Perhe-elämän ja työn tasapaino
theme icon

Balans mellan familjeliv och arbete

Att sammanjämka familjelivet och arbetslivet är lättare i Finland än i många andra länder. Arbetsgivarna följer bestämmelserna i arbetstids- och semesterlagarna. Därför är arbetstiden flexibel och skälig. Detta ger dig större möjligheter att tillbringa tid med din familj.

I många familjer i Finland arbetar båda föräldrarna. Om ni har små barn i familjen, har du oftast möjlighet att få ledigt för att ta hand om dem. Dessutom håller både den offentliga och den privata barndagvården en hög kvalitet och är förmånlig.

Den offentliga barndagvården håller hög kvalitet eftersom ditt barn tas om hand av välutbildad och yrkeskunnig personal i daghemmen och skolorna. Lärarna och skötarna stödjer barnets utveckling och inlärning av finska eller svenska. På de största orterna finns även till exempel engelskspråkiga daghem och skolor.

Läs om ordnandet av vården för mindre barn och stöden till familjer i Finland på InfoFinlands sida Ekonomiskt stöd till familjer.

I Finland arbetar de flesta kvinnorna även om de har små barn. Du som kvinna behöver inte ha din makes eller dina föräldrars tillstånd för att arbeta eller studera. Ekonomin är stabilare om båda vuxna i familjen arbetar.

Läs mer om kvinnors och mäns rättigheter i Finland på InfoFinlands sida Jämställdhet och jämlikhet.

Om du har varit länge utanför arbetslivet eller tagit hand om ditt barn hemma, kan tröskeln att börja arbeta kännas hög. I Finland behöver du inte stå ensam med dina funderingar kring detta, utan kan få hjälp med jobbsökningen hos rådgivarna i din hemstad eller via arbets- och näringstjänsterna. Med dem kan du undersöka dina möjligheter att vidareutbilda eller omskola dig, söka en passande språkkurs i finska eller svenska eller skriva jobbansökan och CV. Om du vill omskola dig till ett nytt yrke kan du ha rätt till studiestöd.

Du hittar information om rådgivningstjänsterna på InfoFinlands sida för din hemstad, i avsnittet Städer, och om studiestöd på sidan Finansiering av studier.

Tips om att hitta sysselsättning finns på InfoFinlands sida Arbete i Finland

Tips om utbildning finns på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning

Tips om att studera finska eller svenska finns på sidan Finska och svenska språket.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Lediga jobbfinska | svenska

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Att kombinera familjeliv och arbetefinska | svenska | engelska

linkkiBefolkningsförbundet:
Perhe ja työfinska | svenska | engelska