Gå till innehållet

Flytta till Helsingfors

Publicerad08.01.2024
Vilka saker måste du göra när du flyttar till Helsingfors? På denna sida kan du kontrollera var du kan sköta dina tillståndsärenden och registrera dig som invånare. I Helsingfors kan du få myndighetstjänster och kostnadsfri rådgivning i att flytta till Finland enkelt på en plats.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Tillståndsärenden

På Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors kan du ansöka om uppehållstillstånd och registrera EU-medborgarens uppehållsrätt.

Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors :

Handelstået 10

00770 Helsingfors

Öppet: mån.–fre. klockan 8–16.

Månadens sista torsdag klockan 10–16.15

Du kan också ansöka om många slags uppehållstillstånd och EU-registrering på internet i tjänsten Enter Finland. Om du inte är van vid att använda en dator, fyll i en ansökan på papper och lämna in den på Migrationsverkets tjänsteställe.

Dät är alltid bra att boka en tid i förväg på tjänstestället. Du kan boka en tid på Migrationsverkets tidsbokningstjänst. Observera att tjänstestället inte kan ge rådgivning om tillståndsärenden.

Läs mer: Flytta till Finland.

Problem med uppehållstillståndet

Om du har problem eller oklarheter med uppehållstillståndet, kan du ta kontakt med migrationsverket. Du kan även fråga om råd vid Helsinki-info.

Helsinki-info

Telefon: 09 310 11111, mån.–tors. kl. 9–16, fre. kl. 10–15

Serviceställen:

 • Centrumbiblioteket Oodi, adress: Tölöviksgatan 4
 • International House Helsinki, adress: Fågelviksgränden 2

Elektroniskt:

Flyktingar och asylsökande samt andra utlänningar kan söka hjälp och råd i frågor kring uppehållstillståndet hos Flyktingrådgivningen rf.

Adress: Pasilanraitio 9 B

Tfn 09 23139300 / 09 23139325

E-post: pan(at)pakolaisneuvonta.fi

Läs mer Problem med uppehållstillstånd.

Registrering som invånare

Om du flyttar ditt stadigvarande boende till Helsingfors, ska du registrera dig som invånare i kommunen. För att registrera en hemkommun måste du personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe i Helsingfors.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Helsingfors

Fågelviksgränden 2 D, vån. 2

Tfn 0295 536 320 eller 0295 536 000

När du går till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du ta med dig

 • legitimation (till exempel pass)
 • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
 • registreringsintyget över uppehållsrätten (om du är EU-medborgare)
 • äktenskapsintyg
 • dina barns födelseattester.

Observera att utländska handlingar ska vara översatta till finska, svenska eller engelska och legaliserade. Läs mer om legalisering av handlingar och om registreringen av utlänningar på InfoFinlands sida: Registrering som invånare. Fråga mer om detta vid ditt eget lands beskickning i Helsingfors.

Du får mer information om registreringen av utlänningar i befolkningsdatasystemet och om registrering av hemkommun på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Registrering av utlänningar

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du hos International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster under ett och samma besök.

International House Helsinki erbjuder:

 • kostnadsfri rådgivning och information kring flytten på flera olika språk
 • registrering av uppehållsrätten om du är EU-medborgare
 • möjlighet att ansöka om en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
 • möjlighet att ansöka om ett skattekort och få rådgivning om beskattning
 • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
 • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
 • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
 • rådgivning om jobbsökning
 • rådgivning om daghem och skola för familjer
 • stöd inom nätverket Spouse Program för makar till personer som flyttat till Helsingfors, Esbo eller Vanda för att arbeta
 • kostnadsfria Newcomer information session-informationsmöten på engelska där du kan få råd och stöd före och efter ankomsten till Finland. Informationsmötena hålls digitalt.

Adress:

Fågelviksgränden 2 D, vån. 2

00530 Helsingfors

Läs mer på International House Helsinkis webbplats.