Tietoa Helsingistä

Information om Helsingfors

Trafiken

Helsingfors är med i samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)) som sköter kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Huvudstadsregionen har goda kollektivtrafikförbindelser. I Helsingfors trafikerar tåg, bussar, spårvagnar, metron och Sveaborgsfärjorna.

I tjänsten Reseplaneraren (Reittiopas-palvelu) kan du söka information om kollektivtrafikens rutter i huvudstadsregionen. Tjänsten ger dig förslag på olika kollektivtrafikförbindelser från ett ställe till ett annat.

I kollektivtrafikens färdmedel kan du betala med kontanter eller resekort (matkakortti).

linkkiHelsingforsregionens trafik HRT:
Reseplanerarefinska | svenska | engelska

Resekort

Med ett resekort (matkakortti) reser du förmånligare än med kontanter. Resekortet gäller i lokaltrafikens bussar, närtågen, metron, spårvagnarna och Sveaborgsfärjorna.

Det finns två slags resekort. Det personliga kortet (henkilökohtainen kortti) kan bara användas av kortets ägare. Det är det billigaste sättet att resa. Ett innehavarkort (haltijakohtainen kortti) kan användas av flera personer.

Innan du skaffar dig ett personligt kort ska du registrera dig som invånare i någon av kommunerna inom HRT-området. Städerna är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo.

Du kan köpa resekort vid HRT:s försäljningsställen (myyntipiste) eller serviceställen (palvelupiste). De finns runtom i huvudstadsregionen. Personligt resekort kan du köpa vid serviceställena. Ta med dig identitetsbevis om du ska köpa personligt resekort. Om du har finska nätbankskoder kan du även köpa personligt resekort på HRT:s webbplats.

Du kan resa med resekortet när du laddar kortet med period (kausi) eller värde (arvo). En period betyder tid: till exempel en månad. Värde betyder pengar. Om du använder kollektivtrafiken ofta tjänar du på att ladda kortet med period.

Du kan ladda resekortet på vilket serviceställe för resekort (matkakortin latauspiste) som helst. Du hittar mer information på HRT:s webbplats.

linkkiHelsingforsregionens trafik (HRT):
Ansökan om försäljningsplatserfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsregionens trafik (HRT):
Information och råd till resenärerfinska | svenska | engelska

På cykel och till fots

I Helsingfors finns gott om cykelvägar. I reseplaneraren för cykel- och gångtrafiken kan du söka en lämplig rutt om du vill gå eller cykla.

linkkiHSL:
Stadscyklarfinska | svenska | engelska

Bil och flyg

På många metrostationer kan du parkera din bil gratis för att fortsätta resan med kollektivtrafiken.

Helsingfors har goda landsvägsförbindelsermed resten av landet. Den närmaste flygplatsen är Helsingfors-Vanda flygplats.

Läs mer: Trafiken.

linkkiHelsingforsregionens trafik HRT:
Resplan för cycling och gångfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiVR:
Tågtidtabellerfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiHelsingforsregionens trafik:
Anslutningsparkeringfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors-Vanda:
Flygplatsenfinska | svenska | engelska | ryska | kinesiska

Beslutsfattande och påverkan

I Helsingfors beslutas ärenden av stadsfullmäktige. Fullmäktigeledamöterna representerar olika politiska grupper. Fullmäktige väljs vart fjärde år genom kommunalval. Du kan följa fullmäktiges sammanträden och få mer information om beslutsfattandet på Helsingforskanalen eller på stadens webbplats.

Borgmästaren och stadens aktörer ordnar boendemöten runtom i Helsingfors för invånarna där man berättar om och diskuterar stadens ärenden.

Du kan även själv påverka beslutsfattande. Att rösta i kommunalvalet är ett viktigt sätt att påverka. Du kan även delta i utvecklingen av staden via olika slags elektroniska kanaler. Till exempel på Helsingfors stads webbplats finns en färdig blankett, ett responssystem (palautejärjestelmä). Via den kan du skicka frågor och förslag eller respons till staden.

