Gå till innehållet
Vuokrasopimus

Hyresavtal

Publicerad10.06.2024
När du hyr en bostad i Finland ska du alltid ingå ett skriftligt hyresavtal. Hyresavtalet innehåller information om till exempel månadshyran och hyresgarantin samt om hur man kan säga upp avtalet.

Ett hyresavtal kan vara

  • ett hyresavtal som gäller tillsvidare eller
  • ett tidsbestämt hyresavtal.

Ett hyresavtal som gäller tillsvidare (Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus) fortsätter fram till dess att hyresgästen eller hyresvärden säger upp avtalet. Om du på förhand inte vet hur länge du kommer att bo i bostaden, är ett sådant avtal ett bra alternativ.

Ett tidsbestämt avtal (Määräaikainen vuokrasopimus) innebär att hyresvärden och hyresgästen från början kommer överens om när avtalet upphör. Ett tidsbestämt hyresavtal upphör automatiskt utan uppsägning på den dag som antecknats i avtalet. Om du fortfarande vill bo i bostaden efter detta behöver du ett nytt hyresavtal.

Det är inte möjligt att säga upp ett tidsbestämt avtal under dess giltighetstid. Detta gäller för såväl hyresgästen som för hyresvärden. Om du på förhand vet att du behöver bostaden enbart för en viss tid, är ett tidsbestämt hyresavtal ett bra alternativ.

Betalning av hyra

Hyra betalas vanligen en gång per månad. Hyran ska betalas senast på förfallodatumet. Förfallodagen har antecknats i hyresavtalet. Betala hyran som en girering till hyresvärdens konto. 

Hyresgaranti

När du ingår ett hyresavtal i Finland, ska du nästan alltid betala en hyresgaranti. Detta innebär att du på förhand betalar ett penningbelopp som motsvarar några månaders hyra till hyresvärden. Vanligen motsvarar garantin beloppet på två månaders hyra. Den kan högst uppgå till beloppet på tre månaders hyra.

Betala hyresgarantin senast på det datum som överenskommits i hyresavtalet. I allmänhet får du nycklarna till bostaden när du betalat hyresgarantin.

När hyresavtalet upphör utförs en slutsyn i bostaden. Hyresgarantin betalas tillbaka till dig i sin helhet om du

  • skött bostaden omsorgsfullt och
  • betalat alla avgifter som överenskommits med hyresvärden.

Om du söndrat bostaden eller inte betalat hela hyran, får du inte tillbaka hyresgarantin i sin helhet.

Hyresgarantin kan inte användas för att betala hyran för de sista månaderna.

Övriga avgifter

Reservera pengar för andra avgifter än hyran.

Vatten

Ofta ska du betala en vattenavgift för bostaden. Betala vattenavgiften till hyresvärdens eller husbolagets konto på samma gång som du betalar hyra. Beloppet på vattenavgiften beror ofta på det antal personer som bor i bostaden. Om det finns en vattenmätare i bostaden, fastställs vattenavgiften enligt vattenkonsumtionen.

El

Ofta ska du själv ingå ett elavtal. Du ingår ett elavtal genom att ringa ett elbolag och uppge ditt namn och din nya adress. Om du vill hitta det förmånligaste priset, kan du jämföra olika elbolags priser.

Uppvärmning

Om bostaden har centralvärme, ingår uppvärmningen i allmänhet i hyran. Om bostaden har oljevärme eller elvärme, ska avgiften ibland betalas separat.

Bastu, tvättstuga och bilplats

Det kostar i allmänhet att använda husbolagets bastu, tvättstuga och bilplatser. I allmänhet ska dessa avgifter betalas direkt till husbolaget.

Avgifter i egnahemshus

Om du bor på hyra i ett egnahemshus, ska du ofta betala för uppvärmningen och avfallshanteringen.

Uppsägning av hyresavtal

Med uppsägningstid avses den tid som avtalet är i kraft efter att det sagts upp. Uppsägningstiden gäller hyresavtal som gäller tillsvidare.

Uppsägningstiden för hyresgäster är en kalendermånad. Du bör beakta hur uppsägningstiden räknas. Uppsägningstiden börjar i allmänhet först från slutet av den månad då avtalet sägs upp. Om du vill flytta ut från bostaden t.ex. 1.12, lönar det sig att säga upp bostaden senast 31.10. Annars måste du betala hyra också för december månad.

Ge alltid ett skriftligt uppsägningsmeddelande. Du måste kunna bevisa att du gett hyresvärden ett meddelande.

Hyresvärdens uppsägningstid beror på hur länge hyresavtalet varit i kraft. Om avtalet varit i kraft i kortare tid än ett år, är uppsägningstiden tre månader. Om avtalet varit i kraft i över ett år, är uppsägningstiden sex månader.

Ett tidsbestämt hyresavtal kan inte sägas upp mitt i avtalsperioden.

Mer information om att hyra en bostad