Koulutus Kauniaisissa

Utbildning i Grankulla

Småbarnspedagogik

I Grankulla finns stadens egna daghem, privata daghem och privata familjedagvårdare. Dagvård fås på finska och på svenska. I Grankulla finns också ett engelskspråkigt daghem.

Ansök om dagvårdsplats för ditt barn minst fyra månader innan barnet ska börja i dagvården. Om du ansöker om dagvårdplats för första gången ska du använda den elektroniska ansökan.

Du kan också hämta ansökningsblanketten på daghemmet eller vid informationen i stadshuset. Lämna in ansökan till daghemmet eller stadshuset.

Läs mer: Småbarnspedagogik

linkkiGrankulla stad:
Småbarnspedagogikfinska | svenska

linkkiGrankulla stad:
Ansökan om dagvårdsplatsfinska | svenska

linkkiAnkkalampi - Duckies:
Engelsk-finskspråkigt daghemfinska | svenska

Förskoleundervisning

I Grankulla anordnas förskoleundervisningen i daghemmen. Förskoleundervisningen börjar i augusti och ansökningstiden är i januari.

Läs mer: Förskoleundervisning

linkkiGrankulla stad:
Information om förskoleundervisningenfinska | svenska

Grundläggande utbildning

I Grankulla finns både en finsk- och en svenskspråkig grundskola. Anmälan till grundskolan ska ske i början av året. Om du har frågor om den grundläggande utbildningen kan du kontakta skolbyrån.

Skolbyrån
Grankulla stadshus
Grankullavägen 10
02700 Grankulla
Tfn (09) 50 561 (växel)

Läs mer: Grundläggande utbildning

linkkiGrankulla stad:
Grundläggande utbildning och gymnasiumfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsregionen.fi:
Internationella skolor i huvudstadsregionenfinska

linkkiExpatFinland.fi:
Internationella skolor i huvudstadsregionenengelska

Yrkesutbildning

De närmaste yrkesläroanstalterna finns i Esbo och Helsingfors.

Läs mer: Yrkesutbildning

linkkiOmnia Koulutus:
Yrkesutbildningfinska | engelska

linkkiYrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto :
Yrkesinriktad utbildningfinska | engelska

Gymnasium

I Grankulla finns två gymnasier, ett finskspråkigt och ett svenskspråkigt.

I Esbo finns ett vuxengymnasium där vuxna kan avlägga gymnasiet och studentexamen.

Läs mer: Gymnasium

linkkiGrankulla stad:
Grundläggande utbildning och gymnasiumfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Vuxengymnasietfinska

Högskoleutbildning

I anslutning till folkhögskolan Työväen Akatemia i Grankulla finns en enhet för Humanistiska Yrkeshögskolan, där du kan avlägga yrkeshögskoleexamen för kulturproducenter.

Vid yrkeshögskolorna och universiteten i Esbo och Helsingfors kan du studera inom många områden.

Läs mer: Yrkeshögskolor, Universitet

linkkiHumanistiska yrkeshögskolan:
Information om Humanistiska yrkeshögskolanfinska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Universitetfinska | svenska | engelska

Andra studiemöjligheter

Vid Grankulla medborgarinstitut kan du studera till exempel språk, handarbete och matlagning eller delta i ledd motion.

linkkiGrankulla stad:
Medborgarinstitutetfinska | svenska | engelska

Vid Grankulla konstskola kan barn och unga studera bildkonst och vid Grankulla musikinstitut kan barn och vuxna studera musik.

linkkiGrankulla konstskola:
Information om Konstskolanfinska | svenska

linkkiGrankulla musikinstitut:
Information om Musikinstitutetfinska | svenska

I Grankulla ligger Finska Bibelinstitutet. Vid institutet kan du avlägga enskilda kurser eller studera på någon av institutets studielinjer. Studierna på studielinjerna pågår i 1–2 år. Vid bibelinstitutet finns även en studielinje som är särskilt avsedd för invandrare.

linkkiFinska Bibelinstitutet:
Kristliga folkhögskolanfinska | engelska

Folkhögskolan Työväen Akatemia tillhandahåller undervisning inom många akademiska discipliner samt träning för dem som vill läsa på universitet.

linkkiTyöväen Akatemia:
Information om Työväen Akatemiafinska | engelska

Läs mer: Studier som hobby