Verotus
theme icon

Beskattning

I Finland betalar du inkomstskatt på lönen. Din skatteprocent beror på hur mycket lön du får. Om du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkas din beskattning av hur länge du vistas i Finland och om din arbetsgivare är ett finländskt eller utländskt företag.

Förutom inkomstskatt betalar du även skatt för till exempel följande inkomster i Finland:

  • arbetsersättning
  • företagsinkomst
  • arbetslöshetsdagpenning
  • föräldradagpenning
  • pensioner
  • studiestöd

För skattepengarna betalar staten och kommunerna till exempel:

  • hälsovård
  • utbildning
  • småbarnspedagogik
  • försvar.

I Finland är beskattningen progressiv. Det innebär att man på en stor lön betalar en större andel skatt än på en mindre lön. Skatteprocenten (Veroprosentti) beräknas i Finland för var och en separat. Din makes/makas inkomster inverkar inte på din skatteprocent. Du kan uppskatta din skatteprocent med Skatteförvaltningens skatteräknare.

Arbetsgivaren betalar skatterna direkt från din lön. För att kunna göra det behöver arbetsgivaren ett skattekort av dig. Skatt som betalas direkt från lönen, är förskottsskatt (ennakonpidätys). Skatteförvaltningen räknar efter varje år om du har betalat tillräckligt med skatt på dina inkomster. Om du har betalat för mycket i skatt, får du skatteåterbäring (veronpalautus). Om du har betalat för lite i skatt, blir du tvungen att betala kvarskatt (jäännösvero).

Läs mer på sidan: Skattedeklaration och beskattningsbeslut.

Kontrollera i lönespecifikationen och skattedeklarationen (veroilmoitus), att arbetsgivaren har betalat skatt på din lön. Spara lönekvittona. Om skatten inte har betalats, blir du tvungen att betala den i efterskott.

Utöver skatt betalar arbetsgivaren försäkringspremier på din lön i händelse av arbetslöshet eller sjukdom.

linkkiSkatteförvaltningen:
Information om beskattningenfinska | svenska | engelska

linkkiSkattemyndigheten:
Skattekortfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Att beställa skattekort finska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Skatteprocenträknarefinska | svenska | engelska

Beskattningen när du börjar arbeta i Finland

Om du kommer till Finland för att arbeta, beror din beskattning på hur länge du vistas i Finland. På beskattningen inverkar också huruvida din arbetsgivare är ett finländskt eller ett utländskt företag.

Om du vistas i Finland i mer än sex månader, ska du i allmänhet betala skatt på din lön till Finland. Du ska i allmänhet också betala de obligatoriska försäkringspremierna till Finland. Du behöver en finländsk personbeteckning och ett finländskt skattekort. Skatteprocenten räknas på inkomsterna för hela året. Du får skatteavdrag på samma grunder som andra som bor i Finland stadigvarande.

Om du vistas i Finland i högst sex månader och din arbetsgivare är ett utländskt företag, behöver du i allmänhet inte betala skatt till Finland. Om din arbetsgivare är finländare eller om din utländska arbetsgivare har en arbetsplats i Finland, betalar du skatt i Finland. Du kan söka progressiv beskattning, om du bor i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat, med vilken Finland har ett skatteavtal. I annat fall betalar du en källskatt (lähdevero) på 35 % på lönen och du behöver ett källskattekort. Källskattekort måste du ansöka med en pappersblankett. För progressiv beskattning behöver du ett skattekort för begränsat skattskyldiga (rajoitetusti verovelvollisen verokortti). Du får ett sådant på skattebyrån. Du kan söka progressiv beskattning också i efterskott.

Du blir också tvungen att betala försäkringspremier, om du inte är försäkrad i det land där du bor stadigvarande. Om du redan är försäkrad i ett annat land, behöver du ett intyg A1/E101 över försäkringen.

När du flyttar bort från Finland, kom ihåg att göra en flyttningsanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du får då din skattedeklaration till rätt adress.

När du håller på att flytta till Finland, får du ytterligare information i avsnittet Flytta till Finland.

linkkiSkatteförvaltningen:
Arbeta i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Ansökan om progressiv inkomstbeskattning(PDF, 164 kt)finska | engelska | ryska | estniska

linkkiSkatteförvaltningen:
Utländsk hyrd arbetskraft och beskattningen i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiMuuttoilmoitus.fi:
Flyttanmälanfinska | svenska | engelska