Taloudellista tukea perheille
theme icon

Ekonomiskt stöd till familjer

På dessa sidor redogörs det för hurdant ekonomiskt stöd barnfamiljer kan få i Finland. De flesta stöd ansöker man om av Fpa. Läs mer om Fpa på InfoFinlands sida Viktiga myndigheter.

Vanligen måste du omfattas av Den sociala tryggheten i Finland eller ha en hemkommun i Finland för att du ska kunna få stöd. Barnets medborgarskap påverkar inte huruvida du får stöd eller ej. Föräldrarnas uppehållstillstånd kan dock påverka vilka stöd familjen kan få.

Du kan ha rätt att få stöd från ditt eget hemland.

Om du omfattas av Den sociala tryggheten i Finland och bor utomlands kan du få vissa av de Fpa-stöd som du skulle få i Finland. Till exempel barnbidrag, moderskapsunderstöd och föräldrapenning betalas även till utlandet. Moderskaps- och föräldrapenning kan betalas till exempel till mödrar som mitt under föräldrapenningsperioden flyttar till ett annat EU/EES-land eller Schweiz för mindre än ett år. Meddela alltid Fpa om du flyttar utomlands permanent eller vistas utomlands mer än tre månader. Se Fpas hemsidor för mer information.

linkkiFpa:
Hem och familjfinska | svenska | engelska | ryska | estniska

linkkiFPA:
Familjeförmåner utomlandsfinska | svenska | engelska