Perhe Kauniaisissa

Familjen i Grankulla

Äktenskap

Före äktenskapet ska du skriftligt begära prövning av hinder mot äktenskap. Hindersprövningen görs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer: Prövning av hinder mot äktenskap, Äktenskap

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatafinska | svenska | engelska

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna in skilsmässoansökan i Västra Nylands tingsrätts kansli. Du kan också söka skilsmässa ensam, utan din makes eller makas samtycke. Du kan skicka in ansökan till tingsrättens kansli per post, fax eller via e-post.

Västra Nylands tingsrätt
Vitikka 1 B 2
Tfn 029 56 44000

Läs mer: Skilsmässa

linkkiVästra Nylands tingsrätt:
Kontaktuppgifterfinska | svenska

Barn vid skilsmässa

Om du har barn och ska skilja dig, ta kontakt med barnatillsyningsmannen. Socialväsendet bekräftar ett avtal om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Läs mer: Barn vid skilsmässa

linkkiGrankulla stad:
Vårdnad om barn och umgängesrättfinska | svenska

Vård av barnet

På InfoFinlands sida Utbildning i Grankulla finns information om dagvård för barn.

Vård av barnet i hemmet

Om du sköter ditt barn hemma kan du delta i Grankulla stads öppna familjeverksamhet. Där kan du träffa andra barnfamiljer.

Läs mer: Stöd för vård av barn i hemmet

linkkiGrankulla stad:
Öppen familjeverksamhetfinska | svenska

linkkiGrankulla stad:
Stöd för hemvård av barnfinska | svenska