Töitä Suomesta
theme icon

Arbete i Finland

Säsongsarbete under COVID-19-epidemin

Finland har mycket säsongsarbete inom jord- och skogsbruket och trädgårdsbranschen.

Du kan ansöka om säsongsarbete om du t.ex.:

 • vistas i Finland med arbetstillstånd och kan byta till andra arbetsuppgifter inom vissa branscher
 • är finländsk eller internationell studerande
 • går i gymnasiet
 • är asylsökande och har rätt att arbeta, du kan arbeta med uppgifter inom jord- och skogsbruk, trädgårdsodling eller fiskerinäring
 • snart har genomgått en integrationsutbildning
 • söker arbete och du har blivit permitterad i över tre månader.

Du får tjäna upp till 500 euro per månad utöver arbetslöshetsförmånen om du är arbetslös arbetssökande. Fråga närmare av en sakkunnig på TE-byrån.

Dessa arrangemang gäller till den 31 oktober 2020.

linkkiTöitäSuomesta.fi:
Säsongsarbetefinska | svenska | engelska

linkkiTE-tjänster:
Du hittar säsongsarbetsplatserna när du väljer 3–12 månader som arbetets varaktighet och skriver kausityö2020finska | svenska

linkkiTEM:
Uppgifter som är nödvändiga för underhållssäkerheten eller arbetsmarknadens funktionfinska

Lediga jobb

Sök lediga jobb på jobbförmedlingssidor på internet, i tidningar eller på sociala medier (till exempel Facebook och LinkedIn). Du hittar jobbförmedlingssidor när du skriver "avoimet työpaikat" (lediga jobb) i sökmotorns sökfält.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Lediga jobbfinska | svenska

linkkiJobs in Finland:
Lediga jobb i Finland på engelskaengelska

linkkiArbets- och näringsförvaltningen:
Länkar till jobbsajterfinska | svenska | engelska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Sysselsättningsutsikter för olika yrken i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiEures-portalen:
information om arbetsplatser i Europafinska | svenska | engelska | estniska | franska | spanska | tyska | portugisiska | polska | norska | holländska | rumänska | ungerska | italienska | lettiska | litauiska | danska | isländska | bulgariska | slovakiska | slovenska | maltesiska | grekiska | tjeckiska | skotsk gäliska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Tips för jobbsökningenfinska | svenska | engelska

Skapa nätverk och upprätthåll ditt kunnande

Du har nytta av nätverk när du söker jobb. Identifiera och dra nytta av dina nätverk. Lärare, studiekamrater, bekanta, tidigare kollegor och chefer kan också ingå i ditt nätverk.

Be om tips till jobbsökningen och hjälp med att skriva ansökningar av andra. Fundera också på om du har någon i ditt nätverk som kan berätta om jobbtillfällen eller rekommendera dig.

Var aktiv. Upprätthåll ditt kunnande, följ aktuella händelser och nyheter i din bransch, delta i kompletteringsutbildning och utveckla tidigare kunskaper.

Upprätthåll och utvidga ditt nätverk. Även korta anställningar eller en praktik kan hjälpa dig att bygga ut ditt nätverk. Besök fackevenemang i din bransch, gör frivilligarbete eller sök till ett mentorprogram. Tänk på att frivilligarbete kan påverka din arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer om frivilligarbete på InfoFinlands sida Frivilligarbete.

Lär dig finska eller svenska

När du kan språket är det lättare för dig att hitta jobb och sköta dina ärenden i det finländska samhället. Du kan studera finska och svenska på olika kurser eller på egen hand via internet. Läs mer om språkstudier i InfoFinlands avsnitt Finska och svenska språket.

Utnyttja sociala medier i jobbsökningen

Sociala nätverk på internet, såsom Facebook och LinkedIn, är bra verktyg för jobbsökningen. Många arbetsgivare använder även Twitter som kommunikationskanal. I tjänsterna kan du söka information om lediga jobb och bygga upp fackliga nätverk. Du kan få viktig information om olika organisationers verksamhet och aktuella händelser i olika branscher eller delta i diskussioner.

