Tarvitsetko tulkkia?
theme icon

Behöver du en tolk?

Om du måste sköta ärenden med finländska myndigheter, men inte kan finska eller svenska och det inte heller finns något annat språk som både du och myndigheten talar, kan du i vissa fall ha rätt till tolkning. Då beställer myndigheten tolken och betalar för tolkningen.

Myndigheten kan ordna och betala tolkningen när det gäller skötsel av ärenden som behandlas på myndighetens initiativ. Detta är dock inte alltid möjligt. Om du behöver en tolk för den inledande kartläggningen och integrationsplanen, måste myndigheten beställa en tolk. Du kan på förhand fråga myndigheten om detta.

Om du söker asyl i Finland har du rätt till tolkning i ärenden som rör behandlingen av din asylansökan. Du har rätt att få information om ett beslut gällande dig på ditt modersmål eller ett annat språk som du förstår. Information om beslutet ges genom tolkning eller översättning.

Om du själv bokar tolken och betalar tolkningen, kan du anlita en tolk när som helst.

linkkiFPA:
Tolktjänsterfinska | svenska | engelska

Vad gör tolken?

Tolken är med på möten mellan dig och myndigheten. Han eller hon tolkar det som du och myndigheten säger. Tolken är antingen på plats eller också kan tolkningen ordnas via telefon eller video.

Tolken har som uppgift att tolka det som du och myndigheten säger. Tolken sköter inga andra uppgifter utöver tolkningen. Han eller hon kan således inte hjälpa dig med annat. Tolken är en neutral, utomstående person som varken är på din eller på myndighetens sida.

Tolken har sekretessplikt och får inte berätta inte om dina angelägenheter för andra.

Var kan man beställa en tolk?

I Finland finns åtta kommunala tolkcentraler (tulkkikeskus). Tolkcentralernas tjänster är främst avsedda för myndigheter som arbetar med invandrare.

Också många företag erbjuder tolktjänster.

linkkiFinlands översättar- och tolkförbund:
Sök tolk eller översättarefinska | svenska | engelska