Terveys Helsingissä

Hälsa i Helsingfors

Coronavirus COVID-19

linkkiHelsingfors stad:
Vad du ska göra om du blir sjuk(pdf, 181 kt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | persiska | arabiska | kurdiska | tyska | rumänska | bulgariska

linkkiHelsingfors stad:
Information om coronaviruset på olika språkfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska

linkkiHelsingfors stad:
Anvisningar om användningen av ansiktsmaskerfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

linkkiHelsingfors stad:
Anvisningar för hemmakarantän(pdf, 167 kt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | polska | rumänska

Att få vaccinet: till vem och när?

I Helsingfors får alla 12 år fyllda coronavaccin. Du får både det första och det andra coronavaccinet utan tidsbeställning på alla vaccinationsställen i Helsingfors. Ta med ditt person- eller FPA-kort.

Vaccinationsställenas adresser:

  • Busholmen, Stillahavsgatan 6 L3
  • Malm, yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, Gamla Helsingevägen 5/Ladugårdsvägen 16
  • Mässcentrum, norra ingången, Bangårdsvägen 17
  • MyllypurKvarnbäcken, Metropolia, Kvarnbäcksvägen 1.

Du kan även boka tid för den första och andra koronavaccinationen på koronarokotusaika.fi eller genom att ringa till +358 9 3104 6300 (mån–fre kl. 8–16).

Det finns också regionala popup-vaccinationspunkter runt om i staden. Du hittar deras öppettider och kontaktuppgifter på Helsingfors stads webbplats.

linkkiHelsingfors stad:
Coronavaccinationer i Helsingforsfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska

linkkiHelsingfors stad:
Popup-vaccinationspunkterna i Helsingforsfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska

Mer information om vaccinationen och frågor kring coronaviruset finns på sidan: Problematiska situationer i Helsingfors.

Hälsotjänsterna i Helsingfors

I brådskande nödsituationer ska du ringa nödnumret 112. Ring nödnumret till exempel vid allvarliga olyckor eller om någon får en sjukdomsattack. Ring inte nödnumret om det inte är fråga om en nödsituation.

Om du har hemkommun i Helsingfors, kan du använda de offentliga hälsotjänsterna. Offentliga hälsotjänster tillhandahålls vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus.

Om du inte har rätt att använda de offentliga hälsotjänsterna kan du söka hjälp på en privat läkarstation. På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv.

Om du behöver information om hälsotjänsterna, kan du ringa hälsorådgivningen: (09) 310 100 23.

Via tjänsten kan du också fråga om anvisningar för vård av sjukdomar. Du kan tala finska, svenska eller engelska.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland.

När du kontaktar hälsostationen (terveysasema), bedömer en sjukskötare först din situation. Utgående från bedömningen kan du få en tid hos läkare, hälsovårdare eller sjukskötare.

Hälsostationerna har öppet mån–fre kl. 8.00–16.00. Om du behöver vård under samma dag ska du kontakta hälsostationen direkt på morgonen när den öppnar.

På Helsingfors stads hälsovårdscentrals webbplats hittar du kontaktuppgifterna till hälsostationerna.

linkkiHälsorådgivning:
Information om hälsorådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Hälsostationerna enligt stadsdelfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Patientavgifterfinska | svenska | engelska

Privata hälsovårdstjänster

Du kan gå till en privat läkarstation även om du inte har rätt att använda den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv.

linkkiTerveystalo:
Privat läkarstationfinska | svenska | engelska

linkkiMehiläinen:
Privat läkarstationfinska | svenska | engelska

Läkemedel

Du får information om hur du köper läkemedel på InfoFinlands sida Läkemedel.

Hälsovård för papperslösa

Med papperslösa avses invandrare som saknar uppehållstillstånd och invandrare som inte har en sjukförsäkring.

I Helsingfors har papperslösa invandrare rätt till brådskande och nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Barn under 18 år och gravida har rätt att få samma hälsovårdstjänster som alla andra Helsingforsbor.

Om du behöver tjänster inom hälso- och sjukvården eller socialvården ska du kontakta hälso- och välfärdscentret i Fiskehamnen.

Hälso- och välfärdscentret i Fiskehamnen
Verkstadsgatan 14 A
Tfn +358 9 310 50333

linkkiHelsingfors stad:
Helsingfors stads tjänster för papperslösafinska | svenska | engelska

Global Clinic i Helsingfors ger kostnadsfri hälsorådgivning åt papperslösa på numret 044 977 45 47.

linkkiGlobal Clinic:
Hälsotjänster för papperslösafinska | engelska | ryska | franska | arabiska | rumänska | bulgariska

Jourmottagning

Under kvällar och helger är hälsostationerna stängda. Om du behöver brådskande vård på kvällen eller veckoslutet, kontakta då jourmottagningen (päivystys).

Ring den kostnadsfria Jourhjälpen på tfn 116 117 innan du kommer till jourmottagningen. Jourhjälpen (Päivystysapu) betjänar dygnet runt.

Om du bor i östra Helsingfors, sydöstra Helsingfors, nordöstra Helsingfors eller norra Helsingfors hittar du hälsovårdscentraljouren vid Malms sjukhus.

Malms sjukhus
Talvelavägen 6, J-trappan
Tfn (09) 310 6611 / 116 117

Om du bor i södra, mellersta eller västra Helsingfors finns hälsocentralsjouren vid Haartmanska sjukhuset.

Haartmanska sjukhuset
Haartmansgatan 4
Byggnad 12
Tfn (09) 310 5018 / 116 117

linkkiHelsingfors stad:
Hälsocentralsjourenfinska | svenska | engelska

Barns hälsa

På rådgivningsbyrån (neuvola) följs hälsa och uppväxt bland barn under skolåldern. I Helsingfors kan du bli kund hos rådgivningen om du har ett FPA-kort. Du kan boka tid på rådgivningsbyrån via din hälsostation.

