Terveys Kauniaisissa

Hälsa i Grankulla

Ring nödnumret 112 om det är fråga om en brådskande nödsituation. Ring nödnumret till exempel vid en allvarlig olycka eller när någon drabbas av en sjukdomsattack. Ring inte nödnumret om det inte är en nödsituation.

Om du har din hemkommun i Grankulla, kan du utnyttja de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna. Offentliga hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls till exempel vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus.

Om du inte har rätt att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna, kan du söka dig till en privat läkarstation. På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv.

Läs mer: Hälsa

Hälsovårdstjänsterna i Grankulla

I Grankulla tillhandahålls offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på hälsostationen. På hälsostationen finns läkarens, sjukskötarens och hälsovårdarens mottagningar. Hälsostationen har öppet vardagar kl. 8.00–16.00. Om du behöver vård under samma dag ska du kontakta hälsostationen direkt på morgonen när hälsostationen öppnar.

Grankulla hälsostation
Stationsvägen 19
02700 Grankulla
Tfn 09 8789 1300

linkkiGrankulla stad:
Hälsostationenfinska | svenska

Privata hälsotjänster

Information om privata hälsotjänster hittar du på sidorna Hälsa i Esbo och Hälsa i Helsingfors.

Läkemedel

Du kan köpa läkemedel på apoteket. Adressen till apoteket i Grankulla är Kyrkovägen 15, Grankulla.

Läs mer: Läkemedel.

linkkiGrankulla Apotek:
Apotekfinska | svenska

linkkiApotekareförbundet:
Apotekens kontaktuppgifterfinska

Hälsovård för papperslösa

I Helsingfors finns Global Clinic, där personer som vistas i Finland utan tillstånd kan få primärvård.

Tfn 044 977 4547
E-post: globalclinic.finland(at)gmail.com.

linkkiGlobal Clinic:
Kontaktuppgifterfinska | engelska | ryska | franska | arabiska | rumänska | bulgariska

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland

Jour

Kvällstid och under veckoslut har hälsostationen stängt. Då vårdas akuta sjukdomar och olycksfall på jourmottagningen. Den närmaste jourmottagningen finns vid Jorv sjukhus i Esbo.

Ring den kostnadsfria Jourhjälpen på tfn 116 117 innan du kommer till jourmottagningen.

Jouren vid Jorv sjukhus
Åbovägen 150
02740 Esbo
Tfn 09 4711

linkkiHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS:
Jourfinska | svenska | engelska

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland

Barns hälsa

I hälso- och sjukvården av barn under skolåldern får man hjälp av rådgivningens hälsovårdare och läkare. Dem kan du fråga om råd och få stöd i föräldraskapet och fostran av barn. På rådgivningsbyrån följs barnets hälsa och tillväxt.

linkkiGrankulla stad:
Rådgivningsbyråerfinska | svenska | engelska

När barnet blir sjukt ska du vid behov kontakta Grankulla hälsostation.

Grankulla hälsostation
Stationsvägen 19
02700 Grankulla
Tfn 09 8789 1300

linkkiGrankulla stad:
Hälsostationenfinska | svenska

Skolhälsovårdaren tar hand om skolbarns hälsa.

linkkiGrankulla stad:
Skolhälsovårdenfinska | svenska

Under kvällar och veckoslut finns jourmottagningen för barn under 16 år vid Jorv sjukhus i Esbo och på Barnkliniken i Helsingfors.

linkkiHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS:
Jourmottagning för barnfinska | svenska | engelska

Läs mer: Barns hälsa

Tandvård

Tidsbeställningen till tandkliniken vid Grankulla hälsostation mån–fre:
Tfn 09 505 6379

Under kvällar och veckoslut finns tandvårdsjouren vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Ring jourmottagningen på förhand. Jourmottagningen vid Haartmanska sjukhuset har öppet vardagar kl. 14–21 och lör–sön kl. 8–21. Tfn 09 471 71110

linkkiGrankulla stad:
Mun- och tandhälsovårdenfinska | svenska

Privat tandvård

I Grankulla finns också privata tandläkare. Om om du inte har rätt att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna, kan du gå till en privat tandläkare. Privat tandvård är dyrare än offentlig tandvård.

linkkiPlusTerveys:
Privat tandläkarefinska

Läs mer: Tandvård

Mental hälsa

Om du behöver psykisk hjälp och psykiskt stöd kan du kontakta hälsostationen.

Grankulla hälsostation
Stationsvägen 19
02700 Grankulla
Tfn 09 8789 1300

linkkiGrankulla stad:
Mental hälsafinska | svenska

Västra Nylands social- och krisjour betjänar personer som bor i Grankulla. I krissituationer kan du ringa eller åka till jouren.

Västra Nylands social- och krisjour
Vitikka 1 C, 02630 Esbo
Tfn 09 816 424 39
Öppet varje dag dygnet runt.

linkkiGrankulla stad:
Kristjänsterfinska | svenska

Läs mer: Mental hälsa

Sexualhälsa

Vid mödra- och preventivrådgivningen får du hjälp med graviditetsprevention och familjeplanering.

Könssjukdomar behandlas på hälsostationen och på polikliniken för könssjukdomar i Helsingfors. .

Läs mer: Sexualhälsa, Prevention

linkkiGrankulla stad:
Hälsostationenfinska | svenska

linkkiHUS Helsingfors universitetssjukhus:
Polikliniken för könssjukdomarfinska | svenska | engelska

Graviditet och förlossning

Vid mödrarådgivningen följs moderns, fostrets och hela familjens hälsotillstånd under graviditeten. Kontakta rådgivningsbyrån när du upptäcker att du är gravid.

Tidsbokning vardagar kl. 12–13
Tfn 09 8789 1344

linkkiGrankulla stad:
Rådgivningsbyråerfinska | svenska | engelska

Läs mer: Graviditet och förlossning

Det närmaste förlossningssjukhuset är Jorv sjukhus i Esbo. Om du vill kan du även föda barnet på något annat sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

linkkiHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS:
Val av förlossningssjukhusfinska | svenska | engelska

linkkiHUS Helsingfors universitetssjukhus:
Förlossningssjukhusens jourmottagningfinska | svenska | engelska

Handikappade personer

Grankulla stad erbjuder olika tjänster för handikappade, till exempel hjälpmedel och dagverksamhet. Du kan fråga om tjänsterna för handikappade hos socialarbetaren för ditt område.

linkkiGrankulla stad:
Tjänster inom handikappvårdenfinska | svenska

Läs mer: Handikappade personer