Livet i Finland

Städer

Asuminen Helsingissä

Boende i Helsingfors

Hyresbostad

Hyresnivån är hög i Helsingfors. Förbered dig på att det kan ta lång tid att hitta en bostad. Du kan hyra en bostad av privata hyresvärdar eller ansöka om en av Helsingfors stads hyresbostäder.

Du är själv ansvarig för att skaffa en bostad åt dig. Varken staden eller andra hyresvärdar är skyldiga att erbjuda dig en bostad.

Det lönar sig att söka efter en bostad på ett stort område. Då har du bättre chanser att hitta en bostad. Hyrorna för bostäder i Helsingfors grannkommuner (till exempel i Vanda, Esbo eller Kervo) är lite förmånligare än i Helsingfors.

Privata hyresbostäder

I Helsingfors finns många privata hyresvärdar som du kan söka bostad hos. Till exempel Sato, Vvo och Avara äger hyresbostäder i Helsingfors. Även försäkringsbolag, banker och många privatpersoner hyr ut bostäder. Hos en privat hyresvärd kan du få en bostad snabbt.

Om du är studerande kan du söka hyresbostad via Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS. Om du är under 30 år kan du söka bostad hos Finnish Youth Housing Association (Nuorisoasuntoliitto) och Nuorisosäätiö.

linkkiOikotie.fi:
Sökning av hyresbostäderfinska

linkkiVuokraovi.com:
Sökning av hyresbostäderfinska | engelska

linkkiHOAS:
Hyresbostäder för studerandefinska | svenska | engelska

Stadens hyresbostäder

Hyrorna för Helsingfors stads hyresbostäder är lägre än de för privata hyresbostäder. Det finns emellertid många sökanden till stadens bostäder och bara en liten del av alla sökanden får en bostad.

För att du ska kunna söka en hyresbostad hos staden, ska du ha uppehållstillstånd för minst ett år.

Om du har en finländsk personbeteckning kan du söka hyresbostad hos Helsingfors stad via internettjänsten stadinasunnot.fi. Du kan också lämna in en ansökan vid ett serviceställe. Medarbetaren vid servicestället kan hjälpa dig att fylla i ansökningen. Du kan få betjäning på finska och engelska.

Serviceställets kontaktuppgifter:
Stadin asunnot
Adress: Östersjögatan 3
Tfn (09) 310 13030

En bostadsansökan är giltig i tre månader. Därefter ska en ny ansökning göras.

Läs mer: Hyresbostad och Hyresavtal.

linkkiHelsingfors stad:
Stadin asunnotfinska | svenska | engelska

Köpa bostad

I Helsingfors är bostäderna i allmänhet dyra, men priserna varierar mycket mellan olika områden. Du hittar bostäder till försäljning på sidor för bostadssökande på internet.

Du får information om hur du köper en bostad på InfoFinlands sida Köpa bostad.

Bostadsrättsbostad

Du kan ansöka om bostadsrättsbostad (asumisoikeusasunto), om du inte har en ägarbostad, och inte heller råd att skaffa en sådan.

Om du vill ansöka om ägarbostad i Helsingfors, Esbo eller Vanda, ska du först skaffa ett könummer. Du kan skaffa könumret via internet. Du kan också skriva ut en ansökningsblankett och fylla i den för hand.

När du har fått ett könummer, kan du höra dig för om lediga bostäder hos ägare och byggherrar. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen för Helsingfors stad. Du kan söka bostad samtidigt på många olika områden.

Läs mer: Bostadsrättsbostad.

linkkiHelsingfors stad:
Bostadsrättsbostäderfinska | svenska | engelska

linkkiAsumisoikeushakemus.net:
Ansökan om ordningsnummerfinska

linkkiHelsingfors stad:
Byggherrarnas kontaktuppgifterfinska

Boende i en krissituation

Om din bostad har skadats, till exempel till följd av brand eller vattenskada, kan hemförsäkringen i vissa fall ersätta de extra boendekostnaderna. Kontakta ditt försäkringsbolag direkt när skadan har inträffat.

Om en familjemedlem är våldsam eller hotar med våld, ta kontakt med ett skyddshem (turvakoti).

Skyddshemmet Mona är avsett för invandrarkvinnor och deras barn.

Turvakoti Mona
Tfn 045 639 6274 (24h)

Du kan också vända dig till Huvudstadens Skyddshem (Pääkaupungin Turvakoti).

Adress: Steniusvägen 20
Tfn (09) 4777 180 (24h)

Unga i åldern 12–19 år kan kontakta Röda Korsets De ungas skyddshus (Nuorten turvatalo).

Adress: Nylandsgatan 32 A, 00120 Helsingfors.
Öppet varje dag kl. 17–10.
Tfn (09) 622 4322. Du kan ringa skyddshuset under alla tider på dygnet.
E-postadress: turvatalo.helsinki(snabel-a)redcross.fi

linkkiHelsingfors stad:
Information för bostadslösafinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Servicepunkt för socialarbete och socialhandledningfinska

linkkiHuvudstadsregionens skyddshem rf:
Hjälp till offer för familjevåldfinska

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshus i Helsingforsfinska | svenska

Bostadslöshet

Om du blir bostadslös, ta då kontakt med servicestället för socialarbete på ditt område. En socialarbetare kan hjälpa dig att hitta bostad.

De bostadslösas servicecenter på Sanduddsgatan har öppet dygnet runt varje dag. Där kan du vid behov övernatta. Servicecentret erbjuder nattlogi åt helsingforsare med missbruksproblem, om de inte har något annat ställe att övernatta.

Hietaniemen palvelukeskus
Sanduddsgatan 5 B
Tfn (09) 310 466 28

Vailla vakinaista asuntoa ry. är en förening som hjälper bostadslösa.

Vailla vakinaista asuntoa ry har ett nattcenter, Kalkkers, som erbjuder varmt nattlogi för bostadslösa från höst till vår. Kalkkers håller öppet kl. 22–6. Till Kalkkers kan du även komma utan uppehållstillstånd.

Adress: Vasagatan 5
Tfn 050 443 1068

E-post: kalkkers(at)vvary.fi

Läs mer: Bostadslöshet.

linkkiHelsingfors stad:
Information för bostadslösafinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Servicepunkt för socialarbete och socialhandledningfinska

linkkiVailla vakinaista asuntoa ry.:
Föreningen för bostadslösafinska

linkkiSininauhasäätiö:
Serviceguide för bostadslösa i Helsingforsfinska | engelska | ryska | somaliska | persiska | arabiska | bulgariska

Stöd- och serviceboende

Vissa personer, till exempel äldre eller personer med funktionsnedsättning, har svårt att klara av de dagliga sysslorna utan hjälp. Staden ordnar tjänster för dem, så att de kan bo självständigt.

Äldre eller personer med funktionsnedsättning som inte kan bo självständigt kan bo i ett servicehus eller på en anstalt.

Du kan fråga mer om tjänsterna vid enheten för socialarbete i ditt bostadsområde.

Läs mer: Stöd- och serviceboende

linkkiHelsingfors stad:
Enheterna för socialt arbete och närarbetefinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Serviceboendefinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Boendetjänster för handikappadefinska | svenska | engelska

Avfallshantering och återvinning

På InfoFinlands sida Avfallshantering och återvinning hittar du information om sortering av avfall.

linkkiHelsingforsregionen.fi:
Information om avfallshanteringfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsregionens miljötjänster:
Sopsorteringsanvisningarfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsregionens miljötjänster:
Återvinningsstationerfinska | svenska | engelska

linkkiKierrätys.info:
Avfallsinsamlingsstationerfinska