Mer information om sport som hobby hittar du på InfoFinlands sida Motion. Bästa stället att fråga om enskilda grenar och var man kan utöva dem är grenförbunden.

Konsthobbyer

Utöver sport har ungdomar också tillgång till många konstaktiviteter, som till exempel bildkonst, musik eller teater. Dessa finns till exempel på arbetarinstitut, bildkonstskolor, musikskolor och kommunernas ungdomsväsende. Fråga mer om hobbymöjligheterna, tidtabellerna och priserna direkt hos arrangören.

Ungdomsarbete

Tjänsterna inom kommunernas ungdomsarbete är avsedda för barn och unga vuxna. De vanligaste tjänsterna är olika klubbar och den öppna verksamheten som pågår på ungdomsgårdarna. Tjänsterna kan variera något i olika delar av landet. Mer information om den kommunala ungdomsverksamheten får du hos ungdomsväsendet i din hemkommun. Många organisationer och församlingar bedriver också ungdomsarbete.

Ungdomsgården är en plats där de unga kan vistas och utöva olika hobbyer. På ungdomsgårdarna ordnas också ledd verksamhet. Största delen av verksamheten på ungdomsgårdarna är gratis.

Verksamheten utformas enligt ungdomarnas önskemål och de unga kan själva påverka innehållet i verksamheten. På ungdomsgården finns alltid någon vuxen, vanligen kommunens ungdomsarbetare eller ungdomsledare. Åldersgränsen på ungdomsgårdarna varierar.

Ungdomar och påverkan

Ungdomarna har många möjligheter att påverka. Ett lätt sätt att komma igång är till exempel genom att delta i skolans eller läroanstaltens elevverksamhet. Deltagande i elev- och föreningsverksamhet är ett bra sätt att bidra till att också de unga får sin röst hör då det fattas beslut om sådant som påverkar deras livsmiljö.

I dag finns det många medborgarorganisationer som specialiserat sig på att främja en viss samhällelig fråga. Många medborgarorganisationer och föreningar har särskilda ungdomsavdelningar som ordnar verksamhet för unga. Dessutom finns det speciella organisationer för ungdomar, yngre tonåringar och studerande.