Livet i Finland

Städer

Asukkaaksi rekisteröityminen

Registrering som invånare

När du har flyttat till Finland, måste du besöka magistraten (maistraatti) på din hemort. Innan du besöker magistraten kan du fylla i en registreringsanmälan som du kan ladda ned på adressen maistraatti.fi. Du kan även fylla i anmälan i magistraten. Magistraten registrerar dina uppgifter i Finlands befolkningsdatasystem. På magistraten kan du, under förutsättning att villkoren för detta uppfylls, även få en finsk personbeteckning, om du inte redan fick en sådan då du beviljades uppehållstillstånd eller din uppehållsrätt för EU-medborgare registrerades.

Om du behöver en personbeteckning för arbete, kan du få en personbeteckning även på skattebyrån.

På magistraten utreder man om det är möjligt att registrera en hemkommun (kotikunta)för dig.

När du går till magistraten ska du ta med dig åtminstone följande handlingar:

  • pass eller
  • annat identitetsbevis där ditt medborgarskap framgår (om du är medborgare i ett EU-land eller ett nordiskt land)
  • legaliserat äktenskapsintyg (om du är gift)
  • legaliserade födelseattester för barnen (om du har barn under 18 år)
  • uppehållstillstånd (om du behöver ett uppehållstillstånd i Finland)
  • Registreringsintyg över uppehållsrätt för EU-medborgare (om du är EU-medborgare och din uppehållsrätt måste registreras)
  • arbetskontrakt eller intyg om studier (om din uppehållsrätt som EU-medborgare inte har registrerats)

Notera att utländska handlingar måste vara legaliserade för att man utgående från dem ska kunna föra in personuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Du måste även låta översätta handlingarna till finska, svenska eller engelska om de är på något annat språk.

Om du behöver mer information om legalisering av handlingar, kontakta magistraten eller utrikesministeriet i ditt hemland.

linkkiMagistratet:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Registrering av utlänningar på skattebyrånfinska | svenska | engelska

Finsk personbeteckning

Personbeteckningen (henkilötunnus) är en 11 tecken lång sifferserie som bildas på basis av ditt födelsedatum och ditt kön. Du behöver en personbeteckning till för din arbetsgivare eller läroanstalt. Det underlättar även skötandet av många officiella ärenden.

För att du ska kunna få en finsk personbeteckning måste dina uppgifter registreras i Finlands befolkningsdatasystem. Det innebär att grundinformation om dig förs in i befolkningsdatasystemet. Dessa uppgifter är till exempel namn, födelsedatum, nationalitet, kön och adress.

När du ansöker om uppehållstillstånd, kan du samtidigt även ansöka om en finsk personbeteckning. Då måste du i din ansökan be om att din information registreras i Finlands befolkningsdatasystem.

Om du är EU-medborgare kan du ansöka om personbeteckning samtidigt som du ansöker om registrering av uppehållsrätt. I registreringsblanketten finns en punkt där du kan be om att dina uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet.

Läs mer på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Registrering som invånare
  • Hemkommun i Finland