Vapaa-aika Helsingissä

Fritid i Helsingfors

Evenemang

linkkiMy Helsinki:
Evenemang och sevärt i Helsingforsfinska | svenska | engelska | ryska | kinesiska | tyska

linkkiHelsingfors universitet:
Evenemang vid Helsingfors universitetfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Helsingfors evenemangskalenderfinska | svenska | engelska

linkkiStadissa.fi:
Evenemang och platser i Helsingforsfinska

Bibliotek

I Helsingfors finns många bibliotek på olika håll i staden. I staden finns dessutom två bokbussar som åker runt. Helsingfors stads bibliotek är en del av HelMet-biblioteket. Till HelMet-biblioteket hör även biblioteken i Esbo, Vanda och Grankulla. HelMet-biblioteken har en gemensam webbtjänst. På webbtjänsten kan du söka och reservera material. Du kan också förnya dina lån på Internet.

Nästan alla bibliotekstjänster är kostnadsfria. För att kunna använda bibliotekstjänsterna behöver du ett bibliotekskort. Du kan hämta ditt bibliotekskort vid vilket HelMet-bibliotek som helst. Ta med ett ID-kort. Alla personer som har en adress i Finland kan få ett bibliotekskort. Om du inte har en finländsk personbeteckning, är ditt bibliotekskort i kraft ett år i taget.

I biblioteken i Helsingfors finns mest böcker på finska, men du kan även låna böcker på många andra språk där. I många bibliotek hittar du böcker på engelska, tyska, franska, italienska, spanska, estniska och ryska.

Flerspråkiga biblioteket

I huvudbiblioteket i Böle finns det flerspråkiga bibliotekets samling (monikielinen kirjasto). Där finns böcker på fler än 60 olika språk. Du kan också beställa böckerna till andra bibliotek.

Om du har ett bibliotekskort, kan du även läsa e-böcker och e-tidningar samt titta på filmer på din egen dator, läsplatta eller smarttelefon.

I Helsingfors finns även andra bibliotek, till exempel vid universiteten och högskolorna.

Läs mer: Bibliotek.

linkkiHelMet:
Huvudstadsregionens gemensamma bibliotekstjänstfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | persiska | arabiska

linkkiHelMet.fi:
Bibliotek och öppettiderfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiHelsingfors stadsbibliotek:
Flerspråkiga biblioteketfinska | svenska | engelska | ryska

Motion

Du kan idka många slags motion på olika håll i Helsingfors. I Helsingfors finns många simhallar, gym, idrottsplatser och motionsspår.

Helsingfors stad ordnar idrottskurser för stadsbor. På sommaren ordnas avgiftsfri parkgympa på många håll i staden.

Läs mer: Motion.

linkkiHelsingfors stad:
Motion och friluftsliv i Helsingforsfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Inomhusmotionfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Idrottsklubbarfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Handledd motionfinska | svenska | engelska

Att röra sig i naturen

I Helsingfors har man nära till naturen. Du kan promenera eller cykla alternativt åka metro, buss, tåg spårvagn eller färja till parker, stränder, skogar eller naturskyddsområden.

På Helsingfors stads webbplats hittar du information om skogen i Helsingfors och i närheten av Helsingfors.

I Helsingfors finns även öar för friluftsliv som du når med ruttfärjor. Sveaborg och Stora Räntan är också historiska sevärdheter. Mer information om öarna och vattentrafiken får du på Helsingfors stads webbplats. På sidan finns även information om båtliv i Helsingfors.

Du kan meta med metspö och pimpla på isen utan ett separat tillstånd. Det är avgiftsfritt. För annat fiske behöver du ett avgiftsbelagt tillstånd. På Helsingfors stads webbplats finns mer information om var du kan köpa fisketillstånd.

Lämna inte linor eller annat fiskeavfall i naturen. De kan orsaka stora plågor för fåglar och andra djur.

Läs mer: Att röra sig i naturen.

linkkiHelsingfors stad:
Friluftsområdenfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Friluftsliv i skärgårdenfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Båtlivfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Helsingfors stads fisketillståndfinska | svenska | engelska

Teater och filmer

I Helsingfors finns många teatrar. De flesta föreställningarna är finskspråkiga. I Helsingfors finns även svenskspråkiga teatrar.

