Suomen ja ruotsin kieli Helsingissä

Finska och svenska språket i Helsingfors

Studier i finska och svenska

Språkkurser

Med hjälp av tjänsten finnishcourses.fi kan du söka en lämplig finskakurs i Helsingfors, Vanda, Esbo eller Grankulla. Kurserna i svenska finns under en länk på tjänstens förstasida. Du kan använda tjänsten på finska, engelska och ryska.

Anmälan till språkkurserna görs vanligtvis ungefär 2–8 veckor före kursstart. Till en del kurser måste du ansöka. Till en del kurser kan du anmäla dig på Internet.

linkkiFinnishcourses.fi:
Kurser i finska och svenska språketfinska | engelska | ryska

Du kan studera finska och svenska till exempel på kurser vid arbetarinstitut och i anslutning till yrkesstudier. Helsingfors svenskspråkiga arbetarinstitut Arbis erbjuder många kurser i svenska. På adressen Ilmonet.fi hittar du hela kursutbudet vid arbetar- och medborgarinstitut i huvudstadsregionen.

linkkiIlmonet.fi:
Kurssökningfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Svenskspråkiga arbetarinstitutet Arbisfinska | svenska | engelska | ryska

Till arbets- och näringsbyråns (työ- ja elinkeinotoimisto) kurser i finska eller svenska ansöker du via arbets- och näringsbyrån. Fråga mer vid din egen arbets- och näringsbyrå.

Samtala på finska

På biblioteken i Helsingfors ordnas språkkaféer, där man kan öva sig i att prata finska. De är avsedda för alla som vill lära sig att prata finska. På språkkaféerna samtalar man på finska, så det är bra om du redan kan lite finska. Språkkaféerna är avgiftsfria. Du kan fråga mer om språkkaféerna på biblioteken.

linkkiHelMet-kirjastot:
Språkkaféerfinska | engelska

Allmän språkexamen

I Helsingfors kan du avlägga allmän språkexamen (yleinen kielitutkinto) i finska eller svenska. På utbildningsstyrelsens (opetushallitus) webbplats finns en sökmotor med vilken du kan se var och när du kan avlägga examen.

Läs mer: Officiellt intyg om språkkunskaper.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Examenssökningfinska

Läs mer: Finska och svenska språket.