Kontakta arbetsgivarna direkt

Du kan kontakta intressanta organisationer direkt och fråga om de har lediga jobb. De flesta jobben är dolda jobb. De annonseras inte ut öppet, utan arbetsgivarna söker arbetstagare via sina egna nätverk. Du kan ringa en arbetsgivare direkt eller skicka en öppen ansökan via e-post. Ofta kan du även skicka in en öppen ansökan via företagets webbplats.

Arbetsförmedlingstjänster

Du kan även söka jobb via företag som erbjuder arbetsförmedlingstjänster. Arbetet kan vara kortvarigt, men det kan ge dig värdefull erfarenhet och du kan utvidga dina nätverk. Du ingår ett avtal med företaget och företaget skickar dig till arbete för en annan arbetsgivare. Via dessa företag kan du även få en fast anställning.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Hyrarbetsguidefinska | svenska | engelska

linkkiFörbundet för personaltjänsteföretag:
Personalbranschens regler om rekrytering av utlänningarfinska | engelska

Sysselsätt dig som freelancer eller företagare

Arbete som freelancer innebär att du arbetar för flera uppdragsgivare utan fast anställning. En freelancer måste själv sköta beskattningen och pensionsbetalningar.

Du kan fakturera vi en faktureringstjänst utan att starta ett eget företag. Det kallas för lättföretagande.

Du kan även starta ett eget företag. Du får information om att starta företag på InfoFinlands sida Att grunda ett företag.

Tänk på att arbete som freelancer eller företagare kan påverka din arbetslöshetsförsäkring.

linkkiFreelanceri.info:
Länkar för frilansarefinska

Arbets- och näringsbyrån stöttar dig i jobbsökningen

Arbets- och näringsbyrån eller TE-byrån (TE-toimisto) ger dig handledning i jobbsökningen och information om lediga jobb och tillgängliga utbildningar.

Om du inte har ett jobb eller om du blir arbetslös, anmäl dig på arbets- och näringsbyrån senast på din första dag som arbetslös. Läs mer på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös.

Att anmäla sig som kund

Du kan anmäla dig som kund vid TE-byrån antingen vid den lokala TE-byrån eller på TE-byråns webbplats. Om du är arbetslös arbetssökande, upprättar ni en integrationsplan eller en sysselsättningsplan. Om du arbetar deltid eller bara lite, bedömer TE-byrån om du kan få en arbetslöshetsförmån samtidigt.

TE-byrån ordnar

 • yrkesutbildning
 • integrationsutbildning
 • utbildningsförsök
 • arbetsförsök
 • arbete med lönebidrag
 • arbetsträning
 • yrkesvägledning och karriärvägledning

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Anmälan till arbets- och näringsbyrån finska | svenska

linkkiTE-tjänster:
Videoklipp och broschyrer för invandrarefinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | arabiska

linkkiInternationella organisationen för migration (IOM):
Söker du jobb? - Tips för kvotflyktingar(pdf, 137 kb)finska | svenska | engelska | franska | arabiska

Integrationsutbildning

Om du har flyttat till Finland nyligen och behöver stöd med integrationen, kan du få plats i en integrationsutbildning via TE-byrån. Integrationsutbildningen kan omfatta studier i finska, andra studier eller arbetsförsök. Du kan även ansöka till utbildningen själv. Du måste avtala om utbildningen med TE-byrån innan du inleder utbildningen.

Läs mer på InfoFinlands sida Att bosätta sig i Finland.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Integrationstjänster för invandrarefinska | svenska | engelska

Stöd med jobbsökningen för under 30-åringar vid Navigatorn

Om du är under 30 år kan du få information om arbete, studier och annat som hör vardagslivet till vid Navigatorn.

linkkiOhjaamot.fi:
Ohjaamofinska | svenska | engelska

linkkiSamalleviivalle.fi:
Utbildnings- och arbetslivsguide för unga(pdf, 26 MB)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska

linkkiTyöelämään.fi :
Välkommen till arbetslivet finska

linkkiSTTK:
Arbetslivets ABC finska

linkkiFFC:
Arbetslivet i Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | kinesiska | arabiska

Arbete i Finland
 • Jobbansökan och CV