Du kan söka teaterföreställningar i evenemangskalendrarna på sidorna myhelsinki.fi och stadissa.fi.

I Helsingfors finns ett filmarkiv och flera biografer. Information om vilka filmer som visas hittar du på biografernas webbplatser. I evenemangskalendrarna hittar du information om filmfestivaler i Helsingfors.

Läs mer: Teater och filmer.

linkkiNationella audiovisuella institutet:
Information om filmer och filmvisningarfinska | svenska | engelska

linkkiCINAMON Helsinki Redi:
Biograffinska | engelska | ryska | estniska

linkkiCinema Mondo:
Biograffinska

linkkiFinnkino:
Filmerfinska | svenska | engelska

Museer

I Helsingfors finns många museer. Mer information om museerna får du från Helsingfors turistbyrå.

Helsingin matkailuneuvonta (Helsingfors turistbyrå)
Adress: Brunnsgatan 1 (Helsingfors huvudjärnvägsstation)
Tfn: 09 31013300

Läs mer: Museer.

linkkiHelsingfors stad:
Museer och utställningarfinska | svenska | engelska

linkkiAteneum:
Ateneumfinska | svenska | engelska

linkkiKiasma:
Museet för nutidskonst Kiasmafinska | svenska | engelska | ryska

linkkiDesignmuseet:
Designmuseetfinska | svenska | engelska

linkkiSuomenlinna:
Sveaborgfinska | svenska | engelska

linkkiMuseiverket:
Fölisöns friluftsmuseumfinska | svenska | engelska | franska | tyska

linkkiMuseiverket:
Finlands nationalmuseumfinska | svenska | engelska

linkkiNaturhistoriska centralmuseet:
Naturhistoriska centralmuseetfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiMy Helsinki:
Museer i Helsingforsfinska | svenska | engelska | ryska | kinesiska | tyska

Hobbyer för barn och unga

Annegårdens konstcentrum är ett konsthus för barn och unga i centrala Helsingfors. Adressen är Annegatan 30. På Annegården ges konstundervisning och visas utställningar, dansföreställningar och teaterföreställningar. Också i de andra konsthusen i Helsingfors ordnas kulturevenemang för barn och unga.

Barnkulturcentret Musikantit är ett aktivitetscenter med familjeevenemang, barnkonserter, utställningar och teater. På centret kan barn studera musik, teater, bildkonst och dans på olika språk.

För barn finns även många idrottshobbyer. Helsingfors stad ordnar till exempel gymnastik, simskolor och många andra idrottsaktiviteter för barn. Också många privata företag erbjuder idrottshobbyer för barn.

Ungdomscentralen (Nuorisoasiainkeskus) erbjuder många idrottsmöjligheter till 9–18-åriga barn och unga. På webbplatsen Munstadi.fi finns mycket information om aktiviteter och hobbyer för unga. I tjänsten finns även Ruuti, som samlar de ungas egna idéer och initiativ. I Helsingfors finns även många ungdomsgårdar, där de unga kan vistas på fritiden.

Läs mer: Hobbyer för barn och unga.

linkkiHelsingfors stad:
Verksamhet och evenemang för ungafinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Information om medlemskortetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | arabiska

linkkiHelsingfors stad:
Idrottsklubbarfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Kulturhusfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsstad:
Kulturtjänst för spädbarnsfamiljerfinska | svenska | engelska

linkkiMusikantit.fi :
Barnkulturcentralen Musikantitfinska | ryska

linkkiHelsingfors stad:
Ungdomsgårdarfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Hobbysökningfinska | svenska | engelska

linkkiFlickornas hus Helsingfors:
Stöd och verksamhet för flickorfinska

linkkiPojkarnas hus:
Pojkarnas husfinska

Föreningar

I Helsingfors finns ett stort antal olika föreningar, till exempel kulturföreningar och idrottsorganisationer. I Helsingfors finns även många invandrarföreningar.

Läs mer: Föreningar.

linkkiHelsingfors stad:
Föreningsverksamhetfinska | svenska | engelska