Asuminen Kauniaisissa

Boende i Grankulla

Hyresbostad

Hyresbostäderna är dyra i huvudstadsregionen. Stadens hyresbostäder är förmånligare än bostäder som hyrs ut av företag och privatpersoner.

Privata hyresbostäder

Du hittar bostäder som hyrs ut av företag och privatpersoner via bostadssidor på internet.

linkkiOikotie.fi:
Sökning av hyresbostäderfinska

linkkiVuokraovi.com:
Sökning av hyresbostäderfinska | engelska

Stadens hyresbostäder

Om du vill söka en av stadens hyresbostäder ska du fylla i en ansökningsblankett för hyresbostäder. Blanketten får du antingen vid informationen på Grankulla stadshus, på socialbyrån eller på Grankulla stads webbplats. På stadens webbplats hittar du också anvisningar om hur du söker hyresbostad.

Skicka din ansökan till adressen:

Grankulla socialbyrå
PB 52
02701 Grankulla

linkkiGrankulla stad:
Stadens hyresbostäderfinska | svenska | engelska

Om du är studerande kan du få en hyresbostad via Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS.

linkkiHOAS:
Hyresbostäder för studerandefinska | svenska | engelska

Läs mer: Hyresbostad

Köpa bostad

På internet finns många annonser om bostäder som är till salu. Bostäderna i Grankulla är tämligen dyra.

Information om köp av bostad hittar du på InfoFinlands sida Köpa bostad.

Krisboende

Om du blir bostadslös på grund av en kris eller en olycka, ska du kontakta socialbyrån.

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kan du kontakta ett skyddshem.

Huvudstadens skyddshem
Steniusvägen 20
00320 Helsingfors

Du kan ringa skyddshemmet dygnet runt, telefonnumret är 09 4777 180. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer.

Om du är ung och har problem hemma, kan du kontakta Finlands Röda Kors De ungas skyddshus. Det närmaste skyddshuset finns i Esbo.

De ungas skyddshus
Bläckslagargränden 2 A 14
02650 Esbo
Tfn 09 819 55360
turvatalo.espoo(at)redcross.fi

Läs mer: Krisboende

linkkiHuvudstadsregionens skyddshem rf:
Hjälp till offer för familjevåldfinska

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshusfinska | svenska | engelska

Stöd- och serviceboende

Personer som har svårt att klara av de dagliga sysslorna utan hjälp, till exempel äldre eller personer med funktionsnedsättning, kan få ta del av hemvårdens stödtjänster.

En person som inte kan bo på egen hand kan bo på en anstalt.

På Grankulla socialbyrå kan du fråga mer om hemvårdens stödtjänster och boende på anstalt.

Grankulla socialbyrå
Köpcentret Grani
Grankullavägen 7
02700 Grankulla
Tfn 09 505 61

Läs mer: Stöd- och serviceboende

Avfall och återvinning

På InfoFinlands sida Avfall och återvinning hittar du information om sopsortering.

Läs mer:

linkkiHelsingforsregionens miljötjänster:
Avfall och återvinningfinska | svenska | engelska

linkkiKierrätys.info:
Avfallsinsamlingsstationerfinska | svenska | engelska