Koulutus Helsingissä

Utbildning i Helsingfors

I Helsingfors finns ett mångsidigt utbildningsutbud för personer i alla åldrar. De flesta Helsingforsborna under skolåldern deltar i småbarnspedagogik, eftersom den håller hög kvalitet och fås mot en rimlig avgift. Barnet ska börja i den kostnadsfria förskoleundervisningen samma år som det fyller sex år. De flesta Helsingforsborna börjar i kommunal grundskola när de är sju år gamla. I Helsingfors kan man efter gymnasiet eller yrkesskolan fortsätta att studera kostnadsfritt vid en yrkeshögskola eller ett universitet.

Småbarnspedagogik

I Helsingfors finns det flera daghem som drivs av staden och privata daghem. Stadens daghem är finsk- eller svenskspråkiga. De flesta är finskspråkiga.

Om du ansöker om en dagvårdsplats i stadens daghem, ska du skicka in din ansökan minst fyra månader före dagvårdsstart. Du kan ansöka om dagvårdsplats vid staden om familjen har sin adress i Helsingfors.

Ansök om dagvårdsplats på Internet. När du använder den elektroniska blanketten behöver du finländska nätbankkoder. Dessutom ska ditt barn ha en finländsk personbeteckning. Om du inte kan använda den elektroniska blanketten kan du skriva ut ansökningsblanketten på stadens webbplats. Lämna eller posta blanketten till den dagvårdsenhet där du i första hand söker plats. Du hittar kontaktuppgifterna till daghemmen på stadens webbplats.

Du kan ställa frågor om småbarnspedagogik och ansökan om dagvårdsplats till Servicerådgivningen inom fostran och utbildning.

I Helsingfors finns även privata daghem vars verksamhetsspråk är engelska, ryska, tyska, franska eller spanska. I Helsingfors finns även ett muslimskt daghem vars verksamhetsspråk är arabiska.

Om du ansöker om en plats i ett privat daghem, kontakta direkt det daghem som är föremål för platsansökan.

Läs mer: Småbarnspedagogik.

linkkiHelsingfors stad:
Dagvård i Helsingforsfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Privat småbarnspedagogik på olika språkfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Ansökan om småbarnspedagogikfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Dagvårdsavgifterfinska | svenska | engelska

Förskoleundervisning

Ditt barn måste delta i förskoleundervisning i ett kommunalt eller privat daghem. I Helsingfors ges förskoleundervisning även vid några skolor. Förskoleundervisningen är kostnadsfri och börjar i augusti.

Ansök om en plats i förskoleundervisningen för ditt barn i januari det år då barnet fyller sex år. Ansök om platsen via stadens elektroniska tjänster. Du behöver nätbankskoder och ditt barn ska ha en finsk personbeteckning. Om du inte kan skicka in ansökan via de elektroniska tjänsterna, fyll i och skriv ut ansökan på stadens webbplats eller hämta ansökningsblanketten vid ett kommunalt daghem. Lämna den ifyllda ansökningsblanketten direkt till det daghem där ni önskar få plats.

Om ditt barn behöver barnomsorg efter förskoleundervisningen, glöm inte att ange att barnet deltar i förskoleundervisning.

Läs om ordnandet av förskoleundervisningen i Finland på InfoFinlands sida Förskoleundervisning. Du hittar en lista över daghem och mer information på Helsingfors stads webbplats. Du kan även fråga daghemsföreståndaren.

linkkiHelsingfors stad:
Daghem som ger förskoleundervisningfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Ansökan till förskoleundervisningfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Förskoleundervisning i Helsingforsfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

Grundläggande undervisning

I Helsingfors finns flera grundskolor (peruskoulu). Utöver stadens egna skolor finns det privata skolor och statliga skolor i Helsingfors. Studier vid en privat skola kan vara avgiftsbelagda.

I stadens skolor är undervisningsspråket finska eller svenska. I Helsingfors finns det också privata skolor med undervisning på t.ex. engelska, tyska, franska eller ryska.

Anmälan till grundskolan sker i början av året. Du kan anmäla ditt barn till skolan via Internet eller genom att besöka skolan på anmälningsdagen. Helsingfors stads webbsidor ger dig information om anmälningsdagen.

Om barnet inte har tillräckligt bra kunskaper för att klara grundskolan kan han eller hon få förberedande undervisning. Den förberedande undervisningen förbereder barnet inför grundskolan.

