Suomen kielen opiskelu
theme icon

Studier i finska

I Finland finns många möjligheter att studera finska. Olika kurser ordnas för både barn och vuxna.

Undervisning i finska för vuxna

Du hittar information om kurser i finska till exempel hos medborgarinstitut, arbetarinstitut, universitet och sommaruniversitet. Fråga mer vid rådgivningstjänsterna för invandrare, utbildningsväsendet i din hemkommun eller studievägledarna vid lokala läroanstalter.

På vissa orter har informationen om kurserna samlats på ett och samma ställe. Till exempel finns det information om kurserna i finska språket i Helsingfors, Tammerfors och Åbo i tjänsten Finnishcourses.fi.

Vid läroanstalterna börjar kurserna vanligtvis i augusti eller september och i januari. Språkkurserna är ofta fullsatta. Därför är det viktigt att anmäla sig till kursen i god tid.

linkkiKansalaisopistojen liitto:
Medborgarinstitut i Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | thai | vietnamesiska

linkkiFinnishcourses.fi:
Kurser i finska och svenska språketfinska | engelska | ryska

Språkstudier i anslutning till annan utbildning

Du kan studera finska också i arbetskraftsutbildning och i förberedande utbildning före yrkesutbildning (VALMA) eller förberedande gymnasieutbildning (LUVA).

Om du är kund vid arbets- och näringsbyrån kan du få plats på en kurs i finska via arbets- och näringsbyrån. Hurdan språkundervisning du behöver bedöms på arbets- och näringsbyrån i samband med att du får en integrations- eller sysselsättningsplan. Du kan studera finska som arbetskraftsutbildning. Arbetskraftsutbildning är i huvudsak utbildning avsedd för arbetslösa arbetssökande. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Fråga om kurserna i finska på din egen arbets- och näringsbyrå.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Kontaktuppgifter till TE-byråerfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Utbildning i finska och svenska språketfinska | svenska | engelska

Finska på arbetsplatsen

Vissa arbetsgivare ordnar finskundervisning för sina arbetstagare. Fråga din arbetsgivare om du kan studera finska på din arbetsplats.

Arbetsgivaren kan ansöka om stöd för arbetstagarnas finskundervisning via arbets- och näringslivstjänsterna.

linkkiTE-tjänster:
Finska på arbetsplatsenfinska | svenska | engelska

Undervisning i finska för barn

Barn lär sig nya språk snabbt, även om det kan kännas svårt i början. Finskundervisning ges på daghem, i förskola och skola. Undervisningen kallas finska som andra språk eller S2-undervisning.

Barnet eller den unga kan även delta i förberedande undervisning. Den är avsedd för de elever som ännu inte har särskilt bra kunskaper i finska. Under den förberedande undervisningen studerar barnet eller den unga finska och några läroämnen. Den förberedande undervisningen är avsedd för 7–16-åringar. Undervisningen varar vanligtvis ett år. Därefter flyttas eleven till en vanlig klass.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Finska som andra språk i den grundläggande undervisningenfinska | svenska