Lasten kasvatus Suomessa
theme icon

Fostran av barn i Finland

Samhället tryggar barnets rättigheter med hjälp av lagar och författningar. Enligt lagen har barnets föräldrar eller vårdnadshavare huvudansvaret för barnets välfärd och harmoniska utveckling.

I Finland är kroppsaga på barn (våld i syfte att straffa) förbjuden i lag. Barn får till exempel inte slås eller luggas.

I Finland framhävs jämställdhet. Till exempel kan mamman till ett litet barn förvärvsarbeta medan den andra föräldern stannar hemma för att ta hand om barnet. I Finland sköter och uppfostrar både män och kvinnor barnen.

Barnet uppmuntras till självständigt tänkande. Barnet får till exempel ha andra åsikter än föräldrarna. I Finland flyttar ungdomar oftast hemifrån när de är myndiga och börjar studera eller arbeta. Det är vanligt att de bor antingen ensamma eller med studiekamrater innan de grundar sin egen familj.

Utbildning skattas högt i Finland och det är viktigt att föräldrarna uppmuntrar skolgången. Visa intresse för barnets skolgång och delta till exempel i föräldramöten som skolan ordnar.

Det är viktigt att sätta upp tydliga gränser och regler för barn och unga. Man kan till exempel komma överens om gemensamma regler med andra föräldrar. Det är viktigt att komma ihåg att man inte får ge tobak eller alkohol till barn under 18 år.

När en person fyller 18 år är han eller hon enligt lagen myndig. Då är den unga en myndig samhällsmedlem som har rätt att besluta om sitt eget liv. Också barn under 18 har rätt att fatta beslut i vissa ärenden.

Mer information om barnets rättigheter i olika åldrar finns på InfoFinlands sida Barns och ungdomars rättigheter och skyldigheter.

Det finns mycket hjälp och stöd att få när det gäller uppfostring av barn. Om du behöver stöd eller är orolig för barnet är det bäst att i god tid be om råd till exempel vid den egna kommunens socialtjänst. Läs mer på InfoFinlands sida Barns och ungas problem.

linkkiVäestöliitto:
Uppfostring av barn i Finland(pdf, 8,08 Mt)finska | engelska | ryska | somaliska | kurdiska | albanska | burmesiska

linkkiUnicef:
Konvention om barnets rättigheterfinska | engelska | franska | spanska | kinesiska

linkkiBarnombudsmannen:
Broschyren Barnets rättigheterfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Lagstiftning som rör barn, unga och familjerfinska | svenska | engelska