Pohjoismaiden kansalaiset

Nordisk medborgare

Om du är medborgare i något nordiskt land behöver du inte uppehållstillstånd i Finland. Du har rätt att jobba, fungera som företagare och studera i Finland.

När du flyttar till Finland måste du göra en flyttanmälan och besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (Digi- ja väestötietovirasto) närmaste serviceställe för att registrera dig. Observera att du måste besöka myndigheten personligen. Gör flyttanmälan senast inom en vecka från din flyttdag.

För registreringen behöver du ett officiellt identitetskort där ditt medborgarskap framgår eller pass som är i kraft.

Familjemedlemmar till nordiska medborgare

Om en av dina familjemedlemmar, som flyttar med dig till Finland, inte är medborgare i ett nordiskt land, kan han/hon behöva uppehållstillstånd eller ett registreringsintyg över uppehållsrätt för EU-medborgare. Läs mer på InfoFinlands sidor EU-medborgare eller Icke-EU-medborgare.

Finsk personbeteckning

När du registrerar dig hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan du på samma gång få en finsk personbeteckning (henkilötunnus). Du behöver en personbeteckning när du sköter ärenden hos myndigheter, och dessutom underlättar den skötandet av ärenden i till exempel banker och med din arbetsgivare. Läs mer på InfoFinlands sidor Registrering som invånare.

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

linkkiNorden.org:
Information för nordiska medborgarefinska | svenska | engelska | norska | danska | isländska

linkkiNorden.org:
Rådgivningstjänst för nordiska medborgarefinska | svenska | engelska | norska | danska | isländska