Ruotsin kieli Suomessa
theme icon

Det svenska språket i Finland

Finland har två officiella språk, finska och svenska. Finska är modersmålet för cirka 90 procent av finländarna. Svenska är modersmålet för cirka 5 procent av finländarna. Svenska talas mest på Finlands väst- och sydkust.

Svenskan som talas i Finland är finlandssvenska. Uttalet skiljer sig något från svenskan i Sverige.

Om du vill ansöka om finskt medborgarskap behöver du ett intyg över tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Läs mer på InfoFinlands sida Officiellt intyg över språkkunskaper.

Du kan använda svenska med statliga myndigheter, till exempel FPA eller arbets- och näringsbyrån. Anmäl ditt kontaktspråk på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe när du registrerar dig som invånare. Du kan även ändra kontaktspråket senare.

Kommunerna i Finland kan vara antingen enspråkiga eller tvåspråkiga. De flesta kommunerna i Finland är finskspråkiga. Tvåspråkiga kommuner finns på väst- och sydkusten. Om din hemkommun är tvåspråkig, kan du använda svenska även inom de kommunala tjänsterna, till exempel på hälsostationen.

linkkiKommuner.net:
Svenskspråkiga och tvåspråkiga kommunerfinska | svenska

Integration på svenska

Integration på svenska kan vara ett bra alternativ för dig till exempel om:

  • Du bor i ett område med många svensktalande.
  • Du har svenskspråkiga familjemedlemmar eller släktingar.
  • Du kan lite svenska redan.

Det kan vara fördelaktigt att kunna svenska när du söker jobb. Tänk ändå på att kunskaper i finska krävs på de flesta arbetsplatserna. Även om du väljer integrationsutbildning på svenska lönar det sig för dig att i något skede även lära dig finska.

I en del kommuner kan du delta i integrationsutbildning på svenska. Om du inte blir antagen till integrationsutbildning på svenska kan du i vissa fall få stöd för frivilliga studier i svenska, om detta överenskommits i din integrations- eller sysselsättningsplan. Fråga om integration på svenska när din inledande kartläggning och integrationsplan görs. Enligt lag har du rätt att välja antingen finska eller svenska som integrationsspråk.

Läs mer om integrationstjänsterna på InfoFinlands sida: Integration i Finland.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Information om integration på svenskafinska | svenska | engelska

Språkstudier som arbetskraftsutbildning

Om du är kund vid arbets- och näringsbyrån kan du också studera svenska som arbetskraftsutbildning. Fråga mer vid din egen arbets- och näringsbyrå.

Barndagvård och utbildning för barn

I Finland ges dagvård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning vanligtvis på finska eller svenska. Om du vill att ditt barn ska börja i svenskspråkig dagvård, förskola eller skola, fråga om möjligheterna i din hemkommun.

Vissa kommuner ordnar förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen för elever som ännu inte har tillräckligt bra språkkunskaper för den vanliga undervisningen. Fråga i din hemkommun om förberedande undervisning ordnas på svenska i kommunen.

Om barnet har något annat modersmål än finska eller svenska, kan kommunen ordna undervisning i barnets eget modersmål för barnet. Om barnet går i en svensk skola kan hen läsa svenska som andra språk.

Läs mer om barndagvård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning på InfoFinlands sida Det finländska utbildningssystemet.

Gymnasium och yrkesläroanstalt

Efter grundskolan kan du studera på gymnasiet eller en yrkesläroanstalt. Svenskspråkiga yrkesläroanstalter och gymnasieskolor finns i svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner och i en del finskspråkiga kommuner.

Vissa yrkesläroanstalter och gymnasieskolor ordnar förberedande utbildning före studierna. I den förberedande utbildningen får du sådana kunskaper och färdigheter som du behöver i dina fortsatta studier. Du kan också förbättra dina språkkunskaper.

Du kan söka svenskspråkig yrkes- och gymnasieutbildning samt förberedande utbildning före dessa via tjänsten Opintopolku.fi.

Läs mer på InfoFinlands sida: Det finländska utbildningssystemet.

linkkiStudieinfo.fi:
Grundläggande information om yrkesutbildningfinska | svenska | engelska

linkkiStudieinfo.fi:
Information om gymnasiestudierfinska | svenska | engelska

Högskoleutbildning

I Finland finns svenskspråkiga yrkeshögskolor och universitet. Dessutom finns det några tvåspråkiga universitet där du kan läsa på svenska.

Du kan söka svenskspråkiga högskoleutbildningar via tjänsten Opintopolku.fi.

linkkiStudieinfo.fi:
Information om högskolestudierfinska | svenska | engelska

Var kan jag läsa svenska?

Du kan läsa svenska till exempel vid medborgarinstitut, arbetarinstitut och sommaruniversitet. Fråga om studier i svenska hos utbildningsväsendet i din hemkommun, studievägledarna vid läroanstalter eller rådgivningstjänsterna för invandrare.

Läs mer på InfoFinlands sida: Studier som hobby.

Svenska på internet

Appar

Du kan lära dig svenska med hjälp av appar som du kan ladda ned i din telefon eller surfplatta. Sök appar för svenska i din appbutik (t.ex. Google Play och App Store) med sökorden ”learn Swedish”, ”Swedish language”, ”lär dig svenska” eller ”svenska”. En del appar kostar pengar.

Övningar och kurser på internet

På internet hittar du kurser i det svenska språket på olika nivåer. På internet kan du till exempel göra övningar och spela spel, lära dig grammatik och vokabulär samt läsa texter.

linkkiYle:
Språkskolan in Swedish language, media content translated into many languagesfinska

linkkiYle:
Övningar för allmänna språkexaminafinska

linkkiKotisuomessa.fi:
Svenska på internetfinska | svenska | engelska

linkkiFinlandswedishonline.fi:
Finlandssvenska på internetengelska

linkkiYle.fi:
Övningar och kurser på internetfinska