Työ ja yrittäjyys Helsingissä

Arbete och entreprenörskap i Helsingfors

Coronavirus COVID-19

Läs om coronaviruset på sidan Coronavirus COVID-19.

linkkiTE-palvelut:
Arbets- och näringslivstjänster under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai | rumänska | tigrinja

Arbete i Helsingfors

På Business Finlands webbplats hittar du jobbannonser i Finland indelade efter geografiskt område eller bransch. Du kan även söka arbetsplatser i Helsingforsområdet med engelska som arbetsspråk.

linkkiJobs in Finland:
Lediga jobb i Finland på engelskaengelska

linkkiHelsingfors stad helsinkirekry.fi:
Helsingfors stads arbetsplatserfinska | svenska

TE-byråns tjänster

Du får hjälp med jobbsökningen på arbets- och näringsbyrån (Työ- ja elinkeinotoimisto), d.v.s. TE-byrån. Om du är arbetslös och söker jobb, anmäl dig som arbetssökande till TE-byrån. Du kan anmäla dig antingen via webbtjänsten eller personligen på TE-byrån.

Medborgare i ett EU-land, Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz kan anmäla sig som arbetssökande via TE-byråns webbtjänst. Medborgare från övriga länder måste anmäla sig personligen på TE-byrån. Ta med dig identitetsbevis och uppehållstillstånd.

Du hittar information om TE-byråns tjänster på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös. Information om att söka jobb i Finland hittar du på InfoFinlands sida Var hittar jag jobb?

I Helsingfors finns tre TE-byråer.

Verksamhetsstället i Östra centrum
Adress: Kundgatan 3 A, 4:e våningen
Telefon: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Verksamhetsstället i centrum
Adress: Anttigatan 1, 2. våningen
Telefon: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Böle verksamhetsställe
Adress: Bangårdsvägen 7 (ingång via Loktorget)
Telefon: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Seure (Seure) är ett bemanningsbolag som erbjuder kortvariga jobb vid Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla städer. Jobben finns till exempel på skolor, daghem och sjukhus.

linkkiSeure:
Arbetsplatser i kommunernafinska | svenska | engelska

Arbetslöshetsersättning

Information om att ansöka om arbetslöshetsersättning hittar du på InfoFinlands sida Arbetslöshetsförsäkring.

linkkiArbets- och näringsförvaltningen:
Länkar till jobbsajterfinska | svenska | engelska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Lediga jobbfinska | svenska

linkkiTE-tjänster:
Videoklipp och broschyrer för invandrarefinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | arabiska

Hjälp med att söka jobb

Stadens tjänster för arbetslösa

Helsingfors stad hjälper arbetslösa helsingforsare att hitta jobb eller utbildning. Om du behöver råd eller stöd för att hitta sysselsättning eller utbildning i finska språket, kontakta Helsingfors stads sysselsättningstjänster.

linkkiHelsingfors stad:
Stadens tjänster för arbetslösafinska | svenska | engelska

Monika-Naiset liitto

Integrationscentret Kotoutumiskeskus Monika hjälper arbetslösa invandrarkvinnor att hitta jobb. Du kan få hjälp med att skriva din CV eller en jobbansökan, studera vardagsfinska och digitala färdigheter.

linkkiMonika-Naiset liitto:
Integrationscentret Monikafinska | svenska

Luckan integration

Luckan Integration är en rådgivningstjänst som erbjuder invandrare personlig rådgivning, och ordnar bland annat möten och grupper i anslutning till arbetssökande. Mötesspråket är engelska.

linkkiLuckan integration:
Råd om jobbsökningengelska

Väestöliitto

Väestöliittos mentorskap i fråga om arbetskarriär är avsett för utbildade invandrare. Via det kan du få en mentor som stöder dig när du söker arbete eller studieplats eller grundar ett företag. Verksamheten är finskspråkig.

linkkiVäestöliitto:
Mentorskap i fråga om arbetskarriärfinska | engelska

Ohjaamo

Om du är under 30 år, kan du fråga råd om jobbsökande på Ohjaamo. Ohjaamo är en rådgivningstjänst som är avsedd för unga vuxna.

linkkiNavigatorn Helsingfors:
Rådgivning för unga (Ohjaamo)finska | svenska | engelska

Stadin osaamiskeskus

Kompetenscentret Stadin osaamiskeskus (Stadin osaamiskeskus) förbereder invandrare för arbetsmarknaden och hjälper dem att hitta ett jobb eller en praktikplats. Kompetenscentret erbjuder sina kunder bland annat undervisning i finska och yrkesutbildning. Du kan bli kund vid Kompetenscentret via TE-byrån eller social -eller hälsovårdsverket. Tjänsterna är avsedda för invandrare i Helsingfors som fyllt 17 år och har uppehållstillstånd.

linkkiHelsinginfors stad:
Kompetenscenterfinska | engelska | ryska | somaliska | arabiska | kurdiska

Att grunda ett företag

Vid NewCo Helsinki får du råd och hjälp med att starta ett företag.

Du kan få personlig rådgivning om startande av ett företag på finska, svenska, engelska, ryska, arabiska, estniska, tyska och italienska.

NewCo Helsinki ordnar infomöten för invandrare om startande av ett företag. Infomöten ordnas på finska, engelska, ryska, arabiska och estniska. Infomötena är avgiftsfria. Mer information och anmälan finns på NewCo Helsinkis webbplats.

NewCo Helsinki ordnar företagarutbildning på finska, engelska och ryska. En del av kurserna är avsedda för personer som vill grunda ett företag, och en del för dem som redan har ett eget företag. Kurser hålls på finska, engelska och ryska. Mer information och anmälan finns på NewCo Helsinkis webbplats.

NewCo Helsinki ordnar också möten för nätverkande för nya företagare.

Från NewCo Helsinki får du också hjälp med att utveckla uppstartsföretag.

Om du har ett företag i Helsingfors kan du bli medlem i Helsingfors företagare (Helsingin Yrittäjät). Helsingfors företagare är företagarnas intressebevakningsorganisation som erbjuder sina medlemmar till exempel utbildning, nätverk och rådgivning. Mer information hittar du på organisationens webbplats.

Läs mer: Att grunda ett företag i Finland.

linkkiNewCo Helsinki:
Som företagare till Finland: Vilka tillstånd behöver du?(pdf, 384 kt)finska | svenska | engelska

linkkiNewCo Helsinki:
Guiden Bli företagare i Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | turkiska | kinesiska | arabiska | kurdiska

linkkiHelsingfors Företagare:
Företagarnas intressebevakningsorganisationfinska

Beskattning

Skattebyrån (verotoimisto) har ett serviceställe i centrala Helsingfors. Kontaktuppgifter till skattebyråns andra serviceställen och telefonrådgivning hittar du på Skatteförvaltningens (verohallinto) webbplats.

Invandrare kan även sköta ärenden vid servicestället International House Helsinki. På servicestället hjälper FPA:s och Skatteförvaltningens experter invandrare som kommer till Finland för att arbeta i frågor som rör beskattning och social trygghet.

Kontaktuppgifter till skattebyrån:

Alexandersgatan 9, 4:e våningen (Köpcentret Kluuvi)
00100 Helsingfors

Kontaktuppgifter till servicestället International House Helsinki:

Fågelviksgränden 2D, 2. våningen
00530 Helsingfors

Läs mer: Beskattning.

linkkiSkatteförvaltningen:
Kontaktuppgifter till skattebyråerfinska | svenska | engelska

linkkiInternational House Helsinki:
IHH – serviceställe för dig som flyttar till Finland engelska