I den förberedande undervisningen ges undervisning i finska och i grundskolans ämnen.

Du kan ställa frågor om den grundläggande utbildningen och om skolorna i Helsingfors till Servicerådgivningen inom fostran och utbildning.

Läs mer om grundskolan i Helsingfors i handboken Bekanta dig med skolan.

linkkiHelsingin kaupunki:
Handboken Bekanta dig med skolanfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

Läs mer: Grundläggande utbildning.

Grundläggande utbildning för vuxna

Vid Helsingfors vuxengymnasium finns en linje avsedd för invandrare över 17 år, där du kan avlägga hela eller en del av den grundläggande utbildningen. Mer information finns på Helsingfors vuxengymnasiums webbplats.

Också andra vuxengymnasier ger grundläggande utbildning för vuxna. Kontaktuppgifterna till vuxengymnasierna finns på Helsingfors stads webbplats.

linkkiHelsingfors stad:
Helsingfors stads skolors kommunikationskanal Wilmafinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Skolornas kontaktuppgifterfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Anmälning till grundskolanfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsregionen.fi:
Internationella skolor i huvudstadsregionenfinska

linkkiExpatFinland.fi:
Internationella skolor i huvudstadsregionenengelska

linkkiHelsingfors Vuxengymnasium:
Grundläggande utbildning för vuxna invandrarefinska

linkkiHelsingin aikuisopisto:
Grundläggande utbildning för vuxna invandrarefinska | engelska

Eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Helsingfors stad ordnar eftermiddagsverksamhet för barn i årskurs 1 och 2 i skolor och lekparker efter skoldagen. Eftermiddagsverksamhet ordnas under läsåret på vardagar högst fram till klockan 17.00. Verksamheten i lekparkerna är avgiftsfri och öppen för alla. Du kan anmäla ditt barn till lekparkernas eftermiddagsverksamhet med en anmälningsblankett. Lämna blanketten till den lekpark som anmälan i första hand gäller.

linkkiHelsingfors stad:
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarnfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Anvisningar på olika språkfinska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

Modersmålsundervisning för invandrare

Barn som har ett annat modersmål än finska eller svenska kan få modersmålsundervisning. I Helsingfors ges modersmålsundervisning för invandrare på fler än 40 språk.

Du kan ställa frågor om modersmålsundervisningen i ditt eget språk till Servicerådgivningen inom fostran och utbildning.

linkkiHelsingfors stad:
Hemspråksundervisningfinska | svenska | engelska

Servicerådgivning för fostran och utbildning

Om du har frågor kring det finländska dagvårds- och skolsystemet, eller lekparks- eller klubbverksamheten kan du kontakta servicerådgivningen för fostran och utbildning. I rådgivningen kan du även ställa frågor om ansökan till daghem eller skola. Du kan även få information om tjänsterna och studiestigarna på andra stadiet.

  • Telefonväxel 09 310 8600, mån.–fre. kl. 8–16
  • Servicerådgivning: +358 9310 44986, vardagar klockan 10–12 och 13–15 (betjänar även på engelska)
  • Rådgivning om daghem och skolor till familjer med främmande modersmål på finska och engelska: +358 9310 33444, måndagar och onsdagar klockan 14–17. E-post: eduguidance(at)hel.fi
  • Rådgivning ges även i lekparker, vid kulturhus och föreningshus i olika områden i Helsingfors. Du hittar serviceställena och tiderna på stadens webbplats.

linkkiHelsingfors stad:
Servicerådgivning för fostran och utbildningfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Rådgivning om daghem och skolor till familjer med främmande modersmålfinska | svenska | engelska

Yrkesutbildning

Stadin ammatti- ja aikuisopisto är Finlands största yrkesläroanstalt där man kan utbilda sig inom många olika branscher. I Helsingfors finns även andra yrkesläroanstalter. Man söker till yrkesutbildning i den gemensamma ansökan.

Vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto ordnas förberedande utbildning inför yrkesutbildning för invandrare. Den förberedande utbildningen är avsedd för ungdomar och vuxna som är intresserade av yrkesutbildning och vill förbättra sina kunskaper i finska. Den förberedande undervisningen pågår i en termin eller ett läsår. Information om den förberedande utbildningen får du vid rådgivningen och kundtjänsten vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Kontaktuppgifter:

Hattulavägen 2
00550 Helsingfors
Tfn (09) 310 8415

Läs mer: Yrkesutbildning, Förberedande utbildning före yrkesutbildning.

linkkiYrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto :
Yrkesinriktad utbildningfinska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Yrkesläroanstalterfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
För yrkesutbildning förberedande undervisningfinska | svenska | engelska

Gymnasium

I Helsingfors finns många gymnasieskolor. I Helsingfors finns även några sådana gymnasieskolor där undervisningsspråket är något annat än finska eller svenska. Utöver dagsgymnasierna som är avsedda för ungdomar finns det tre vuxengymnasier (aikuislukio) i Helsingfors.

I Helsingfors arrangeras förberedande utbildning för gymnasiet för invandrare. Den förberedande utbildningen tar ett läsår och ger beredskap för gymnasiestudier.

Den förberedande utbildningen är avsedd för unga och vuxna som vill studera vid gymnasium men saknar tillräckliga språkkunskaper för gymnasiestudier. Utbildningen arrangeras vid Vuosaaren lukio och Alppilan lukio. Utbildning för vuxna arrangeras vid Helsingfors vuxengymnasium.

Läs mer: Gymnasium

linkkiHelsingfors stad:
Gymnasier i Helsingforsfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Gymnasieansökanfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
För gymnasium förberedande undervisningfinska | engelska

Stöd och handledning för unga

Ohjaamo

Om du är under 30 år gammal kan du få råd och handledning via Ohjaamo-tjänsten. Ohjaamos personal hjälper dig om du inte har ett arbete eller en studieplats. Du kan även fråga om andra saker, som till exempel boende eller ekonomiska frågor.

Kontaktuppgifter:

Fredrikinkatu 48
Tfn: 040 70 46 818
E-postadress: ohjaamo(at)hel.fi

linkkiNavigatorn Helsingfors:
Rådgivning för unga (Ohjaamo)finska | svenska | engelska

Högskoleutbildning

I Helsingfors kan du avlägga högskolestudier i många branscher. I Helsingfors finns såväl universitet som yrkeshögskolor.

Största delen av undervisningen på högskolorna ges på finska. I nästan alla högskolor erbjuds dock även undervisning på engelska. I Helsingfors finns ett svenskspråkigt universitet och en svenskspråkig yrkeshögskola.

Kontaktuppgifterna till högskolorna finns på Helsingfors stads webbplats. Anvisningar om ansökning och närmare information om utbildningsprogrammen finns på högskolornas egna webbplatser.

Läs mer: Universitet och Yrkeshögskolor.

linkkiHelsingfors stad:
Yrkeshögskolorfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Universitetfinska | svenska | engelska

Andra studiemöjligheter

I Helsingfors finns många studiemöjligheter som är öppna för alla. Dessa studier är vanligtvis avgiftsbelagda.

Det är möjligt att avlägga högskolestudier vid öppna universitet och öppna yrkeshögskolor. Vem som helst kan studera vid dessa. Det öppna universitetet och de öppna yrkeshögskolorna har ett brett utbud av kurser också på engelska.

Helsingfors stad har ett finskspråkigt arbetarinstitut och ett svenskspråkigt arbetarinstitut. Vid arbetarinstituten kan du studera t.ex. språk, handarbete och musik. Studieutbudet är väldigt mångsidigt. Största delen av arbetarinstitutens kurser går på finska eller svenska. Arbetarinstituten ordnar kurser också på engelska och ryska.

Helsingin työväenopisto
Kundtjänstens telefonnummer 09 310 88610
E-post: tyovaenopisto(at)edu.hel.fi
Svenskspråkiga arbetarinstitutet Arbis
Telefon 09 310 49494
E-post: kansliet(at)arbis.hel.fi

Läs mer: Studier som hobby.

linkkiHelsingfors stad:
Finska arbetarinstitutetfinska | engelska | ryska

linkkiHelsingfors stad:
Svenskspråkiga arbetarinstitutet Arbisfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiHelsingin työväenopisto:
Kurser för invandrarefinska | engelska | ryska

linkkiStudieinfo.fi:
Information om öppna universitetetfinska | svenska | engelska

linkkiStudieinfo.fi:
Information om öppna yrkeshögskolanfinska | svenska | engelska