Oikeutesi ja velvollisuutesi Suomessa
theme icon

Dina rättigheter och skyldigheter i Finland

Jämlikhet, religionsfrihet, yttrandefrihet och många andra rättigheter gäller alla, även utlänningar som bor i Finland.

Rättigheter

 • Alla har rätt till likabehandling. Ingen får särbehandlas till exempel på grund av kön, ålder, religion eller handikapp.
 • Var och en får fritt yttra sina åsikter i tal och skrift.
 • Människor får ordna möten och demonstrationer och delta i dem. Demonstrationer ska anmälas till polisen på förhand.
 • Ingen får dömas till döden eller torteras.
 • Alla får själva välja sin bostadsort och röra sig fritt i Finland.
 • Alla har rätt till integritetsskydd. Ett brev som tillhör en annan person får inte läsas och en annan persons telefonsamtal får inte avlyssnas.
 • Var och en får själv välja sin egen religion. Om man inte vill behöver man inte välja någon religion alls.
 • Utlänningar som bor stadigvarande i Finland och som har fyllt 18 år har rätt att rösta i kommunalval.
 • Utlänningar som har rösträtt i kommunalval har även rätt att ställa upp som kandidat i kommunalval.
 • EU-medborgare som har hemort i Finland kan rösta i Europaparlamentsvalet om de har anmält sig till rösträttsregistret (äänioikeusrekisteri).
 • EU-medborgare som är i det finska rösträttsregistret kan också ställa upp som kandidat i Finlands Europaparlamentsval.

Läs mer om utlänningars rösträtt i Finland på InfoFinlands sida Val i Finland.

Skyldigheter

 • Alla som bor eller vistas i Finland måste följa Finlands lagar.
 • Barn i åldern 7–18 år har läroplikt.
 • Ofta måste de som arbetar i Finland betalar skatt på sin lön i Finland.
 • Alla har skyldighet att vittna inför domstol om de blir kallade.
 • Föräldrar är skyldiga att ta hand om sina barn.
 • Alla har skyldighet att hjälpa vid en olycka.

Läs mer om beskattningen på InfoFinlands sida Beskattning.

Finska medborgares rättigheter och skyldigheter

Finska medborgare har utöver de ovannämnda också några ytterligare rättigheter och skyldigheter som utlänningar bosatta i Finland inte har.

Läs mer om finska medborgarnas rättigheter och skyldigheter på InfoFinlands sida Finskt medborgarskap.

linkkiJustitieministeriet:
Finlands grundlagfinska | svenska | engelska

linkkiJustitieministeriet:
Information om demokratin i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiVaalit.fi:
Val i Finlandfinska | svenska | engelska