Skolhälsovårdaren tar hand om skolbarns hälsa. Du får mer information i skolan.

Om ditt barn plötsligt blir sjukt, ta kontakt med din hälsostation. Ring hälsostationen direkt på morgonen när den öppnar. Hälsostationerna har öppet mån–fre kl. 8.00–16.00.

När hälsostationen är stängd, kontakta jourmottagningen på Barnsjukhuset. På jourmottagningen vårdas endast barn som är i akut behov av hjälp.

Nya barnsjukhuset (Uusi lastensairaala)
Stenbäcksgatan 9
Tfn (09) 87 100 23

Du kan även föra barnet till en privat läkarstation. I Helsingfors finns många privata läkarstationer som även tar hand om barn.

Läs mer: Barns hälsa.

linkkiHelsingfors stad:
Rådgivningsbyråernas kontaktuppgifterfinska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Skolhälsovårdfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Hälsostationerna enligt stadsdelfinska | svenska | engelska

linkkiHUS Helsingfors universitetssjukhus:
Barnjour i Helsingforsfinska | svenska | engelska

linkkiTerveyskylä.fi:
När ett barn insjuknar - råd till föräldrarnafinska

Tandvård

Offentlig tandvård

Tidsbeställningsnumret till tandvården i Helsingfors är (09) 310 51400. Du kan ringa tidsbeställningen mån–fre kl. 7–15. Om du är i akut behov av vård, ring tidsbeställningen direkt på morgonen.

Om du behöver akut hjälp av tandläkaren på kvällen eller veckoslutet, ring jouren på tfn 09 471 71110.

linkkiHelsingfors stad:
Information om tandvårdenfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Information om tandvårdsjourenfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Film om munhälsovårdfinska | engelska | somaliska | arabiska

Privat tandvård

I Helsingfors finns det också många privata tandläkare. Du kan besöka en privat tandläkare även om du inte har rätt att anlita tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Privat tandvård är dyrare än offentlig tandvård.

Läs mer: Tandvård.

Mental hälsa

Om du behöver psykiatrisk vård kan du kontakta din hälsocentral. Vid behov skriver läkaren en remiss till den psykiatriska polikliniken för dig.

Föreningen för mental hälsa i Finland (Suomen Mielenterveysseura) har en krismottagning för invandrare som bor i Helsingforsregionen. Vid krismottagningen får du hjälp och stöd i svåra situationer. Du kan ringa och boka tid.

Krismottagningen betjänar på finska, svenska och engelska samt på andra språk med hjälp av tolk. Boka tid per telefon på nummer (09) 413 50 510.

Läs mer: Mental hälsa.

linkkiHelsingfors stad:
Mentalvårdstjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Filmklipp om tjänster inom mental hälsafinska | engelska | somaliska | arabiska

linkkiMIELI Psykisk Hälsa Finland rf:
Krismottagningfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska | kurdiska

Sexuell hälsa och prevention

Om du behöver ett recept för preventivmedel eller om du överväger abort, ta kontakt med din hälsostation (terveysasema).

Om du är under 16 år och behöver preventivmedel, ta kontakt med hälsovårdaren vid din läroinrättning.

Om du misstänker att du har en könssjukdom, men har inga symtom, ska du kontakta din hälsostation. Om du har symtom kan du utan remiss besöka Helsingfors poliklinik för könssjukdomar mån–fre kl. 8–12. Adressen är Mejlansvägen 2.

Läs mer: Sexuell hälsa och prevention.

linkkiHelsingfors stad:
Hälsostationerna enligt stadsdelfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Preventivrådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiHUS Helsingfors universitetssjukhus:
Polikliniken för könssjukdomarfinska | svenska | engelska

Graviditet och förlossning

På rådgivningen (äitiysneuvola) följer man moderns, barnets och hela familjens välmående under graviditeten. Du kan bli kund hos rådgivningen om du har ett FPA-kort. Kontakta rådgivningsbyrån i ditt område genast när du upptäcker att du väntar barn.

Förlossningssjukhusen i Helsingforsregionen är Kvinnokliniken (Helsingfors) och Jorv sjukhus (Esbo). Du hittar kontaktuppgifterna på HNS webbplats.

Läs mer: Graviditet och förlossning och När ett barn föds i Finland.

linkkiHelsingfors stad:
Rådgivningsbyråernas kontaktuppgifterfinska | engelska

linkkiHUS Helsingfors universitetssjukhus:
Förlossningfinska | svenska | engelska

linkkiHUS Helsingfors universitetssjukhus:
Förlossningssjukhusens jourmottagningfinska | svenska | engelska

Patientens rättigheter

Om du upplever att du behandlats fel inom hälsovårdstjänsterna ska du först reda ut situationen vid din egen vårdenhet. Om situationen inte löser sig, kontakta överläkaren eller överskötaren vid vårdenheten. Därefter kan du vid behov kontakta patientombudsmannen (potilasasiamies).

linkkiHelsingfors stad:
Patientombudsmannens verksamhetfinska | engelska

Handikappade personer

Helsingfors stad ordnar tjänster för personer med funktionsnedsättning, till exempel hjälpmedel, färdtjänst och dagverksamhet. Även barn med funktionsnedsättning kan få tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Om du har en funktionsnedsättning, ta då först kontakt med hälsostationen (terveysasema). På hälsostationen bedöms din situation.

Närmare information om tjänster för personer med funktionsnedsättning i Helsingfors får du av socialarbetarna vid stadens tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer: Handikappade personer.

linkkiHelsingfors stad:
Tjänster för handikappadefinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Verksamhetsställen för handikappservicefinska | svenska | engelska