Livet i Finland

Städer

Yrityksen perustaminen
theme icon

Att grunda ett företag

Hur grundar jag ett företag? Du hittar grundläggande information om att starta ett företag i Finland på dessa sidor i InfoFinland.

De centrala stegen när man startar ett företag:

  • Kom på en bra affärsidé
  • Gör en affärsverksamhetsplan
  • Ordna finansiering
  • Välj företagsform
  • Ta reda på vilka tillstånd du behöver
  • Gör anmälan till handelsregistret och skattemyndigheten
  • Teckna försäkringar
  • Ordna bokföringen

Förbered dig på företagande

Företagande kräver yrkeskunnighet och utbildning. Det är viktigt att du är väl insatt i din bransch och lagarna som gäller företagande. Också kännedom om de egna kunderna och försäljningsmetoderna är viktig. Kom ihåg att företagande också är förknippat med risker. Tillräcklig finansiering och noggrann planering är oumbärliga.

Förbered dig på företagande genom att skaffa så goda kunskaper och färdigheter som möjligt, eftersom det är riskabelt att starta ett företag utan tillräckligt kunnande och tillräckliga språkkunskaper.

När du vill starta ett företag ska du fundera noga på om du har en bra affärsidé. Fundera också om du har tillräcklig yrkeskunnighet och erfarenhet och planera hur du ska ordna finansiering. Du kan be om hjälp i frågor som rör startandet av ett företag hos nyföretagarcentralerna.

Läs mer på InfoFinlands sida Företagsrådgivning.

Kom även ihåg att en underskrift är ett bindande avtal. Läs noga igenom alla dokument innan du undertecknar något.

linkkiNewCo Helsinki:
Guide om att grunda ett företagfinska | engelska | kinesiska

linkkiNewCo Helsinki:
Som företagare till Finland: Vilka tillstånd behöver du?(pdf, 384 kt)finska | engelska

linkkiFöretagsfinland:
Att grunda ett företagfinska | svenska | engelska

linkkiNewCo Helsinki:
ABC för restaurangbranschen: Anvisningar för dig som ska grunda ett café eller en restaurang finska | engelska