Tietoa Kauniaisista

Information om Grankulla

Trafik

Huvudstadsregionen har goda kollektivtrafikförbindelser. I Grankulla finns en järnvägsstation och i staden finns många busslinjer.

Du kan söka information om rutterna i tjänsten Reseplaneraren. Tjänsten ger dig förslag på olika kollektivtrafikförbindelser från ett ställe till ett annat.

linkkiHelsingforsregionens trafik HRT:
Reseplanerarefinska | svenska | engelska

I kollektivtrafiken kan du betala resan med HSL-applikationen på mobilen eller med ett resekort. Också många butiker och kiosker säljer biljetter. Du kan också köpa biljetten i en biljettautomat. Biljetten kan inte köpas av föraren.

Du kan köpa resekortet på Grankulla stadshus.

Stadshuset
Grankullavägen 10

linkkiGrankulla stad:
Kollektivtrafiken och resekortfinska | svenska

Den närmaste flygstationen är Helsingfors–Vanda flygplats.

linkkiHelsingfors-Vanda:
Flygplatsenfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | kinesiska

Läs mer: Trafiken i Finland.

Beslutsfattande och påverkan

I Grankulla beslutas ärenden av stadsfullmäktige. I stadsfullmäktige sitter 35 ledamöter som representerar olika politiska grupper. Fullmäktige väljs var fjärde år genom kommunalval.

På Grankulla stads webbplats kan du skicka respons till förvaltningen. Du kan också lämna initiativ och ställa frågor samt kommentera ärenden på finska och på svenska. Även engelskspråkiga frågor besvaras.

linkkiGrankulla stad:
Delta och påverkafinska | svenska

Religion

Många religiösa samfund är verksamma i Esbo och Helsingfors. I tjänsten Uskonnot Suomessa kan du söka information enligt det religiösa samfundet och orten.

linkkiUskonnot.fi:
Religiösa samfundfinska | engelska

linkkiHelsingfors ortodoxa församling:
Ortodoxa församlingenfinska | svenska | engelska | ryska

I Grankulla finns en evangelisk-luthersk kyrka med två församlingar, en finskspråkig och en svenskspråkig. I Grankulla finns också en svenskspråkig metodistförsamling.

Läs mer: Kulturer och religioner i Finland.

Grundläggande information

Grankulla är en av de fyra kommunerna i huvudstadsregionen. Den ligger mitt i Esbo, 15 kilometer västerut från Helsingfors.

Grankulla har cirka 9 800 invånare, varav 60 procent har finska, 34 procent svenska och 6 procent ett annat språk som modersmål. Grankullas areal är 6,0 km2.

linkkiGrankulla stad:
Information om stadenfinska | svenska | engelska

Historia

År 1906 grundades ett aktiebolag i Grankulla som sålde villatomter till invånarna i huvudstadsregionen. Området hade en direkt förbindelse till Helsingfors. År 1920 blev villasamhället en köping. Till en början var största delen av invånarna svenskspråkiga. År 1972 fick köpingen stadsrättigheter.