Suomen ja ruotsin kieli Helsingissä

Finska och svenska språket i Helsingfors

Helsingfors är en tvåspråkig kommun. Du kan använda finska och svenska inom alla tjänster vid Helsingfors stad.

Studier i finska och svenska

I Helsingfors finns många möjligheter att studera finska och svenska. Du kan söka dig till språkstudier vid Helsingfors universitet eller förbättra dina kunskaper i finska på bibliotekens språkcaféer. Om du är arbetssökande kan du läsa finska eller svenska i integrationsutbildningen (kotoutumiskoulutus).

Språkkurser

Med hjälp av tjänsten finnishcourses.fi kan du söka en lämplig kurs i finska i Helsingfors, Vanda, Esbo eller Grankulla. Kurserna i svenska finns under länken på tjänstens ingångssida. Du kan använda tjänsten på finska, engelska och ryska. Kurserna är öppna för alla och ofta avgiftsbelagda.

Anmälan till språkkurserna är vanligtvis öppen ungefär 2–8 veckor före kursstart. Till vissa kurser måste man söka. Till en del kurser kan man anmäla sig på internet.

linkkiFinnishcourses.fi:
Kurser i finska och svenska språketfinska | engelska | ryska

Du kan studera finska och svenska till exempel på kurser vid arbetarinstitut och i anslutning till yrkesstudier. Helsingfors svenskspråkiga arbetarinstitut Arbis erbjuder många kurser i svenska. På adressen Ilmonet.fi hittar du hela kursutbudet vid arbetar- och medborgarinstitut i huvudstadsregionen.

linkkiIlmonet.fi:
Kurssökningfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Svenskspråkiga arbetarinstitutet Arbisfinska | svenska | engelska | ryska

Om du är kund vid arbets- och näringsbyrån kan du läsa finska eller svenska även som del av integrationsutbildningen. Fråga din egen arbets- och näringsexpert om integrationsutbildningen.

Språkcaféer och samtalsgrupper

I Helsingfors kan du lära dig finska och lära känna nya människor i HelMet-bibliotekens språkcafé och samtalsgrupp. Där kan du träna på dina muntliga språkkunskaper, även om du bara pratar lite finska. Språkcaféerna är gratis och ingen anmälan behövs. Be om mer information om språkcaféet till exempel i centrumbiblioteket Ode.

linkkiHelMet-kirjastot:
Språkkaféerfinska | engelska

Allmän språkexamen

I Helsingfors kan du avlägga allmän språkexamen (YKI) i finska eller svenska. På Utbildningsstyrelsens webbplats finns en sökmotor med vilken du kan kontrollera var och när du kan avlägga examen. Vänta inte med att anmäla dig, eftersom många vill delta i YKI-examen i Helsingfors.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Examenssökningfinska

Läs mer om YKI-testet och andra språkexamina på InfoFinlands webbplats: Officiellt intyg om språkkunskaper.

Läs mer om läromaterial på internet och hitta tips kring språkstudier på InfoFinlands sida: Finska och svenska språket.