Livet i Finland

Städer

Avioliitto
theme icon

Äktenskap

Enligt Finlands lag är äktenskapet (avioliitto) ett lagstadgat förhållande mellan två människor. Äktenskap ingås genom vigsel. Det är vanligt att par lever i ett samboförhållande före äktenskapet. Läs mer på InfoFinlands sida Samboförhållande.

Förlovning

Före äktenskapet kan ett par förlova sig. Förlovningen är ett löfte om äktenskap. Förlovningen är frivillig och krävs inte i lag. Paret kan hålla förlovningen privat eller offentliggöra den till andra människor.

Vem kan ingå äktenskap?

I Finland kan alla gifta sig som

  • har fyllt 18 år och
  • inte är gifta eller under förmynderskap. En person som står under förmynderskap klarar inte av att sköta sina angelägenheter utan de sköts av en intressebevakare.

Äktenskap mellan två personer av samma kön har varit tillåtet i Finland sedan 1.3.2017. Innan dess kunde två personer av samma kön endast ingå ett registrerat partnerskap. Nya registrerade partnerskap kan inte längre ingås i Finland, men tidigare registrerad partnerskap förblir i kraft. Ett registrerat partnerskap kan ändras till äktenskap vid magistraten.

Äktenskap mellan följande nära släktingar är förbjudet:

  • barn och föräldrar
  • syskon eller halvsyskon
  • adoptivföräldrar och adoptivbarn samt
  • barn till syskon (till exempel morbror och systerdotter).

Justitieministeriet kan på synnerligen vägande skäl ge tillstånd till äktenskap i de två sistnämnda fallen.

Äktenskapet är alltid ett frivilligt val som ingen kan tvingas till. När äktenskapets lagliga villkor uppfylls kan ett par gifta sig. De behöver till exempel inte be om tillstånd av släktingar.

På justitieministeriets webbplats beskrivs kortfattat bestämmelserna om giftermål och skilsmässa samt äktenskapets rättsverkningar. Äktenskapslagen finns i sin helhet på Finlex webbplats.

linkkiJustitieministeriet:
Broschyr Information om äktenskapslagenfinska | svenska | engelska | ryska | arabiska

linkkiFinlex:
Äktenskapslagenfinska | svenska | engelska