Livet i Finland

Städer

Avoliitto
theme icon

Samboförhållande

Ett samboförhållande är ett förhållande där ett par lever tillsammans utan att vara gifta. I Finland får alla par själva bestämma om de inleder ett samboförhållande, om spelreglerna i sin relation och om de gör slut på samboförhållandet. Ett samboförhållande registreras inte någonstans.

Till skillnad från äktenskap

  • har sambor inte underhållsskyldighet gentemot varandra
  • ärver sambor inte varandra
  • kan den ena sambon inte få änkepension om den andra sambon dör.

Ni kan ta ett gemensamt efternamn om

  • ni har gemensamma barn eller
  • om ni har bott tillsammans minst fem år.

Om ni vill ha ett gemensamt efternamn ska ni skicka in en anmälan om namnändring till magistraten.

Om ni bor stadigvarande tillsammans i samma bostad, hör ni till samma hushåll. Detta har betydelse om ni till exempel ansöker om bostadsbidrag från FPA.

Läs mer om bostadsbidrag för sambor på InfoFinlands sida Bostadsbidrag.

Äktenskap som ingåtts utomlands

Ett samboförhållande kan utgöra ett hinder för att få uppehållstillstånd. Myndigheterna överväger beviljandet av uppehållstillstånd alltid fall för fall.