Livet i Finland

Städer

Työ ja yrittäjyys Kauniaisissa

Arbete och entreprenörskap i Grankulla

Var hittar jag jobb?

Nylands arbets- och näringsbyrå hjälper invånare i Grankulla att söka jobb. Den närmaste byrån finns i Esbo.

Nylands arbets- och näringsbyrå, Esbo
Officersgatan 3B
02600 Esbo

Telefon: 0295 040 001

Läs mer: Arbete och entreprenörskap i Esbo

Information om arbets- och näringsbyråns tjänster hittar du på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös. Information om jobbsökning i Finland hittar du på InfoFinlands sida Var hittar jag jobb?

Seure erbjuder kortvariga jobb vid Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla städer. Jobben finns till exempel på skolor, daghem och sjukhus.

linkkiSeure:
Arbetsplatser i kommunernafinska | svenska

linkkiGrankulla stad:
Lediga jobbfinska | svenska | engelska

Arbetslöshetsersättning

Information om att ansöka om arbetslöshetsersättning hittar du på InfoFinlands sida Arbetslöshetsförsäkring.

Att grunda ett företag

På InfoFinlands sida Att grunda ett företag hittar du information om hur man grundar ett företag i Finland. Bekanta dig med de lokala tjänsterna på sidorna Arbete och entreprenörskap i Esbo och Arbete och entreprenörskap i Helsingfors.

Om du är företagare kan du bli medlem i företagarnas intressebevakningsorganisation Grankulla företagare rf som erbjuder sina medlemmar utbildning, nätverk och rådgivning.

linkkiGrankulla Företagare rf:
Information för företagarefinska

Beskattning

Huvudstadsregionens skattebyrå ligger på Alexandersgatan 9 i Gloet i Helsingfors.

linkkiSkatteförvaltningen:
Kontaktuppgifter till skattebyråerfinska | svenska | engelska

Du kan även besöka servicestället In To Finland i Kampen i Helsingfors för att fråga om beskattningen. Servicestället betjänar invandrare som kommer till Finland för att arbeta i ärenden som berör beskattning och social trygghet.

Magistraten i Nyland
Albertsgatan 25
00180 Helsingfors

Lär mer Beskattning