Verokortti
theme icon

Skattekort

Du behöver ett skattekort (verokortti), om du får lön eller har andra inkomster i Finland. På skattekortet finns en anteckning om skatteprocenten (veroprosentti). Av det ser arbetsgivaren, hur mycket skatt som ska betalas på lönen. Skatteprocenten beror på hur hög din inkomst är.

Om du håller på att flytta till Finland, får du skattekortet från skattebyrån (verotoimisto). Uppskatta för skattekortet, hur stora dina inkomster kommer att bli för hela skatteåret. Du behöver också en finländsk personbeteckning. Du får personbeteckningen, när du registrerar dig som invånare vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan få en personbeteckning också från skattebyrån. Läs mer på sidan Registrering som invånare.

När du bor i Finland stadigvarande, skickar Skatteförvaltningen ett nytt skattekort till dig varje år i januari. Skatteförvaltningen räknar ut en lämplig skatteprocent åt dig utgående från hur mycket du förtjänade året innan. Förete skattekortet till din arbetsgivare. Om du inte företer skattekortet till din arbetsgivare, innehåller arbetsgivaren en skatt på 60 % på din lön.

Om dina inkomster blir mindre eller större under året, ska du beställa ett nytt skattekort. Du får ett nytt skattekort:

  • från Skatteförvaltningens webbtjänst MinSkatt
  • på skattebyrån

Du kan även beställa skattekortet via Skatteförvaltningens telefontjänst:

  • finska 029 497 000
  • svenska 029 497 001
  • engelska 029 497 050

När du söker ett nytt skattekort, behöver du följande uppgifter:

  • en uppskattning av dina inkomster för hela året
  • de inkomster som du har haft från början av året
  • de skatter som har betalats på dina inkomster från början av året
  • uppgift om de avdrag som du söker i beskattningen för innevarande år

Om du betalar för mycket skatt, får du skatteåterbäring. Om du betalar för litet i skatt, blir du tvungen att betala kvarskatt.

Kontrollera hur coronaviruset påverkar tjänster.

linkkiSkatteförvaltningen:
Att beställa skattekort finska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Skatteprocenträknarefinska | svenska | engelska

Om du har flera arbetsgivare

Om du har flera arbetsgivare ska du förete ditt skattekort till dem alla. Du kan använda samma skattekort hos alla arbetsgivarna. Du betalar samma skatt hos alla dina arbetsgivare.

På skattekortet anges en inkomstgräns och din skatteprocent beräknas utifrån den. Kom ihåg att hålla ett öga på dina inkomster. Om du får mer lön än vad du uppgett, överskrids din inkomstgräns. Om inkomstgränsen överskrids ska du beställa ett nytt skattekort.

Skattenummer

Du behöver en skattenummer (veronumero), om du arbetar på en bygg- eller monteringsarbetsplats i Finland. Med hjälp av skattenumret kontrolleras, att alla arbetstagare finns i Skatteförvaltningens register. Skattenumret ska framgå av den fotoförsedda namnskylt som du får av din arbetsgivare. Du får inte arbeta på en byggplats utan namnskylt.

Du får skattenumret från skattebyrån samtidigt som du går efter skattekortet.

Om du redan har finländsk personbeteckning och ett skattekort, hittar du skattenumret på ditt skattekort.

linkkiSkatteförvaltningen:
Skattenummerfinska | svenska | engelska