Ammattiliitot
theme icon

Fackförbund

I Finland har arbetstagare enligt lagen rätt att höra till ett fackförbund. De flesta finländare är med i något fackförbund. Fackförbunden förhandlar med arbetsgivarförbunden om till exempel löner och andra arbetsvillkor för arbetstagarnas räkning.

Allmänt om fackförbund

Arbetstagarens rätt att höra till ett fackförbund kan inte begränsas med avtal. Det är straffbart att diskriminera arbetstagare på grund av deras medlemskap i ett fackförbund.

Fackförbunden strävar efter att trygga sina medlemmars intressen och rättigheter, försöker förbättra lönerna och anställningsskyddet och förbättra arbetslivets kvalitet.

Arbetstagarförbunden är organiserade under tre centralförbund för löntagare. De är Finlands fackförbunds centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och arbetsmarknadsorganisationen Akava för högutbildade.

linkkiCentralorganisationen för högutbildade i Finland Akava:
Information om fackförbundsverksamhetfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Fackförbunds Centralorganisation FCC:
Information om fackförbundsverksamhetfinska | svenska | engelska

linkkiTjänstemannacentralorganisationen STTK:
Information om fackförbundsverksamhetfinska | svenska | engelska

Att ansluta sig till ett fackförbund och medlemsavgiften

Om du vill kan du ansluta dig till fackförbundet i din egen bransch. Du kan ansluta dig till ett fackförbund genom att ta kontakt med förtroendemannen på din egen arbetsplats eller genom att kontakta fackförbundet direkt. Till de flesta fackförbund kan man också ansluta sig genom att fylla i en anslutningsblankett på fackets webbplats.

Fackförbundets medlemmar betalar förbundet en medlemsavgift som vanligen är cirka 1–2 procent av lönen. Medlemsavgiften får dras av i beskattningen.

Fackförbundets medlemmar kan delta i utbildning och fritidsaktiviteter som förbundet ordnar. De får också stöd av förbundets förtroendeman vid konflikter på arbetsplatsen. Vid behov får man också råd eller förhandlingsstöd från fackförbundet.

Arbetslöshetskassa

I Finland finns ett frivilligt system med arbetslöshetskassor. En arbetstagare som är medlem i en arbetslöshetskassa betalar en medlemsavgift till arbetslöshetskassan när han eller hon förvärvsarbetar. Om arbetet upphör och arbetstagaren blir arbetslös kan han eller hon ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från kassan. Det lönar sig att ansluta sig till en arbetslöshetskassa, eftersom den inkomstrelaterade dagpenningen är större än det vanliga utkomstskyddet för arbetslösa.

När du ansluter dig till ett fackförbund kan du samtidigt ansluta dig till förbundets arbetslöshetskassa. Fackförbundet och arbetslöshetskassan är dock två separata system. Det finns också arbetslöshetskassor som man kan ansluta sig till utan att vara medlem i något fackförbund.

För att få inkomstrelaterad dagpenning finns några villkor som måste uppfyllas innan det är möjligt att få dagpenning. Till exempel ska man ha varit med i arbetslöshetskassan en viss tid före man blir arbetslös. Ta reda på dessa villkor genast när du ansluter dig till arbetslöshetskassan.

Läs mer på InfoFinlands sida Utkomstskydd för arbetslösa.

linkkiArbetslöshetskassornas samorganisation:
information om arbetslöshetskassorfinska | svenska | engelska

Fackförbundets representant på arbetsplatsen

På arbetsplatsen representeras fackförbundet och de anställda som är medlemmar i det av förtroendemannen. Förtroendemannen väljs av de anställda. Förtroendemannen agerar som förhandlare, medlare och informationsförmedlare mellan arbetsgivaren och anställda. Man kan också vända sig till förtroendemannen till exempel med frågor om kollektivavtalet.