Veroilmoitus ja verotuspäätös
theme icon

Skattedeklaration och beskattningsbeslut

I Finland får du en på förhand ifylld skattedeklaration per post eller via den elektroniska tjänsten. Beroende på din skattedeklaration får du ditt beskattningsbeslut i maj–oktober. I skattedeklarationen ser du om du måste betala kvarskatt eller om du får skatteåterbäring, vilket du får om du har betalat in för mycket skatt under det föregående året.

Skattedeklaration

I skattedeklarationen ser du uppgifterna om dina inkomster, skatter och avdrag under det föregående året. Kontrollera uppgifterna i skattedeklarationen. Om alla uppgifter är rätt och inga uppgifter saknas, behöver du inte göra någonting.

Om uppgifterna inte är rätt eller om någon uppgift saknas, ska du komplettera och rätta till skattedeklarationen i webbtjänsten MinSkatt. Du kan använda webbtjänsten om du har finländska nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Om du inte gör rättelserna i webbtjänsten MinSkatt, ska du skriva ut särskilda blanketter för rättelserna på Skatteförvaltningens webbplats eller hämta blanketterna vid skattebyrån. Skicka blanketterna per post.

Kom ihåg att kontrollera din skattedeklaration och göra de ändringar som behövs före den sista inlämningsdagen. Inlämningsdagen finns angiven på den första sidan i skattedeklarationen. Den slutliga beskattningen fastställs utgående från uppgifterna i skattedeklarationen.

linkkiSkatteförvaltningen:
Skattedeklaration och beskattningsbeslutfinska | svenska | engelska

Kontrollera dina avdrag

I Finland kan du göra avdrag i beskattningen som minskar din skatt. Skatteförvaltningen gör en del avdrag automatiskt, men vissa avdrag måste du själv ansöka om.

Avdrag är till exempel följande:

  • hushållsavdrag
  • avdrag för resekostnader mellan bostad och arbetsplats
  • ränteavdrag på bostadslån.

Du kan dra av räntan på ditt bostadslån i beskattningen om du har tagit ett lån för din stadigvarande bostad. Du kan dra av räntorna på bostadslånet i beskattningen också om din stadigvarande bostad är belägen utomlands. Om du har tagit ett bostadslån hos en finländsk bank får skattemyndigheten uppgifterna om lånet direkt från banken. Om du har ett bostadslån i en utländsk bank, ska du själv lämna uppgifterna om lånet till skattemyndigheten.

Om du har löneinkomst drar Skatteförvaltningen automatiskt av 750 euro som avdrag för förvärvande av inkomst. Om dina utgifter överstiger detta belopp kan du meddela dem som utgifter för förvärvande av inkomst i din skattedeklaration. Om du till exempel arbetar på distans kan du dra av kostnaden för arbetsrum, möbler och internet. Distansarbete är ett arbetsarrangemang där du avtalat med din arbetsgivare om att du arbetar en del av arbetstiden hemma eller på ett annat ställe som du själv skaffat.

Du kan meddela avdrag när du beställer ett nytt skattekort. Avdragen beaktas då i din skatteprocent. Du kan också ansöka om avdrag i efterskott i skattedeklarationen. Du får då avdragen i efterskott som skatteåterbäring.

På webbplatsen Vero.fi hittar du närmare information om hur du gör skatteavdrag och fyller i skattedeklarationen.

linkkiSkatteförvaltningen:
Avdrag vid beskattningenfinska | svenska | engelska

Beskattningsbeslut

Beskattningsbeslutet är en beräkning av det slutliga skattebeloppet. På din lön eller annan inkomst har skatter innehållits enligt skattekortet. Det kallas för förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen baserar sig på en uppskattning av dina inkomster. Skattebeloppet justeras i efterskott baserat på dina faktiska inkomster och avdrag.

Du får ett beskattningsbeslut tillsammans med den på förhand ifyllda skattedeklarationen. Om du inte gör ändringar i skattedeklarationen, förblir detta beskattningsbeslut i kraft. Om du gör ändringar i skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut senare. Kom ihåg att kontrollera också det nya beskattningsbeslutet.

Spara beskattningsbeslutet och specifikationsdelen som du får på våren tillsammans med skattedeklarationen. Om du beställer en ny specifikationsdel måste du betala för den.

Skatteåterbäring och kvarskatt

I beskattningsbeslutet ser du om du har betalat rätt mängd skatt. Om du har betalat för mycket skatt får du skatteåterbäring. Om du har betalat för lite i skatt blir du tvungen att betala kvarskatt.

Skatteåterbäringen betalas direkt till ditt bankkonto. Meddela numret på ditt bankkonto via Skatteförvaltningens webbtjänst eller med en separat pappersblankett. Du kan få skatteåterbäringen antingen till ett finländskt eller till ett utländskt bankkonto.

Om du blir tvungen att betala kvarskatt får du tillsammans med beskattningsbeslutet en bankgiroblankett. På bankgiroblanketten ser du kvarskattebeloppet, bankkontonumret, förfallodagen och referensnumret. Efter en viss tid måste du även betala ränta på kvarskatten.

linkkiSkatteåterbäringar:
Skatteåterbäringarfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Ange kontonummerfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Kvarskattfinska | svenska | engelska