Livet i Finland

Städer

Avioliiton solmiminen Suomessa, muistilista
theme icon

Ingående av äktenskap i Finland, komihåglista

På den här sidan hittar du information om ärenden som du måste sköta då du vill ingå äktenskap i Finland.

Prövning av äktenskapshinder

Före äktenskapet måste hinder mot äktenskapet prövas. Detta görs antingen av den magistrat eller den församling som förrättar vigseln.

Läs mer om prövning av äktenskapshinder på InfoFinlands sida Prövning av hinder mot äktenskap.

Välja efternamn

När du gifter dig kan du och din make eller maka ta ett gemensamt efternamn. Du kan också behålla ditt eget efternamn eller ta ett dubbelnamn. Mer information hittar du på InfoFinlands sida Välja efternamn.

Civilvigsel eller religiös vigsel

I Finland kan äktenskap ingås

  • i magistraten
  • i ett religiöst samfund som har rätt att förrätta vigsel

Civilvigsel förrättas i magistraten, religiös vigsel förrättas i en kyrka eller i något annat religiöst samfund. Mer information hittar du på InfoFinlands sida Vigsel.