Livet i Finland

Städer

Vapaaehtoistyö
theme icon

Frivilligarbete

Om din arbetserfarenhet i Finland är kort eller om din finska ännu inte är så bra, kan frivilligarbete vara ett bra sätt att få fotfäste i arbetslivet och förbättra språkkunskaperna.

Frivilligarbete är oavlönat arbete, men arbetserfarenheten kan vara nyttig när du söker ett avlönat arbete. Ta kontakt direkt med den organisation där du vill arbeta som frivillig. Om du får utkomstskydd för arbetslösa ska du på förhand fråga din TE-byrå huruvida frivilligarbetet påverkar utbetalningen av utkomstskyddet för arbetslösa. I vissa fall kan frivilligarbete vara en del av din integrationsplan.

Frivilligarbete kan dessutom bli en bra hobby. Du kan själv bestämma när och hur ofta du vill vara med i verksamheten. I frivilligarbete kan du träffa människor med samma intressen som du själv har. Du kan också utnyttja de kontakter som du skapat via frivilligarbetet i arbetslivet.

linkkiVapaaehtoistyö.fi:
Volontärarbetefinska

linkkiRöda Korset:
Volontärarbetefinska | svenska | engelska

linkkiGuide till volontärarbete:
Guide till volontärarbetefinska | engelska