Kotikunta Suomessa

Hemkommun i Finland

Kommunerna tillhandahåller många tjänster för sina invånare. Till kommunens tjänster hör till exempel hälsovård och barndagvård. Om du har en hemkommun (kotikunta) i Finland, har du vanligen rätt att använda dig av den kommunens tjänster.

Det lönar sig för dig att utreda om du och de andra medlemmarna i din familj har rätt till en hemkommun i Finland. Rätten till en hemkommun i Finland bestäms enligt hemkommunslagen. Hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på din bosättningsort kan du ta reda på om du har rätt till en hemkommun i Finland.

Hur kan du få en hemkommun i Finland

För att du ska kunna få en hemkommun i Finland måste du flytta till och vara stadigvarande bosatt i Finland. Om du bor i Finland tillfälligt, till exempel om du flyttar till Finland för studier eller jobb under högst ett år, kan du vanligen inte få en hemkommun i Finland.

Du har möjlighet att få en hemkommun i Finland om:

 • du är finsk medborgare
 • du är medborgare i ett nordiskt land
 • du är medborgare i EU, Schweiz eller Liechtenstein och du har registrerat din uppehållsrätt i Finland
 • du har permanent (P) eller kontinuerligt (A) uppehållstillstånd som är i kraft
 • du är familjemedlem till en person som har en hemkommun i Finland
 • Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd (B-tillstånd) som är i kraft kan du få en hemkommun om du kan påvisa att det är din avsikt att bo stadigvarande i Finland.

Stadigvarande boende kan påvisas till exempel genom följande omständigheter:

 • du har en arbetsplats i Finland och ditt arbetskontrakt är i kraft minst två år
 • du studerar i Finland och dina studier räcker minst två år
 • du är av finländsk härkomst
 • du har tidigare haft en hemkommun i Finland
 • du har varit fortlöpande bosatt i Finland under minst ett års tid.

Din hemkommun är vanligen den kommun du bor i. Om du inte har en bostad eller om du har bostäder på flera kommuners område är din hemkommun den kommun som du själv uppfattar som din hemkommun och som du har någon fast förbindelse till, till exempel genom familjeförhållanden eller arbetsplats.

Om du vill att en hemkommun registreras för dig i befolkningsdatasystemet, måste du alltid besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata personligen. Om hela din familj ska registreras, ska alla familjemedlemmar besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatafinska | svenska | engelska

linkkiFinlex:
Lag om hemkommunfinska | svenska