Ammattiliitot
theme icon

Fackförbund

I Finland har arbetstagare enligt lagen rätt att höra till ett fackförbund. Fackförbunden förhandlar med arbetsgivarförbunden om till exempel löner och andra arbetsvillkor för arbetstagarnas räkning. De flesta finländare är med i något fackförbund eller någon arbetslöshetskassa.

Fackförbund

Samma fackförbund omfattar vanligtvis personer inom samma bransch (till exempel sjuksköterskor) eller personer med samma utbildning (till exempel ingenjörer). Arbetstagarens rätt att höra till ett fackförbund kan inte begränsas med avtal. Det är straffbart att diskriminera arbetstagare på grund av deras medlemskap i ett fackförbund.

Om du vill kan du ansluta dig till fackförbundet i din egen bransch. Du kan ansluta dig till ett fackförbund genom att ta kontakt med förtroendemannen på din egen arbetsplats eller genom att kontakta fackförbundet direkt. Till de flesta fackförbund kan man också ansluta sig genom att fylla i en anslutningsblankett på fackets webbplats. Fackförbundets medlemmar betalar förbundet en medlemsavgift som vanligen är cirka 1–2 procent av lönen. Medlemsavgiften får dras av i beskattningen.

Fackförbundets medlemmar kan delta i utbildning och fritidsaktiviteter som förbundet ordnar. De får också stöd av förbundets förtroendeman vid konflikter på arbetsplatsen. Vid behov får man också råd eller förhandlingsstöd från fackförbundet.

På arbetsplatsen representeras fackförbundet och de anställda som är medlemmar i det av förtroendemannen. Förtroendemannen väljs av de anställda. Förtroendemannen agerar som förhandlare, medlare och informationsförmedlare mellan arbetsgivaren och anställda. Man kan också vända sig till förtroendemannen till exempel med frågor om kollektivavtalet.

I Finland finns cirka 80 fackförbund och de tillhör tre centrala fackföreningar. De är Finlands fackförbunds centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och arbetsmarknadsorganisationen Akava för högutbildade. När du ansluter dig till ett fackförbund kan du samtidigt ansluta dig till förbundets arbetslöshetskassa.

linkkiCentralorganisationen för högutbildade i Finland Akava:
Information om fackförbundsverksamhetfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Fackförbunds Centralorganisation FCC:
Information om fackförbundsverksamhetfinska | svenska | engelska

linkkiTjänstemannacentralorganisationen STTK:
Information om fackförbundsverksamhetfinska | svenska | engelska

Arbetslöshetskassa

Fackförbundet och arbetslöshetskassan är dock två separata system. I Finland finns 25 arbetslöshetskassor. En arbetstagare som är medlem i en arbetslöshetskassa betalar en medlemsavgift till arbetslöshetskassan när han eller hon förvärvsarbetar. Om arbetet upphör och arbetstagaren blir arbetslös kan han eller hon ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från kassan. Det lönar sig att ansluta sig till en arbetslöshetskassa, eftersom den inkomstrelaterade dagpenningen är större än grunddagpenningen som betalas av FPA.

För att få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan finns några villkor. Ta reda på dessa villkor genast när du ansluter dig till arbetslöshetskassan. Till exempel måste du arbeta och vara medlem av arbetslöshetskassan under en viss period.

Läs mer på InfoFinlands sida Utkomstskydd för arbetslösa.

linkkiArbetslöshetskassornas samorganisation:
information om arbetslöshetskassorfinska | svenska | engelska

linkkiTyöttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ):
Varför ska man gå med i en arbetslöshetskassa?finska | svenska | engelska