Perhe Helsingissä

Familjen i Helsingfors

Familjer som flyttat till Helsingfors trivs här. Staden erbjuder tjänster och verksamhet såväl för unga par som för barnfamiljer och äldre människor.

Att gifta sig i Helsingfors

Före äktenskapet måste en prövning av hinder mot äktenskap göras. Ansök om prövning av hinder mot äktenskap i god tid före bröllopsdagen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Civilvigslar förrättas vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och man måste boka en tid för vigseln.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Helsingfors
Fågelviksgränden 2D, vån. 2
Tfn 0295 536244

Läs mer om äktenskap, äktenskapsförord och andra familjeärenden på InfoFinlands webbplats: Äktenskap i Finland.

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Vigselfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Familjestödfinska | svenska | engelska

När ett barn föds

Sjukhuset skickar uppgift om att barnet har fötts till Finlands befolkningsdatabas. Du måste ange barnets namn, modersmål och andra viktiga uppgifter på en separat blankett till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Blanketten skickas hem till dig.

Du kan läsa mer om registrering av barnets födelse, erkännandet av faderskap och moderskap och om vårdnaden på InfoFinlands sida: När ett barn föds i Finland.

linkkiHUS Helsingfors universitetssjukhus:
Förlossningfinska | svenska | engelska

Vård av barnet och småbarnspedagogik

Helsingfors stad tillhandahåller tjänster och stöd för vård och uppfostran av barn. Du får råd och hjälp kring vården av ett nyfött barn vid rådgivningsbyrån i Helsingfors. Om du behöver hjälp med vardagliga situationer, fråga om hemservice.

Stöd för hemvård av barn

Om du tar hand om ett barn som är under tre år hemma, kan du få hemvårdsstöd. Du ansöker om stödet vid FPA. Dessutom betalar Helsingfors stad ut ett kommuntillägg till hemvårdsstödet till de familjer som tar hand om ett barn som är under två år i hemmet.

Du kan läsa mer om barnomsorg och fostran utanför hemmet på InfoFinlands sidor Småbarnspedagogik och Utbildning i Helsingfors.

linkkiHelsingfors stad:
Hemvårdsstöd för barn och Helsingforstilläggetfinska | svenska | engelska

Rådgivning och hemservice till barnfamiljer i Helsingfors

Behöver du råd och hjälp med att ta hand om ditt barn hemma eller med utmaningar i vardagen? Du kan ringa Helsingfors stads socialrådgivning för barnfamiljer. Du kan även be om råd vid hemservicen eller fråga om en yrkesutbildad person inom hemservicen kan besöka er familj. Hemservicen är en tjänst som ordnar hjälp till familjer i vardagen.

Tfn 09 3101 54 54. Tjänsten har öppet på vardagar kl. 7.00–13.00, rådgivningen kl. 9.00–12.00.

Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd. Läs mer om timpriset och hemservicen på Helsingfors stads webbplats.

Lekparker och klubbar

I Helsingfors finns lekparker och familjehus där det ordnas verksamhet för barn och föräldrar som tar hand om sina barn hemma. Verksamheten kan till exempel bestå av ledd motion, sång och pyssel.

I vissa lekparker och familjehus ordnas kurser i finska för föräldrarna. Under kursen tar en barnskötare hand om ditt barn.

I daghem, familjehus och lekparker ordnas deltidsklubbar för 2–5-åriga barn som inte deltar i barndagvård. Likadana klubbar ordnas även av församlingar och olika föreningar i Helsingfors.

linkkiHelsingfors stad:
Lekparkerfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Verksamhet för barnfamiljerfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Filmklipp om lekparksverksamhetfinska | svenska | engelska | somaliska | persiska | arabiska

linkkiHelsingfors stad:
Familjehusfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Klubbar för barnfinska | svenska | engelska

Tillfällig barnpassning

I Helsingfors stads lekparker arbetar parktanter. Parktanterna erbjuder tillfällig barnpassningshjälp under förmiddagar. Parktanten håller uppsikt över och handleder barnen som leker i parken. Barnpassning hos parktanterna är avgiftsbelagd.

Om du behöver en tillfällig barnvakt hemma kan du kontakta Mannerheims barnskyddsförbund eller Väestöliitto.

Helsingfors erbjuder för barnfamiljer även hemservice, som är en avgiftsbelagd tjänst vars pris bestäms baserat på familjens månadsinkomst.

