Livet i Finland

Städer

Suomen historiaa

Om Finlands historia

Folk flyttar till Finland

Inflyttningen till Finland började för cirka 10 000 år sedan. Folket kom österifrån från nuvarande Rysslands område och söderifrån via Baltikum. Finska språket har sina rötter i de mellersta delarna av Ryssland, men har också inslag av baltiska och germanska språk. Finland har haft svenskspråkig befolkning i över 800 år.

Finland som en del av Sverige och Ryssland

Finland var en del av Sverige i över 600 års tid från medeltiden till 1800-talets början. Sverige och Ryssland stred under denna tid ett flertal gånger om vem som skulle vara makthavaren över Finland. Till slut anslöts hela Finland år 1809 till Ryssland, efter att Ryssland besegrat Sverige i krig.

Finland tillhörde Ryssland 1809–1917. Under den här tiden var Finland autonomt, vilket betyder att finländarna fick själva bestämma om många saker. Ryska kejsaren var ändå regent i Finland.

Det finska språket och den finländska kulturen och ekonomin utvecklades enormt under Finlands tid som en del av Ryssland. I början av 1900-talet började dock Ryssland inskränka det finländska självstyret, vilket finländarna inte kunde acceptera.

Finland blir självständigt

Under slutskedet av första världskriget bröt sig Finland loss från Ryssland och Finlands riksdag antog självständighetsförklaringen den 6 december 1917. Då blev Finland ett självständigt land och den 6 december firas än idag som Finlands självständighetsdag.

Våren 1918 befann sig Finland i inbördeskrig som kämpades mellan de röda gardena som representerade arbetarna och de vita skyddskårerna som representerade borgarna och markägarna. Kriget avslutades i maj 1918 med de vitas seger över de röda.

Det självständiga Finland blev en republik där lagarna stiftas av en folkvald riksdag. Statsöverhuvud är presidenten, inte en kejsare eller en kung.

Vinterkriget och fortsättningskriget

I slutet av november 1939 anföll sovjetarmén Finland. Under andra världskriget kämpade Finland två krig mot Sovjetunionen: först vinterkriget åren 1939–1940 och därefter fortsättningskriget åren 1941–1944.

I krigen förlorade Finland områden till Sovjetunionen. Fler än 400 000 finländare lämnade de förlorade områdena och kom som flyktingar till övriga delar av landet. För finländarna var det ändå viktigast att ha kunnat bevara landets självständighet.

Finland efter krigen

Efter krigen befarade många finländare att Sovjetunionen skulle försöka göra Finland till ett socialistiskt land, eftersom detta hade hänt Sovjetunionens andra europeiska grannländer. Finland lyckades dock skapa goda relationer till Sovjetunionen, bibehålla sitt demokratiska system och öka handeln också med västländerna. I utrikespolitiken tvingades Finland under en lång tid balansera mellan Sovjetunionen och väst.

Efter krigen omvandlades Finland från ett jordbruksland till ett industriland. När Finland industrialiserades kunde finländarna sälja allt mer industriprodukter till utlandet. Finland exporterade speciellt papper och andra produkter från skogsindustrin.

Många saker i det finländska samhället förändrades. Många människor flyttade från landsbygden till städerna och allt fler kvinnor började arbeta utanför hemmet. De offentliga tjänsterna började utvecklas och på så sätt skapade man den offentliga hälsovården, sociala tryggheten och grundskolan. På 1960-talet flyttade tusentals finländare till Sverige, eftersom det fanns mer jobb och betalades högre löner i Sverige än i Finland.

Från 1990-talet in i det nya millenniet

När Sovjetunionen kollapsade i början av 1990-talet, hamnade Finland i ekonomisk lågkonjunktur eftersom handeln med Sovjetunionen upphörde. Många företag gick i konkurs, vilket fick till följd att många människor förlorade sina jobb. Efter lågkonjunkturen uppstod det mycket högteknologisk industri och högteknologiska arbetsplatser i Finland. Allt fler människor jobbade också i olika serviceyrken.

På 1990-talet ökade inflyttningen från andra länder till Finland. Finland fick flyktingar från många länder och hit flyttade människor med finländskt påbrå från forna Sovjetunionen. Många flyttade till Finland även för att studera, arbeta eller för att de hade sin familj här.

År 1995 blev Finland medlem i Europeiska unionen (EU). År 2002 införde Finland bland de första EU-länderna EU:s gemensamma valuta, euro, och gav därmed upp sin egen valuta.

linkkiThisisfinland.fi:
Information om Finlands historiaengelska | ryska | franska | spanska | tyska | portugisiska