Jos jäät työttömäksi
theme icon

Om du blir arbetslös

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande

Om du blir arbetslös ska du anmäla dig hos TE-byrån senast den första dagen av din arbetslöshet. Om du omfattas av den finländska sociala tryggheten kan du ansöka om arbetslöshetsstöd. Du kan få arbetslöshetsstöd från och med det datum då du anmälde dig som arbetslös. Kom ihåg att anmäla dig också direkt efter studier, arbetskraftsutbildning eller en period med sysselsättningsstöd.

Anmäl dig som arbetssökande i TE-byråns webbtjänst. Logga in med finländska nätbankskoder eller personkort med microchip. En anställd vid TE-byrån tar kontakt med dig om det behövs ytterligare uppgifter. Du behöver inte ringa eller besöka TE-byrån om du inte uttryckligen ombes göra detta.

Om du saknar nätbankskoder eller personkort med microchip ska du anmäla dig som arbetssökande vid närmaste TE-byrå.

Endast medborgare i EU-länderna, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz kan anmäla sig som arbetssökande i webbtjänsten. Om du är medborgare i ett annat land måste du besöka arbets- och näringsbyrån.

När du går till TE-byrån ska du ta med dig

  • alla dina arbetsintyg och studiebetyg
  • ditt pass där ditt uppehållstillstånd syns

TE-byrån undersöker uppgifterna som du lämnar. Det finns vissa villkor för att få utkomstskydd för de arbetslösa och TE-byrån utreder om dessa villkor uppfylls i din situation. Därefter ger TE-byrån ett utlåtande i ärendet till den instans som betalar förmånen, det vill säga till arbetslöshetskassan eller FPA.

Du kan fråga råd i ärenden som rör utkomstskyddet för arbetslösa vid din egen TE-byrå. Du kan också ringa TE-tjänsternas rådgivning om utkomstskydd för arbetslösa:

  • på finska: 0295 020 701
  • på svenska: 0295 020 711
  • på engelska: 0295 030 713
  • på ryska: 0295 020 715

Läs också InfoFinlands sida: Arbetslöshetsförsäkring

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Om du blir arbetslösfinska | svenska | engelska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Att anmäla sig som arbetslös arbetssökandefinska | svenska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Rådgivning om utkomstskydd för arbetslösafinska | svenska | engelska | ryska

Semester, studier eller arbete under arbetslösheten

Om du börjar arbeta eller studera när du är arbetslös ska du meddela detta till TE-byrån. Du får anvisningar om hur detta påverkar ditt utkomststöd för arbetslösa.

Om du reser i hemlandet eller utomlands ska du se till att du alltid kan nås. Lämna till exempel ditt telefonnummer och din adress till TE-byrån och ange hur länge du ämnar vistas på resmålet.

Du kan ändå inte tacka nej till ett jobb som erbjuds till dig på grund av en utlandsresa.

Om du startar ett företag när du är arbetslös, kan du få arbetslöshetsförmån under de fyra första månaderna.

Karens

Du kan förlora din rätt till arbetslöshetsdagpenning för en viss tid om du själv har förorsakat arbetslösheten. Du kan sättas i karens till exempel om:

  • du inte söker ett jobb som TE-byrån föreslår för dig
  • du inte tar emot ett jobb som erbjuds till dig
  • du säger upp dig från ditt jobb utan en godtagbar anledning

Karenstidens längd varierar från 15 dagar till 90 dagar. Längden beror på orsaken till karensen. I vissa fall kan du förlora rätten till utkomststöd för arbetslösa tillsvidare.

Om du blir arbetslös
  • Arbetslöshetsförsäkring