Läs mer på InfoFinlands sida: Vård av barnet.

linkkiHelsingfors stad:
Parktanterfinska | svenska | engelska

linkkiVäestöliitto:
Barnavård och hemhjälpfinska

linkkiMannerheims barnskyddsförbund:
Barnvaktshjälpfinska | svenska | engelska

Äldre människor

Helsingfors stads Seniorinfo ger rådgivning om tjänsterna för äldre i Helsingfors. Äldre personer bosatta i Helsingfors och deras anhöriga kan kontakta Seniorinfo. Seniorinfo betjänar på finska, svenska och engelska.

Seniori-info
Tfn 09 3104 4556 (mån–fre kl. 9–15)
E-post: seniori.info@hel.fi

linkkiHelsingfors stad:
Stadens seniorinfofinska | svenska | engelska

Stöd- och serviceboende

En del människor, till exempel äldre och handikappade, har svårt att klara av de dagliga sysslorna utan hjälp. Staden ordnar för dem tjänster som hjälper dem att bo självständigt.

Äldre och handikappade personer som inte klarar av att bo självständigt kan bo i servicehus eller vårdinrättningar. Mer information om dessa tjänster får du från enheten för socialt arbete i ditt bostadsområde.

Läs mer på InfoFinlands sida: Stöd- och serviceboende.

När du tar hand om en anhörig i hemmet

Om du tar hand om en äldre, sjuk eller handikappad anhörig hemma så att hen ska kunna bo hemma, kan du ha rätt till stöd för närståendevård. Du får mer information från enheten för socialt arbete och närarbete i ditt bostadsområde (sosiaali- ja lähityön toimipiste).

Läs mer: Äldre människor.

linkkiHelsingfors stad:
Enheterna för socialt arbete och närarbetefinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Stöd för närståendevårdfinska | svenska | engelska

Problem i familjen

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kan du kontakta ett skyddshem. Skyddshemmet Mona är ett skyddshem för kvinnor och deras barn, som betjänar på flera språk.

Skyddshemmet Mona
Tfn 045 639 6274 (24h)

I en hotfull situation kan du gå till ett skyddshem (Pääkaupungin Turvakoti ry).

Skyddshemmet Haga
Steniusvägen 20
Tfn (09) 4777 180 (24h)

Skyddshemmet i Majstad
Tavastvägen 126 F
Tfn 050 5650 636 (24h)

Ungdomar i åldern 12–19 år kan kontakta De ungas skyddshus som Finlands Röda Kors upprätthåller.

Nylandsgatan 32 A
Öppet varje dag kl. 17–10.
Tfn (09) 622 4322. Du kan ringa skyddshuset dygnet runt.
E-postadress: turvatalo.helsinki(snabel-a)redcross.fi

På InfoFinlands sida Problematiska situationer i Helsingfors hittar du information om var du kan få hjälp vid problem med barn och unga eller i familjen i Helsingfors.

Om barns och ungas problem finns också information på InfoFinlands sida Barns och ungas problem.

På InfoFinlands sida Problem i äktenskap eller parförhållande finns information om vart man kan vända sig för att få hjälp med problem i parförhållandet.

linkkiHuvudstadsregionens skyddshem rf:
Hjälp till offer för familjevåldfinska

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshus i Helsingforsfinska | svenska

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna in en skilsmässoansökan i Helsingfors tingsrätts kansli. En part kan också söka skilsmässa utan partnerns samtycke. Du kan skicka in ansökningen till tingsrättens kansli per post eller via e-post.

Helsingfors tingsrätt
Porkalagatan 13
Tfn 029 56 44200

Postadress: PB 650, 00181 Helsingfors

Om du behöver hjälp med att komma överens om olika saker med din make eller maka, kan du ansöka om medling i familjeärenden. Läs mer om processerna och dokumenten vid en skilsmässa på InfoFinlands sida: Skilsmässa.

linkkiOikeus.fi:
Skilsmässoansökan(pdf, 100 kb)finska | svenska

linkkiRättsväsendet:
Helsingfors tingsrättfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Förmedling i familjefrågorfinska | svenska | engelska

Barn vid skilsmässa

Om du och din partner har barn, ska du boka en tid hos barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen bekräftar ett avtal om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Tidsbokning hos barnatillsyningsmännen:
Tfn (09) 310 44999

Rådgivning om barnatillsynsmännens tjänster:
Tfn (09) 310 43447

Om du behöver hjälp med att komma överens om barnens ärenden kan du ansöka om medling i familjeärenden.

Läs mer om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag på InfoFinlands sida: Barn vid skilsmässa.

linkkiHelsingfors stad:
Barnatillsyningsmännenfinska | svenska | engelska