Kielikurssien tasot
theme icon

Språkkursernas nivåer

I Finland beskrivs språkkursernas nivåer på olika sätt.

Ofta använder man bedömningsskalan enligt den gemensamma europeiska referensramen (GER). (Eurooppalainen viitekehys EVK) Denna skala omfattar följande nivåer:

  • nivåerna A1 och A2: grundläggande språkkunskaper (peruskielitaito)
  • nivåerna B1 och B2: en självständig språkanvändares språkkunskaper (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito)
  • nivåerna C1 och C2: en avancerad språkanvändares språkkunskaper (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito)

Dessa nivåer delas ytterligare in i undernivåer. Till exempel omfattar nivå A1 kurserna A1.1, A1.2 och A1.3 och nivå A2 kurserna A2.1 och A2.2.

Mer information om hurdana kunskaper de olika nivåerna avser i praktiken får du på Utbildningsstyrelsens (Opetushallitus) webbplats. Du kan också fråga direkt vid läroanstalterna.

I InfoFinland under rubriken Officiellt intyg över språkkunskaper får du information om hur du kan jämföra kursernas nivåer med nivån på den allmänna språkexamen (yleinen kielitutkinto).

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Skala för beskrivning av språkkunskapsnivåerfinska | svenska

linkkiEuropass.eu:
Utvärdera nivån på din språkkunskapfinska | svenska | engelska | estniska | franska | spanska | turkiska | tyska | portugisiska | polska | norska | holländska | kroatiska | rumänska | ungerska | italienska | lettiska | litauiska | danska | isländska | bulgariska | slovakiska | slovenska | maltesiska | grekiska | tjeckiska