Livet i Finland

Städer

Avoliitto
theme icon

Samboförhållande

Ett samboförhållande (avoliitto) är något annat än ett äktenskap. Med ett samboförhållande avses ett förhållande där ett par lever tillsammans utan att vara gifta. I Finland får alla par själva bestämma om de inleder ett samboförhållande, om spelreglerna i sin relation och om de gör slut på samboförhållandet. Ett samboförhållande registreras inte någonstans.

Till skillnad från äktenskap

  • har sambor inte underhållsskyldighet gentemot varandra
  • ärver sambor inte varandra
  • kan den ena sambon inte få änkepension om den andra sambon dör
  • kan sambor inte ta varandras efternamn.

Om ni bor stadigvarande tillsammans i samma bostad, anses ni tillhöra samma hushåll. Detta har betydelse om ni till exempel ansöker om bostadsbidrag från FPA.

Läs mer om bostadsbidrag för sambor på InfoFinlands sida Bostadsbidrag.

Äktenskap som ingåtts utomlands

Ett samboförhållande kan utgöra ett hinder för att få uppehållstillstånd. Myndigheterna överväger beviljandet av uppehållstillstånd alltid fall för fall.