Vaalit ja äänestäminen Suomessa

Val och röstning i Finland

Röstning

I regel har alla finska medborgare som fyllt 18 år rätt att rösta vid val.

Vid kommunalval och Europaparlamentsval har dock också andra länders medborgare som bor i Finland rösträtt. Också andra EU-länders medborgare som registrerat sig till rösträttsregistret i Finland har rösträtt vid Europaparlamentsval. Medborgare i alla länder, vilka haft en hemkommun i Finland i minst två år, har rösträtt vid kommunalval.

Meddelandet om rösträtt (meddelandekort) vid ett val skickas hem till dig per post cirka en månad före valdagen. Ditt röstningsställe har antecknats på meddelandekortet. Om du röstar på valdagen, kan du rösta endast på det ställe som anges på meddelandekortet.

I alla val är det möjligt att rösta också före valdagen, under förhandsröstningstiden. Om du röstar på förhand kan du rösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands.

Kontakta magistraten om meddelandet om rösträtt inte skickas hem till dig.

Du måste ha med ett ID-kort när du röstar. Det lönar sig också att ta med meddelandet om rösträtt.

Kommunalval

Beslut i viktiga kommunala ärenden fattas av kommunfullmäktige (kunnanvaltuusto). Ledamöterna i kommunfullmäktige, eller bara kommunfullmäktige, utses i kommunalval. Kommunalval förrättas vart fjärde år. Antalet kommunfullmäktige beror på kommunens invånarantal.

Vem kan rösta?

Du kan rösta i kommunalvalet om:

 • du är medborgare i Finland, ett annat EU-land, Norge eller Island och fyller 18 år senast på valdagen. Dessutom ska den ifrågavarande kommunen vara din hemkommun senast den 51:a dagen före valdagen.
 • du är medborgare i vilket annat land som helst och fyller 18 år senast på valdagen. Dessutom ska den ifrågavarande kommunen vara din hemkommun den 51:a dagen före valdagen. Dessutom krävs det att du har haft din hemkommun i Finland i minst två år i rad.

Vem kan ställa upp som kandidat?

Kandidater kan nomineras av

 • partier som finns i partiregistret och
 • röstberättigade personer som har grundat en valmansförening.

Kandidaten ska vara en person

 • som har rösträtt i kommunalval,
 • som har ifrågavarande kommun som hemkommun och
 • som inte står under förmyndarskap.

linkkiVaalit.fi:
Information om kommunalvalfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | tyska | thai | vietnamesiska | polska | rumänska | samiska | italienska | nepali

linkkiVaalit.fi:
Information om kommunalvalfinska | svenska | engelska

Riksdagsval

Riksdagen (eduskunta) är finska statens viktigaste organ för beslutsfattande. Riksdagsledamöterna väljs i riksdagsval. Riksdagsval förrättas vart fjärde år. I riksdagsval är landet indelat i valkretsar. Du kan endast rösta på en kandidat från din egen valkrets. Från varje valkrets väljs ett visst antal ledamöter. Antalet ledamöter beror på invånarantalet i valkretsen. Sammanlagt väljer man 200 riksdagsledamöter.

Vem kan rösta?

Du kan rösta i riksdagsval om du är finsk medborgare och fyller 18 år senast på valdagen. Även utomlands bosatta finska medborgare har rösträtt.

Vem kan ställa upp som kandidat?

Kandidater kan nomineras av

 • partier som finns i partiregistret och
 • röstberättigade personer som har grundat en valmansförening.

Kandidaten ska vara en person

 • som har rösträtt i riksdagsval och
 • som inte står under förmyndarskap

linkkiVaalit.fi:
Information om riksdagsvalfinska | svenska | engelska

linkkiRiksdagen:
Information om riksdagsvalfinska | svenska | engelska

Presidentval

Presidenten är Finlands statsöverhuvud. Presidenten väljs i presidentval. Presidentval förrättas vart sjätte år. Samma person kan väljas till president för högst två mandatperioder i följd.

Presidentvalet har vanligen två steg. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de givna rösterna vid första valomgången, förrättas en andra valomgång. I den andra valomgången kandiderar de två kandidater som fick flest röster vid första valomgången. Den person som får flest röster vid andra valomgången väljs till president.

Vem kan rösta?

Du kan rösta i presidentval om du är finsk medborgare och fyller 18 år senast på valdagen. Även utomlands bosatta finska medborgare har rösträtt.

Vem kan ställa upp som kandidat?

Presidentkandidater kan nomineras av

 • de partier som har minst en riksdagsledamot,
 • röstberättigade personer som har grundat en valmansförening.

Kandidaten ska vara en person

 • som är infödd finsk medborgare

linkkiVaalit.fi:
Information om presidentvalfinska | svenska | engelska

Val till Europaparlamentet

Europaparlamentet är vid sidan av Europeiska unionens råd det viktigaste lagstiftande organet i Europeiska unionen. I Europeiska unionens råd är regeringarna för medlemsländerna representerade. Parlamentet har 754 ledamöter och tretton av dem har valts i Finland. Parlamentsledamöterna utses genom val. Valet förrättas vart femte år.

Vem kan rösta?

Du kan rösta i valet till Europaparlamentet om

 • du är finsk medborgare och fyller 18 år senast på valdagen,
 • du är medborgare i ett annat EU-land och fyller 18 år senast på valdagen. Dessutom ska du ha hemkommun i Finland den 51:a dagen före valdagen. Du måste också anmäla dig till rösträttsregistret i Finland. Anmälningen ska göras till magistraten senast den 80:e dagen före valdagen.

I samma val kan du rösta i endast ett EU-land.

Vem kan ställa upp som kandidat?

Kandidater kan nomineras av

 • partier som finns i partiregistret och
 • röstberättigade personer som har grundat en valmansförening.

Kandidaten ska vara en person

 • som har rösträtt i val till Europaparlamentet och
 • som inte står under förmyndarskap

linkkiVaalit.fi:
Information om Europaparlamentsvalfinska | svenska | engelska

Instruktionsfilmer om att rösta