Veroilmoitus ja verotuspäätös
theme icon

Skattedeklaration och beskattningsbeslut

Du får den på förhand ifyllda skattedeklarationen (veroilmoitus) per post i mars eller april. I skattedeklarationen finns uppgifter om inkomster, skatter och avdrag från föregående år. Kontrollera uppgifterna i skattedeklarationen. Den slutliga beskattningen fastställs utgående från uppgifterna i skattedeklarationen.

Om alla uppgifter är korrekta, och det inte saknas några uppgifter, behöver du inte göra någonting.

Om uppgifterna inte är korrekta, eller om det saknas något, komplettera och korrigera skattedeklarationen i webbtjänsten MinSkatt. Du kan använda webbtjänsten, om du har finländska nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Om du inte gör rättelserna i webbtjänsten MinSkatt, hämta pappersblanketter för rättelserna på Skatteförvaltningens webbplats eller i skattebyrån. Skicka blanketterna per post.

Kom ihåg att kontrollera skattedeklarationen och göra de ändringar som behövs före utgången av den sista returdagen. Returdagen har antecknats på första sidan av skattedeklarationen.

Beskattningsbeslut

Beskattningsbeslutet (Verotuspäätös) är en beräkning av det slutliga skattebeloppet. På din lön eller annan inkomst har det innehållits skatt utgående från skattekortet. Det här kallas för förskottsinnehållning (ennakonpidätys). Förskottsinnehållningens storlek baserar sig på en uppskattning av dina inkomster. Skattebeloppet justeras i efterskott utgående från hur stora dina inkomster och avdrag verkligen har varit.

Tillsammans med den på förhand ifyllda skattedeklarationen får du ett beskattningsbeslut. Om du inte korrigerar skattedeklarationen, förblir det här beskattningsbeslutet i kraft. Om du korrigerar skattedeklarationen, får du ett nytt beskattningsbeslut senare. Kom ihåg att kontrollera också det nya beskattningsbeslutet.

Spara beskattningsbeslutet och den specifikationsdel som du fick på våren tillsammans med skattedeklarationen. Om du beställer en ny specifikationsdel, tas det ut en avgift för den.

linkkiSkatteförvaltningen:
Skattedeklaration och beskattningsbeslutfinska | svenska | engelska

Avdrag

I beskattningen kan du göra avdrag (vähennykset), som minskar beskattningen. Skatteförvaltningen gör en del avdrag automatiskt, men vissa avdrag måste du själv ansöka om.

Avdrag är till exempel:

  • hushållsavdrag
  • avdrag för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen
  • ränteavdrag på bostadslån

Du kan avdra räntorna för bostadslånet i beskattningen då du har tagit ett lån för din stadigvarande bostad. Du kan dra av räntorna på bostadslånet i beskattningen också då din stadigvarande bostad finns utomlands. Om du har tagit ett lån hos en finländsk bank, får skattemyndigheten uppgifterna om lånet direkt från banken. Om du har ett bostadslån i en utländsk bank, ska du själv ge uppgifterna om lånet till skattemyndigheten.

Du kan meddela om avdrag, när du beställer ett nytt skattekort. Avdragen beaktas då i din skatteprocent. Du kan också ansöka om avdrag i efterskott med skattedeklarationen. Du får då avdragen i efterskott som en skatteåterbäring.

linkkiSkatteförvaltningen:
Avdrag vid beskattningenfinska | svenska | engelska

Skatteåterbäring och kvarskatt

Du ser i beskattningsbeslutet om du har betalat rätt mängd skatt. Om du har betalat för mycket i skatt, får du skatteåterbäring (veronpalautus). Om du har betalat för lite i skatt, blir du tvungen att betala kvarskatt (jäännösvero).

Skatteåterbäringen betalas antingen direkt på ditt bankkonto. Meddela numret på ditt bankkonto via Skatteförvaltningens webbtjänst eller på en separat pappersblankett. Du kan få skatteåterbäringen antingen till ett finländskt eller till ett utländsk bankkonto.

Om du blir tvungen att betala kvarskatt, får du tillsammans med beskattningsbeslutet en bankgiroblankett. På bankgiroblanketten ser du kvarskattebeloppet, bankkontonumret, förfallodagen och referensnumret. Du blir också tvungen att betala ränta på kvarskatten efter en viss tid.

linkkiSkatteåterbäringar:
Skatteåterbäringarfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Ange kontonummerfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Kvarskattfinska | svenska | engelska