I ditt bostadsområde arbetar dessutom stadens kontaktperson, stadslotsen (stadiluotsi), som kan hjälpa dig att föra vidare ditt förslag. Stadslotsen har jour i områdets bibliotek vissa veckodagar och klockslag. Mer information om stadslotsar och kontaktuppgifterna till dem hittar du på Helsingfors stads webbplats.

linkkiHelsingfors stad:
Stadsfullmäktigefinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforskanalen (Helsingfors stad):
Stadsfullmäktiges sammanträden på Internetfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Skicka en fråga eller ge oss responsfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Delta och påverkafinska | svenska | engelska

Religion

I Helsingfors och Helsingforsregionen verkar många religiösa samfund. I Helsingfors finns många olika religionssamfunds tempel och dessutom olika verksamhetscenter. Via tjänsten Religionerna i Finland kan du söka information enligt religionssamfund och ort.

Läs mer: Kulturer och religioner i Finland.

linkkiUskonnot.fi:
Religiösa samfundfinska | engelska

Basfakta

Helsingfors är Finlands huvudstad. Staden ligger i södra Finland vid Finska viken. Helsingfors är Finlands administrativa centrum: där sammanträder Finlands riksdag och där finns ministerierna. Helsingfors är även ett viktigt centrum för affärs- och kulturlivet.

Helsingfors har cirka 650 000 invånare. 78 procent av invånarna har finska och 6 procent har svenska som modersmål. 16 procent har något annat modersmål.

linkkiHelsingfors stad:
Information om Helsingfors(pdf, 5,9 MB)finska | svenska | engelska | ryska | franska | kinesiska | tyska

Helsingfors historia

Sveriges kung Gustav Vasa grundade Helsingfors på stranden av nuvarande Gammelstadsforsen genom att den 12 juni 1550 beordra invånare i andra städer att flytta till Helsingfors. Finland var på den tiden en del av Sverige.

Gustav Vasa ville göra Helsingfors till en handelsstad som konkurrerar med Tallinn, och även holländska och tyska handelsmän flyttade till staden. Inom kort erövrade Sverige Tallinn, och Helsingfors blev en krigsstad vars hamn användes för förflyttning av soldater först till Baltikum och på 1630-talet till tyska områden till trettioåriga kriget.

År 1640 flyttades Helsingfors till stadens nuvarande plats på Estnäs. De första 200 åren var staden en anspråkslös småstad.

Under Stora nordiska kriget år 1710 föll två tredjedelar av Helsingfors befolkning offer till pesten. Ryssland ockuperade Helsingfors två gånger på 1700-talet när Sverige och Ryssland var i krig.

År 1748 inleddes bygget av Sveaborgs sjöfästning på öarna utanför Helsingfors. (På finska Suomenlinna, "Finlands slott"). Bygget av fästningen förde med sig nya invånare till staden och också handeln blev livligare.

Sverige förlorade landets östra del till Ryssland i 1808−1809 års krig. Helsingfors och Sveaborg erövrades av ryssarna 1808 och under kriget brann staden.

Ryssland gjorde området som erövrats till Finlands autonoma storfurstendöme. År 1812 upphöjde kejsar Alexander I Helsingfors till Finlands huvudstad. Samtidigt började man bygga Helsingfors innerstad i empirestil, vars byggnader inhyste storfurstendömets viktiga institutioner. Också universitetet flyttades år 1828 från Åbo till Helsingfors.

När Finland blev självständigt år 1917 blev Helsingfors huvudstad i republiken Finland. I januari 1918 tog det röda gardet, som representerade arbetarna, makten i HelsingforsHels. Samtidigt organiserade sig de vita trupperna som representerade borgare och bönder i Österbotten och inbördeskriget bröt ut. Tyska trupper som kom till Finland erövrade Helsingfors till de vita i april.

Under andra världskriget 1939–1944 bombade Sovjetunionen Helsingfors, men tack vare det duktiga luftvärnet vara skadorna i staden lindriga.

År 1946 inkorporerades nya områden till Helsingfors och staden yta mångfaldigades nästan åtta gånger. Stadens befolkning växte snabbt och och på de inkorporerade områdena byggdes många nya förorter på 1950−1980-talen.

Helsingforsdagen firas varje år på dagen för stadens grundande, den 12 juni. Då pågår många evenemang på olika håll i Helsingfors.

linkkiHelsingfors stad:
Helsingfors historiafinska | svenska | engelska